Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekordní počet změn dodavatelů elektřiny na začátku roku 2019

V prvním čtvrtletí změnilo dodavatele elektřiny více jak 192 tisíc odběrných míst, což je pro první čtvrtletí rekordní počet od začátku liberalizace. Kteří dodavatelé získali nejvíce zákazníků a kteří naopak nebyli úspěšní? Jaký je vývoj počtu změn u plynu v prvním čtvrtletí?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Počet změn odběratelů je jedním z ukazatelů úspěšnosti dodavatelů na energetické trhu. Hned po liberalizaci trhu nastal velký rozvoj změn dodavatelů zákazníky a to hlavně zásluhou aktivity nových alternativních dodavatelů a jejich ne vždy férových praktik. Přesto lze vývoj trhu s energiemi s odstupem času hodnotit zejména v porovnání s okolními podobně rozvinutými zeměmi jako úspěšný.

Po utlumení podomního prodeje vlivem zvýšení ochrany spotřebitelů se počet změn dodavatelů razantně snížil. K snížení počtu změn v  tomto období také přispěly ceny elektřiny a plynu, které sice již po roce 2016 neklesaly, ale byly na historických minimech a díky konkurenci obchodníků se tyto nízké ceny udržovaly až do roku 2018.

Rok 2018 byl z pohledu počtu změn dodavatelů zajímavý, protože v jeho druhé polovině došlo k výraznému zdražení elektřiny i plynu a to v takovém rozsahu, že si to málokdo před několika lety dovedl vůbec představit. Na toto zdražení museli reagovat dříve nebo později všichni dodavatelé na trhu. Zvýšení cen vyvolalo snahu některých zákazníků o změnu, i když změna dodavatele nebyla z pohledu minulých cen úspěšná, nepřinesla úspory proti minulosti, jen se jednalo o minimalizaci finančních ztrát. Vlivem zvýšení cen umožnilo mnoha zákazníkům předčasně ukončit původní závazek a najít si jiného dodavatele. Zvýšení cen energie na trhu mělo významný vliv na počty změn dodavatelů v minulém roce.

Uplynulý rok využívalo mnoho obchodníků telefonní prodej, který je ve srovnání s ostatními formami prodeje velmi účinný. Tento prodej byl uplatňován širokým spektrem obchodníků, od velkých po malé, začínající. Zákazníci se bohužel setkávali s podvodným jednáním některých dodavatelů a zprostředkovatelů, zejména pořadateli podvodných aukcí.

K roku 2018 patří i první čtvrtletí roku 2019 z toho důvodu, že většina zdražování se uskutečnila až na přelomu roku 2018 – 2019. Tudíž změny v prvním a možná i ve druhém čtvrtletí tohoto roku mají své příčiny v roce 2018. Proto jsem očekával výrazné zvýšení počtu změn na začátku tohoto roku. U plynu ne všichni obchodníci zvyšovali ceny plynu, protože ke konci roku se začal projevovat pokles cen plynu na velkoobchodním trhu a mnoho obchodníků si pravděpodobně svůj záměr rozmyslelo.

Komentář ke grafům

Při srovnání prvních čtvrtletí za posledních deset let u elektřiny bylo toto čtvrtletí, co se týče počtu změn dodavatelů, nejúspěšnější. S výjimkou roku 2010, který je na počátku liberalizace, se počet změn v prvním čtvrtletí pohyboval v průměru zhruba okolo 140 tisíc, letos to bylo 192 tisíc změn.

U plynu ve srovnání prvního čtvrtletí nedošlo k výraznému zvýšení počtu změn dodavatelů, počty změn letos jsou zhruba stejné, jako v několika předcházejících letech. Letos došlo k téměř 68 tisícům změn. Z pohledu počtu změn byly nejúspěšnější roky 2012 až 2014.

Většina změn se odehrála v lednu, což pravděpodobně souvisí se změnu cen. Počty změn obchodníků v únoru a březnu již nedosahují lednové úrovně. Jiná situace je u plynu, kde je počet změn v jednotlivých měsících vyrovnanější v porovnání s lednem.

Tab. 1: Vývoj počtu změn dodvatelů elektřiny za první čtvrtletí jednotlivých let (Zdroj:OTE a.s.)
Tab. 1: Vývoj počtu změn dodvatelů elektřiny za první čtvrtletí jednotlivých let (Zdroj:OTE a.s.)
Tab. 2: Vývoj počtu změn dodvatelů plynu za první čtvrtletí jednotlivých let (Zdroj:OTE a.s.)
Tab. 2: Vývoj počtu změn dodvatelů plynu za první čtvrtletí jednotlivých let (Zdroj:OTE a.s.)
Graf 1: Počet změn dodavatelů elektřiny v jednotlivých měsících první čtvrtletí 2019 (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 1: Počet změn dodavatelů elektřiny v jednotlivých měsících první čtvrtletí 2019 (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 2: Počet změn dodavatelů plynu v jednotlivých měsících první čtvrtletí 2019 (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 2: Počet změn dodavatelů plynu v jednotlivých měsících první čtvrtletí 2019 (Zdroj: OTE a.s.)

Jednotliví dodavatelé

Elektřina

Počty uvedené v tabulce jsou u prvních dvou obchodníků s elektřinou ovlivněny připisováním stálých odběrných míst u dominantních dodavatelů, u kterých ještě nedošlo ke změně dodavatele a tak v původních statistikách vůbec nefigurovaly. Až budou uváděna všechna odběrná místa, potom se zpřehlední migrace zákazníků. Evidence všech odběrných míst by měla být ukončena do konce roku 2019.

Nejúspěšnějším alternativním dodavatelem je již tradičně společnost innogy. Za úspěchem stojí jednak příznivá cenová politika a také synergy efekt spočívající v působení dodavatele jako dominantního dodavatele plynu. Podobně ale v menším rozsahu je tomu i u Pražské plynárenské.

Dobrá cenová politika, vhodné načasování zvýšení ceny a velmi dobrá pověst mezi zákazníky jsou pravděpodobně příčinou velmi dobrého výsledku společností eYello, MND, Europe Easy Energy nebo Energie ČS.

Bohužel mezi dodavateli, kteří si připsali v prvním čtvrtletí více jak tisíc odběrných míst, je také poměrně dost dodavatelů, kteří ještě před několika lety neexistovali a dnes jsou nechvalně označováni za šmejdy.

Na druhé straně tabulky jsou méně úspěšní alternativní dodavatelé, kterým zvýšení cen rozhodně neprospělo, protože se uvolnilo mnoho snadno chytlavých zákazníků, kteří podepsali dříve smlouvu jinému dodavateli.

Plyn

První místo patří po méně úspěšných obdobích ČEZu zejména díky velmi výhodným cenám plynu v roce 2018. Další místa obsazují obchodníci sice ne s úplně nejlevnějšími cenami plynu, ale zato s vyváženým poměrem mezi cenami, podmínkami pro zákazníky a poskytovaným servisem. Mohu jmenovat MND, Armex, Pražská plynárenská nebo Energii ČS. Velmi laciní dodavatelé naproti tomu nejsou mezi úspěšnými. U plynu platí více než u elektřiny, že zákazníci o nabídkách více přemýšlí a jsou citlivější na neadekvátní zdražení.

DodavatelProsinecBřezenZměna
ČEZ Prodej, a.s.859 1831 510 822651 639
Pražská energetika, a.s.32 003145 521113 518
innogy Energie, s.r.o.413 702424 24610 544
eYello CZ, k.s.27 97137 3259 354
Pražská plynárenská, a.s.43 91351 6627 749
MND a.s.43 21250 3437 131
Europe Easy Energy a.s.40 38245 2184 836
Energie ČS, a.s.25 51529 8034 288
EP ENERGY TRADING, a.s.34 39338 2903 897
E.ON Energie, a.s.1 110 8961 114 7773 881
Veolia Komodity ČR, s.r.o.5 8939 5653 672
Dobrá Energie s.r.o.21 18423 5282 344
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.15 25517 3712 116
Český Energetický Dodavatel a.s.3262 2371 911
X Energie, s.r.o.72 76774 0161 249
General Energy a.s.0663663
IN ENERGIE Prodej s.r.o.5681 223655
UCED LDS s.r.o.6291 264635
Maxim Energy, a.s.3 6014 228627
NWT a.s.7261 353627
Eneka s.r.o.5 3175 920603
FONERGY s.r.o.10 02410 576552
AZ Energies s.r.o.379911532
Utylis Energie s.r.o.3 3203 783463
Rodinná energie a.s.1 3361 745409
ELGAS Energy, s.r.o.434790356
GEEN Sale a.s.1 4591 791332
První rodinná a.s.1 0321 342310
ARMEX ENERGY, a.s.24 95525 241286
ZFP Energy, a.s.0268268
Česká Regionální Energetika a.s.2 8513 093242
CORASTA s.r.o.2 7432 977234
Gas International s.r.o.9461 160214
BIDLI energie, a.s.515713198
SPP CZ, a.s.416614198
Teplárny Brno, a.s.325491166
Lidová energie s.r.o.1 7181 859141
FREE for YOU s.r.o.219344125
Karlovarská plynárenská s.r.o.1 0161 10791
L.D.Energy, s.r.o.12419874
Strong energy s.r.o.69075565
Energie na druhou s.r.o.31637963
Zero Energy s. r. o.12118160
QUANTUM, a.s.63268957
V-Elektra, a.s.72377754
České teplo s.r.o.38641933
Nano Green s.r.o.3 4533 48633
Clever Energies s.r.o.52555631
Enbezo s.r.o.23926526
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.3 1843 20622
A-PLUS Energie obchodní, a.s.25727215
Ray Energy a.s.1 3231 33613
Východočeská energie s.r.o.3323364
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.2142173
TAURON Czech Energy s.r.o.8068082
ENCO group, s.r.o.1341351
Energy For Future, a .s.192191-1
Energy Trading Services s.r.o.224221-3
MDI Energy s.r.o.267260-7
ČM ENERGETIKA a.s.293284-9
ČEZ, a. s.536524-12
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.226207-19
ELIMON a.s.4 7014 680-21
ENERGO LaR s.r.o.618594-24
Energie Pro s.r.o.237205-32
Moravská plynárenská s.r.o.1 3001 260-40
Digital Energy Services s.r.o.373298-75
CONTE spol. s r.o.636530-106
Stabil Energy s.r.o.2 5892 257-332
VEMEX Energie a.s.17 07516 642-433
LAMA energy a.s.43 24342 740-503
Lumius, spol. s r.o.4 5363 324-1 212
Fosfa a.s.6 7464 767-1 979
COMFORT ENERGY s.r.o.86 86884 795-2 073
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.397 818389 784-8 034
ČEZ ESCO, a.s.122 490113 399-9 091
CENTROPOL ENERGY, a.s.238 780227 985-10 795
Amper Market, a.s.41 46723 459-18 008

Tab. 1: Změny počtu odběrných míst jednotlivých dodavatelů elektřiny a plynu (Zdroj : OTE a.s.)

 
 
Reklama