Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Indikativní ceny plynu a ceny obchodníků v druhém a ve třetím čtvrtletí 2019

Indikativní ceny plynu, které jsou odvozeny od cen na velkoobchodním trhu, pro třetí čtvrtletí po období růstu významně klesly. Jak na pokles velkoobchodních cen a pokles Indikativních cen reagovali obchodníci s plynem? Upravili svoje nabídky nebo na vývoj vůbec nereagovali?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Indikativní ceny plynu, které vydává Energetický regulační úřad pro každé čtvrtletí, umožňuje orientaci zákazníkům, kteří si při výběru dodavatele kladou otázku, zda ta či ona nabídka je pro ně výhodná. Indikativní ceny plynu mají pouze informační charakter bez ambice diktovat ceny obchodníkům, pro obchodníky jsou tyto ceny zcela nezávazné.

Indikativní ceny plynu reagují na trendy na velkoobchodním trhu a jsou stanovovány dříve než jeden měsíc před začátkem čtvrtletí, aby i obchodníci měli čas se novým indikativním cenám přizpůsobit. To, že indikativní ceny jsou stanovovány tak brzy, znamená, že je delší doba potřebná na reakci při změně trendu vývoje velkoobchodních cen. Při změně trendu velkoobchodních cen tím může docházet ke zpoždění a změna trendu se může projevit až o čtvrtletí později. Na druhou stranu obchodníci mají ještě více času, aby upravili svoje nabídky.

Orientací pro zákazníka vedle indikativních cen může být také vývoj cen kontraktů na Českomoravské komoditní burze, kde se obchoduje především pro státní organizace a každý nový kontrakt je nutné vysoutěžit. Velmi podobné s trhem pro domácnosti je to také v tom, že se zde obchoduje v korunách, jedná se o konečné ceny a plyn dodávají zákazníkům většinou ti samí obchodníci, kteří dodávají plyn i domácnostem. Ceny plynu pro domácnosti jsou však většinou mnohem vyšší a není to vždy jen proto, že domácnosti jsou pro obsluhu odběrných míst náročnější.

Obr. 1: Vývoj cen plynu na Českomoravké komoditní burze pro maloodběr (Zdroj: ČMKB)
Obr. 1: Vývoj cen plynu na Českomoravké komoditní burze pro maloodběr (Zdroj: ČMKB)

Zákazníci se také mohou při hodnocení výše ceny zvolené nabídky orientovat podle cen produktu společnosti Bohemia Energy Energie A++, jehož cena se odvozuje od cen na spotovém trhu s určitou přirážkou a se stálým platem. Cena v Kalkulátoru cen energií TZB-info je váženým průměrem cen za posledních 12 měsíců, takže v tomto období by měly být výhodnější nabídky levnější, než je aktuální cena Energie A++, protože za poslední rok byly ceny na spotovém trhu poměrně vysoké. Naproti tomu aukční ceny, u kterých se nabídkové ceny mění podle vývoje trhu každý měsíc, prakticky vymizely a ty zbylé stanovují ceny na delší časové období, tedy nemusí být aktuální.

Obr.2: Vývoj indikativních cen plynu v Kč/MWh (Zdroj: ERÚ)
Obr.2: Vývoj indikativních cen plynu v Kč/MWh (Zdroj: ERÚ)

Porovnáním vývoje cen plynu mezi ČMKB a indikativními cenami plynu při spotřebě 20 MWh za rok je patrné zpoždění a pak také to, že indikované ceny nejsou tak nízko, jako byly před zdražováním na rozdíl od burzy, což pravděpodobně znamená, že regulátor počítá s inflací a s růstem stálého platu, který je do cen započítán. Indikativní ceny plynu se zdají být příznivější pro obchodníky, než konkurenční prostředí na kladenské burze.

Aukční nabídky z Kalkulátoru mizí

Počet aukčních nabídek vypovídá o poměrech na trhu, zda se nacházíme v době poklesu cen, nebo růstu cen. Při růstu cen nemají aukční nabídky smysl, protože většinou zrcadlí aktuální ceny, které jsou v době růstu vysoké. V prvním čtvrtletí bylo v Kalkulátoru pět nabídek, v průběhu prvního a druhého čtvrtletí zmizely dvě (Dtest a aukční centrum). Nyní jsou v Kalkulátoru sice tři, ale pouze jediná stanovuje ceny plynu pro jednotlivé měsíce. U zbylých se jedná o dlouhodobou nabídku, u které se nabídková cena bude měnit za více než rok.

Dodavatelé alespoň s jednou nabídkou pod indikativní cenou

V prvním čtvrtletí dodavatelů, kteří měli alespoň jednu nabídku levnější, než indikativní ceny plynu, bylo 39, ve druhém 23 a konečně ve třetím 16. Počet těchto levných nabídek ubývá a není to tím, že by obchodníci zdražovali, je to pouze posunem indikativní ceny směrem dolů. Nabídky těchto obchodníků jsou sice cenově lákavé, ale zákazník by si měl uvědomit, co nastane, až platnost výhodného ceníku skončí, zda se kalkulace vyúčtování nebude řídit drahým ceníkem s cenami vysoko nad indikativními cenami.

Dodavatelé se všemi zákazníky pod indikativní cenou

V této skupině jsou levní obchodníci, kteří buď mají pouze jeden levný ceník nebo ceníků mají několik, všechny s úrovní cen pod indikativními cenami plynu. I přes značný úbytek počtu vlivem posunu indikativních cen směrem dolů, jsou obchodníci, kteří letos snížili svoje ceny na úroveň pod indikativními cenami. Jedná se o společnost České teplo, Carbounion Bohemia a nového dodavatele plynu pro domácnosti Lumius.

Dodavatelé se všemi ceníky nad indikativní cenou

Naopak počet obchodníků s cenami nad indikativní cenou vlivem posunu indikativních cen směrem dolů výrazně narostl. V prvním čtvrtletí jich bylo 23, ve druhém 28 a nyní ve třetím 43. Bohužel, i když se už rok překlopil do své druhé poloviny, tak prakticky nikdo z velkých obchodníků trend ve vývoji cen plynu nepromítl do svých ceníků. Dokonce ani do těch, které v názvech nebo v popisech slůvko „trend“ mají. Na druhou stranu v této skupině jsou obrovské rozdíly v cenách plynu, rozdíl mezi nejlevnějšími a nejdražšími nabídkami může při roční spotřebě 20 megawatthodin činit až deset tisíc korun, vyplatí se zvolit levnější nabídku z této skupiny obchodníků. Zákazník by měl na rozdíl od předešlých skupin očekávat větší rozsah služeb a slev na zboží než u levných dodavatelů.

III.Q 19II.Q 19I.Q 19IV.Q 18III.Q 18Dodavatelé
Aukční nabídky pod indikativní cenou 3 3 5 4 5 Skautská energie , Energofin, eCentre
Dodavatelé alespoň s jednou nabídkou pod indikativní cenou 16 23 39 13 11 Bohemia Energy, Halimedes, Elimon, Czech Energy, Rodinná energie, Primagas, MND, Centropol, Fosfa, Česká energetická budoucnost, Eneka, Quantum, Vemex energie, Energie na doma, Brodská plynárenská, In Energie, Lama Energy
Dodavatelé se všemi zákazníky pod indikativní cenou 8 15 18 16 10 Lumius, České teplo, Energie na druhou, Carbounion Bohemia, Energy Bees, NWT, Free for You, Blue – Gas
Dodavatelé se všemi ceníky nad indikativní cenou 43 28 23 E.ON, Pražská plynárenská, Fonergy, X Energy, Europe Easy Energy, Energie ČS, Maxim Energy, SPP, innogy, Ray Energy, Moravská plynárenská, Energie na druhou, Karlovarská plynárenská, Elgas, Gas International, EP Energy Trading, Obecní plynárna, Clever Energies, První rodinná, General Energy, Dobrá energie, Comfort Energy, ČEZ Prodej, ZFP Energy, Yello Energy, A-Plus, Geen Sell, Conte, Slovenské elektrárne, Stabil Energy, Strong Energy, AZ Energy, Armex Energy, Český energetický dodavatel, Zero Energy, Corasta, Lidová energie, Česká regionální energetika, Utylis Energie, Energie Pro, ČM energetika

Tab 1: Počty obchodníků v jednotlivých kategoriích cen

Závěr

Na energetickém trhu pro domácnosti se již delší dobu ukazuje podobně jako u obchodních řetězců především s potravinami, že zlevňování je až poslední možností. Pokud zákazník chce mít levnější plyn, musí si sám vybírat z levných nabídek na trhu. Pasivita zákazníků se nevyplácí.

 
 
Reklama