Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se zvýší ceny elektřiny v důsledku odchodu německé energetiky od uhlí

Společnost ICIS zveřejnila analýzu dopadu odstavení německých uhlených elektráren na ceny elektřiny v následujících letech. Ceny elektřiny porostou nejen v Německu, ale i v sousedních zemích.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Německá vláda zahájila v dubnu jednání s jedenácti sousedními zeměmi a s Evropskou komisí ohledně důsledků ukončení činnosti uhelných elektráren v roce 2038. Podle německého ministra energetiky bude důležitá spolupráce se sousedními zeměmi, aby se předešlo vysokým cenám elektřiny a aby se zajistila bezpečnost dodávek v regionu.

Plánované ukončení výroby proudu v uhelných elektrárnách by mohlo zvýšit velkoobchodní ceny v celém regionu. Podle odhadů se zvýší vývoz elektřiny z Francie a Holandska a Polsko se promění z čistého dovozce na čistého vývozce.

Jsou dva možné scénáře ukončení uhelné energetiky v Německu. První scénář vychází z návrhu komise, který ale ještě není schválen. Druhý možný scénář hovoří o postupném ukončování elektráren, tak jak budou stárnout a dosáhnou své životnosti.

Podle prvního scénáře by do roku 2022 bylo odstaveno 15 GW elektráren na černé a 15 GW na hnědé uhlí. Do roku 2030 by mělo být odstaveno dalších 8 a 9 GW výkonu. Poslední elektrárny by měly ukončit činnost v roce 2038.

Podle druhého scénáře odstavování elektráren po dosažení životnosti předpokládá, že v roce 2022 bude o 20,3 GW výkonu elektráren na černé uhlí a o 17,6 GW na hnědé uhlí méně. V roce 2030: 17,9/14,1 GW.

Obr. 1: Snížení kapacity uhelných elektráren (černé a hnědé uhlí) jednak podle scénáře komise a na základě ukončování činnosti elektráren po skončení životnosti (tečkované). (Zdroj: https://www.icis.com/explore/resources/news/2019/04/26/10354339/icis-power-perspective-germany-s-coal-phase-out-a-burden-for-european-power-markets-an-impact-analysis)
Obr. 1: Snížení kapacity uhelných elektráren (černé a hnědé uhlí) jednak podle scénáře komise a na základě ukončování činnosti elektráren po skončení životnosti (tečkované).
(Zdroj: https://www.icis.com/explore/resources/news/2019/04/26/10354339/icis-power-perspective-germany-s-coal-phase-out-a-burden-for-european-power-markets-an-impact-analysis)

Hlavním motivem pro odchod Německa od uhlí je splnění závazku vyrábět 65 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Přitom se vychází ze skutečnosti, že obdobné scénáře budou mít i všechny okolní země. Německá energetika podle ministra energetiky by se neměla spoléhat na dodávky elektřiny z jádra ve Francii. Během uskutečňování přijatých scénářů by se ceny elektřiny měly zvýšit především v období let 2023 až 2025.

Německý odchod z uhelné energetiky bude znamenat zvýšení ceny v propojených trzích s Německem v letech 2019 až 2022 o 0,2 Euro na MWh. Pro období 2023 až 2030 se ceny elektřiny v důsledku odchodu zvýší o 2,2 EUR za megawatthodinu. Nejvyšší nárůst se odhaduje na severu Evropy, což je dáno využíváním propojovacích vedení pro snížení rozdílů v cenách elektřiny. Na druhé straně ceny elektřiny v Polsku a ve Velké Británii německý odklon od uhlí neovlivní.

Všechny sousední země musí počítat s nižším importem elektřiny z Německa. Francii čeká strmé zvýšení exportu do Německa zejména v letech 2023 až 2030. Počítá se s francouzským vývozem ve výši až 8,5 TWh v roce 2030. Rovněž Holandsko se změní z dovozce na vývozce elektřiny do Německa v rozmezí let 2019-2030. Maximum vývozu elektřiny bude asi v roce 2029 a to 11 TWh. V případě rychlejšího scénáře by mohlo elektřinu vyvážet i Polsko v roce 2028 – 2030.

Emise

Ukončením výroby elektřiny z uhlí se sníží emise v Německu v období 2019 – 2030 o 371 milionů tun. V sousedních zemích se naopak zvýší emise o 22 mil. tun v Holandsku, o 11 milionů tun v Polsku a o 9 mil. tun ve Francii.

Zvýšení cen

Část chybějící energie by byla vyrobena v plynových elektrárnách. V Německu a v okolních zemích se sníží dosavadní přebytek elektřiny na trzích hlavně díky snížení německého exportu. Dovoz elektřiny z Francie při postupném útlumu zvýší ceny proudu ve Francii jen nepatrně, v letech 2019-2026 0 0,3 EUR/MWh , při útlumu podle scénáře přibližně o 2 EUR/MWh v  letech 2023-2030. V Holandsku se zvýší cena proudu při postupném útlumu o 0,4 EUR/MWh do roku 2023 a v periodě 2024-2030 o 3 EUR/MWh podle scénáře. Podobný vývoj se čeká ve skandinávských zemích. Úroveň obchodních cen elektřiny ve Francii a v Německu se vyrovná . Po roce 2024 se má cenový rozdíl v obou zemích zvýšit aby v roce 2030 se zase ceny sblížily. Cenová úroveň v Německu se zvýší až o 3 EUR/MWh nad úroveň cen ve Francii.

Odchodem Německa dojde ke zvýšení pravděpodobnosti cenových špiček v Německu.

Zdroj:
https://www.icis.com/explore/resources/news/2019/04/26/10354339/icis-power-perspective-germany-s-coal-phase-out-a-burden-for-european-power-markets-an-impact-analysis

 
 
Reklama