Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konec roku na OTE organizovaných trzích ve znamení rekordů

Krátkodobé trhy s elektřinou a plynem organizované OTE zažívají v roce 2019 významný nárůst uzavřených obchodů. Operátora trhu těší zájem obchodníků o obchodování na jím provozovaných platformách, nemalou zásluhu na tomto nárůstu má i úspěšná integrace vnitrodenního trhu s elektřinou v závěru listopadu tohoto roku.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Na denním trhu s elektřinou, který 19. listopadu oslavil pětileté výročí propojení se slovenským, maďarským a rumunským trhem (4M MC), se projevuje rostoucí trend minulých let. V pondělí 16. 12. 2019 objem uzavřených obchodů na této platformě překročil množství dosažené v roce 2018, kdy byla zobchodováno 22 892 GWh elektřiny. Aktuálně bylo za období 1. 1. 2019 – 19. 12. 2019 zobchodováno 23 069 GWh elektřiny.


V rámci obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou došlo k překročení loňského dosaženého maxima (550 GWh) již ve čtvrtek 20. 11. 2019, tedy první den po připojení k SIDC (XBID). Aktuálně je na VDT s elektřinou zobchodováno 935 GWh, což je o 385 GWh více než v roce 2018 a představuje to prozatímní nárůst o 70 % vůči roku 2018.


Celkově bylo na denním a vnitrodenním trhu s elektřinou zobchodováno od 1. 1. 2019 – 19. 12. 2019 množství 24 009 GWh, což pro názornost představuje 1,5 násobek roční výroby jaderné elektrárny Temelín (15,66 TWh v roce 2018) a také 38,6 % tuzemské netto spotřeby v roce 2018.

Na vnitrodenním trhu s plynem bylo zobchodováno rekordní roční množství plynu od svého spuštění v roce 2010 již 30. 10. 2019. Aktuální množství zobchodovaného plynu za rok 2019 je 4 414 GWh, což představuje 44 % nárůst oproti roku 2018, resp. 18 % nárůst oproti roku 2017, kdy bylo zobchodováno nejvyšší množství plynu v historii vnitrodenního trhu s plynem.


Operátor trhu věří, že tento trend bude pokračovat i nadále. „Dosahované výsledky jsou pro nás závazkem a zároveň i výzvou přinášet účastníkům trhu spolehlivá a uživatelsky příjemná řešení“, říká Jakub Šrom, vedoucí odboru Obchod.

Tímto bychom chtěli také poděkovat za důvěru v naši obchodní platformu a společnost OTE a zároveň účastníkům trhu popřát krásné a klidné svátky a všechno nejlepší v roce 2020“, dodává Igor Chemišinec, člen představenstva OTE.

Operátor trhu pro nadcházející období pracuje na další integraci denního trhu s elektřinou. Zároveň reagujeme na současné trendy digitalizace a standardy poskytovaných služeb v této oblasti, a to rozvojem možností obchodování na platformách krátkodobých trhů s elektřinou a plynem. Příkladem je i nově účastníkům trhu zpřístupněná mobilní aplikace pro obchodování na vnitrodenním trhu s plynem.

 
 
Reklama