Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Komentář k deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem

Od začátku tohoto roku to šmejdi nemají lehké, jsou jim kladeny klacky pod nohy a nemají klid na svou práci. Poslední, co je má zlikvidovat, je Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů. Co nového přináší a jakou změnu to znamená pro obchodníky – signatáře deklarace? A jaké řešení nabízíme my?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

V posledních několika měsících se objevují tiskové zprávy z jednání prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, České obchodní inspekce a řady dodavatelů. Předmětem jejich jednání je ukončení či omezení nekalých obchodních praktik šmejdů ještě před tím, než vstoupí v platnost novela zákona o ochraně spotřebitelů.

Z jednání bylo vydáno několik zpráv, posledním dokumentem je Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů (Deklarace). Podle autorů je cílem Deklarace kultivovat trh s energiemi a zejména prostředí zprostředkovatelů (včetně aukcí) před účinností novely energetického zákona, posilujícího ochranu spotřebitele.

Deklarace – vše při starém

Dovolte mi, abych okomentoval některé některé závazky uvedené Deklarace a také přispěl svým názorem na zlepšení prostřední na trhu s energiemi pro spotřebitele.

V deklaraci slibují obchodníci, že nebudou uzavírat smlouvy delší než na 36 měsíců. S tím souhlasím, i když jsem dříve navrhoval dobu kratší, smlouvu na 24 měsíců. Všichni slušnější obchodníci neměli s délkou smlouvy ani před deklarací žádný problém, a již delší dobu, až na jednu výjimku, mezi signatáři deklarace delší závazek nenabízí.

Ani s informováním zákazníka o přechodu k novému obchodníkovi neměli zákazníci sebemenší problém, zákazníci doposud byli písemně informováni o termínu začátku dodávek a byl jim zaslán rozpis záloh.

Je sice chválihodné, že obchodníci budou sdílet jednoznačně definované podmínky ukončení smlouvy, chybí mi ale stejné informace pro zákazníky. Většina signatářů se odmítla zavázat uvádět informaci o smlouvě ve vyúčtování v Kodexu dodavatele v energetických odvětvích, v jeho poslední verzi před zavedením seberegulace.

Nevěřím obchodníkům, že dostávají od zprostředkovatelů nepravdivé a nejasné informace, když za službu platí a pravidla prodeje si určují sami obchodníci. Obchodníci byli a jsou plně odpovědní za chování svých zástupců i svých smluvních partnerů.

Od začátku tohoto roku SOCR vydává jednu zprávu o tažení proti šmejdům v energetice za druhou, jednotlivé zprávy však se zveřejněnými návrhy od sebe liší jak v opatřeních, tak v jednotlivých parametrech těchto opatření. Mám trochu obavy, aby se v tiskových zprávách a deklaracích neztratil smysl, tím by mělo být hlavně vylepšení postavení zákazníků vůči obchodníkům a jako vedlejším efektem bez potřeby dalších opatření by se dosáhlo výrazné snížení možností nekalých praktik obchodníků a zprostředkovatelů.

Z tohoto důvodu bych rád uvedl svůj návrh na zlepšení postavení zákazníků na trhu s energiemi pro domácnost, který by jednoduše a podstatně omezil současné nekalé praktiky prodejců a motivoval by je k většímu zájmu o zákazníka.

Doporučení: tři nezbytná opatření

Nejzásadnějším problémem je fakt, že zákazník (jeho odběrné místo) není u mnoha dodavatelů považován za rovnocenného partnera, ale za majetek obchodníka, na kterém může vydělávat nebo jej zpeněžit. Jedním z nejdůležitějších úkolů obchodníka je tak všemi způsoby zabránit ukončení smlouvy se zákazníkem. Spíš se vsází na podepsané podmínky než na spokojenost zákazníka, který by neodešel. Myslím, že více opatření, než následující tři by ani nebylo potřeba přijímat.

Smlouva maximálně na 36 měsíců s automatickým prodloužením na dobu neurčitou

Je tedy třeba omezit délku smlouvy na dobu určitou na maximálně 36 měsíců u všech nových smluv. Po uplynutí závazku, by zákazník automaticky přecházel na smlouvu na dobu neurčitou u starých i u nových závazků. Pokud by chtěl zákazník ukončit smlouvu v termínu ukončení závazku, musel by to sdělit obchodníkovi do 15 dnů před koncem smlouvy. Zákazník by mohl uzavřít s obchodníkem novou smlouvu na další období nejdříve 6 měsíců před koncem původní smlouvy. Údaje o produktu a o termínu ukončení smlouvy by měly být uváděny na ročním vyúčtování. Smlouva o pořádání aukcí by měla být pouze na jednu aukci, zájemci o další vlnu aukcí by museli podepsat novou smlouvu. Pokud účastník aukce nebude dále aktivní, zůstane u původně vysoutěženého obchodníka i po skončení závazku a s cenami dle jeho nabídky. Nevýhodou pro neaktivního zákazníka by bylo v tomto případě, že ceny u produktů na dobu neurčitou jsou většinou vyšší, než ceny se závazkem, zákazník by na konec smlouvy měl být dodavatelem upozorněn.

Zpřísnění udělování licencí na obchod s elektřinou a nebo s plynem

V současné době žadatel nemusí prokazovat dostatečné finanční zabezpečení ani předkládat střednědobý podnikatelský plán. Často se pak stává to, že obchodník zláká desítky či stovky spotřebitelů, zkrachuje a ihned založí firmu novou, na kterou opět dostane licenci. Jedná se přitom o stejné osoby, které pak dostávají do problémů další a další zákazníky. Vydávání licencí v energetice by proto mělo být v legislativě upraveno tak, aby k podobným podvodným aktivitám vůbec docházet nemohlo. O licenci by museli žádat i pořadatelé aukcí na dodávky energií.

Rychlá změna dodavatele

Data o jednotlivých odběrných místech, která jsou již nyní shromažďována u OTE, by měla být doplněna i o další informace, jako je adresa odběrného místa, stávající dodavatel, termín ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele. Navíc zrychlení procesu změny dodavatele prosazuje i Evropský parlament, který například navrhuje zkrácení technické lhůty pro změnu dodavatele na 24 hodin. Členské státy musejí tento požadavek realizovat nejpozději do roku 2026. Bez centrální evidence údajů o odběrných místech je ale tento požadavek nesplnitelný. Tento princip by navíc pomohl redukovat prostor pro nepoctivé dodavatele. Samozřejmě zkrácení technické lhůty by odpovídajícím způsobem mělo vliv na zkrácení lhůty pro výpověď smlouvy na dobu neurčitou, která by mohla být zkrácena na několik dnů.

 
 
Reklama