Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podvodné praktiky v dodávkách energií veřejnému sektoru

Podvodným praktikám při podomním prodeji včetně podomního prodeje energií se již dostalo mediální pozornosti a zákazníci jsou si již většinou vědomi, že při těchto nabídkách je dobré mít se na pozoru. Na trhu s energií se ale bohužel vyskytly i podstatně sofistikovanější případy podvodného jednání. Jeden z těchto případů zasáhl především zákazníky na jižní Moravě z řad obcí a měst a jimi zřízených organizací a v současnosti je předmětem šetření Energetického regulačního úřadu a Policie ČR.

Několik stovek obcí a měst v minulosti uzavřelo smluvní vztah se společností Energie pod kontrolou o.p.s., se kterou je úzce vlastnicky propojen i držitel licence na obchod s elektřinou a plynem, spol. EPK Trade s.r.o. (dále jen „skupina EPK“). Následně v listopadu loňského roku představitel skupiny EPK David Tejml zneužil svůj mandát od obcí a podepsal bez jakéhokoliv jejich souhlasu za všechny dotčené obce smlouvy na dodávky elektřiny a plynu až do konce roku 2019 s firmou Energie Pro s.r.o. David Tejml svým podpisem přidělil zakázky obcí a měst za cca jednu miliardu korun firmě s obratem 10 mil. Kč a s dluhy přesahujícími hodnotu jejího majetku, formálně vlastněné nemajetnými fyzickými osobami, které již v minulosti prokazatelně figurovaly jako tzv. „bílí koně.“. Součástí těchto smluv jsou kromě vysokého měsíčního poplatku 100 Kč za jedno odběrné místo také nadhodnocené zálohy požadované měsíc dopředu a rovněž nestandardní smluvní pokuty ve výši 30% objemu zakázky, tj. celkově až 300 mil. Kč. Valná většina dotčených obcí, organizací a rovněž domácností toto jednání razantně odmítla písemnou formou. Energie Pro s.r.o. přesto pokračovala ve snaze registrovat proti vůli zákazníků jejich odběrná místa u Operátora trhu s elektřinou ve svůj prospěch a současně Energie Pro od těchto zákazníků začala vymáhat platby a vyhrožovat jim přerušením dodávek energií. Až do dnešních dnů v této nepřehledné a nevyžádané situaci setrvává několik stovek obcí a zákazníků s několika tisícovkami odběrných míst.

Asociace nezávislých dodavatelů energií důrazně odmítá výše popsané bezprecedentní podvodné praktiky při získávání veřejných zakázek proti vůli jejich zadavatelů. Asociace naopak velmi vítá, že aktivitami obou licencovaných subjektů EPK Trade s.r.o i Energie Pro s.r.o. se v současné době intenzivně zabývá Energetický regulační úřad. Asociace je připravena ERÚ poskytnout veškerou případnou součinnost při tomto šetření. Předpokládáme, že rychlý a důrazný zásah regulátora formou odebrání licencí na obchod s elektřinou a s plynem oběma uvedeným firmám pomůže k očištění trhu, k ochraně zákazníků a v tomto případě i k ochraně veřejných prostředků.

 
 
Reklama