Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kterým dodavatelům energií se v prvním pololetí dařilo a kterým méně?

Počty změn zákazníků, přesněji řečeno odběrných a předávacích míst, je od začátku liberalizace energetického trhu ukazatelem jeho životaschopnosti, je ukázkou míry liberalizace. Poslední roky počty změn dodavatelů klesají. Co data za první pololetí napovídají? Obrací se trend, zastaví se pokles, nastane růst?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Co ovlivňuje statistiku

V první řadě je třeba upozornit na časový posun mezi rozhodnutím zákazníků změnit dodavatele a číslech ve statistice Operátora trhu s elektřinou (OTE). Jak již bylo mnohokrát uvedeno, u nás je velmi dlouhá výpovědní doba u smluv na dobu neurčitou, obvykle tři měsíce. Prakticky to znamená ještě o jeden měsíc delší dobu, protože výpovědní lhůta začíná běžet od následujícího měsíce po doručení výpovědi.

U smluv na dobu určitou zákazníci často podepíší smlouvu s novým dodavatelem (většinou na základě návštěvy podomního prodejce) mnoho měsíců před vypršením původního závazku. Takže změna dodavatele, která se uskutečnila v prvním pololetí, může zobrazovat rozhodnutí učiněná například před rokem. Pravděpodobně pouze polovina počtu změn má příčinu v rozhodnutí, která byla v učiněna v prvním pololetí.

Graf 1: Vývoj počtu změn odběrných a předávacích míst elektřiny. (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 1: Vývoj počtu změn odběrných a předávacích míst elektřiny. (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 2: Vývoj počtu změn odběrných a předávacích míst elektřiny. (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 2: Vývoj počtu změn odběrných a předávacích míst elektřiny. (Zdroj: OTE a.s.)

Ve srovnání s minulými roky se objevuje další prvek a tím je nákup dodavatelů jinými dodavateli. Zákazníci se pak dostávají do statistik, aniž by aktivně učinili sami první krok. Mohu jmenovat převzetí společnosti Akcenta Xenergií nebo Optima Energy EP Tradingem. Tyto události též nejsou zobrazením nálady zákazníků, ale spíš dokumentují poměry na trhu a finanční sílu některých dodavatelů. Nejnovější akvizice společností se ale nově neprojevuje v počtech změn, protože kupovaná společnost nezaniká, má jen jiného vlastníka.

V tabulce OTE jsou pouze dodavatelé, kteří mají více než sto odběrných míst, takže uvedená tabulka není kompletní, několik stovek změn a několik malých dodavatelů chybí.

Pozorného čtenáře zaujmou počty odběrných míst u dominantních dodavatelů. Údaje nevyjadřují počty odběrných míst, které mají celkem, nebo počty míst, která ztratili, ale pouze která za dobu od začátku liberalizace získali nebo získali a ztratili. Ve skutečnosti jich mají mnohem více, ale zákazníci neměnící dodavatele se do statistiky nedostanou. Jedná se v elektřině o ČEZ, PRE, E.ON v plynu o RWE, Pražskou plynárenskou a E.ON. Úspěšnost těchto společností lze z posuzovat stejně jako ostatní dodavatele.

Za připomínku ještě stojí, že v přehledu o změnách počtu přípojek jsou uvedeny společnosti, které v Kalkulátoru cen energií TZB-info nemáme. Je to proto, že jejich obchodní aktivita se soustředí na velkoobchod a nenabízejí energie pro domácnosti nebo pro podnikatele.

Z grafů je vidět, že letošní vývoj může naznačovat obrat v trendu úbytku změn, po dlouhé době by mohl nastat růst. Je třeba ale být opatrný, protože tradičně nejvyšší počet změn je začátkem roku.

 

Úspěšní a méně úspěšní

Nejúspěšnějšími dodavateli jsou v posledních letech dominantní dodavatelé, kteří prodávají komoditu, ve které nejsou dominantní. U elektřiny RWE je letos velmi úspěšný, počet změn odběrných míst za půl roku dosahuje téměř hodnoty za celý rok 2015. U plynu je včele pelotonu ČEZ, i když ve srovnání s minulým rokem se jedná zatím o třetinový výsledek.

Mimo možnost dominantních dodavatelů ovlivnit své stávající zákazníky, aby přešli i na druhou komoditu, je zde i relativně nový zdroj. Tímto zdrojem je přepis zákazníků. To znamená, že se dominantním dodavatelům vyplatí nabízet asistenci při stěhování zákazníků a při tom nabízet i opačnou komoditu.

Nákup společnosti Optimum Energy se projevil v postavení společnosti EP Trading, který za rok 2015 zaznamenal pětitisícový úbytek odběrných míst a u plynu přírůstek v řádu desítek. Za první pololetí je v obou komoditách na druhém místě.

S ohledem na situaci na našem trhu lze velmi pozitivně hodnotit výsledky Moravských naftových dolů (MND), zejména u plynu. Výsledek je o to cennější, že jej dosáhly bez možnosti využívat výhod dominantních dodavatelů. I když zákazníci nejsou vázání smlouvami na dobu určitou, přesto jim počet odběrných míst stále roste.

Na předních místech se drží původní dodavatelé s majetkovým propojením na Bohemia Energy (Comfort Energy nebo X Energie). U X Energie je počet zákazníků ovlivněn akvizicí Akcenty. Poslední nákupy (Europe Easy Energy a Right Power) pravděpodobně nebudou pokračovat zánikem nakupované společnosti. Tak případná snaha zákazníku vlivem změnou vlastníka (pokud se to zákazník vůbec dozví) nebude tak významná.

Sledovanou změnou byl nákup společnosti Europe Easy Energy společností Bohemia Energy. Diskutovalo se, kolik zákazníků změní dodavatele. Ve statistice za první pololetí se projevila tato událost jen velmi nepatrně (u elektřiny asi 3 % zákazníků a u plynu přibližně 2 % zákazníků). Na druhou stranu prodejní aktivita nového vlastníka se zatím nemohla úplně projevit, hodnotit celkovou změnu bude možno až ke konci roku.

Bohužel zatím nelze hodnotit podíl změn v důsledku aukce pořádané pod záštitou Dtestu. První výsledky by mohly být viditelné od srpna a ke konci roku by tato akce měla být ukončena. Bude zajímavé sledovat změnu počtu odběrných míst Europe Easy Energy a změnu odběrných míst pražských dominantních dodavatelů, kde má Dtest velmi silnou pozici.

Dodavatelé známí dlouhodobě přijatelnými cenami energií, bez záludných obchodních podmínek a mající většinou pozitivní reference nejsou z hlediska změn počtu odběrných míst těmi nejúspěšnějšími, neovlivňují celkové počty změn.

Tab. 1: Nárůst počet přípojek u elektřiny a u plynu u levnějších dodavatelů s příznivými podmínkami pro zákazníka (Zdroj dat: OTE, a.s.)
Plyn
Halimedes12
Czech Energy66
Blue Gas81
Celkem159
Elektřina
Fonergy819
Fosfa911
Amper Market1227
Celkem2957

Mezi nejméně úspěšné stejně jako v loni patří Centropol jak v elektřině, tak v plynu. Firma známá mohutným růstem v období rozkvětu podomního prodeje. Mezi další letošní méně úspěšné společnosti lze jmenovat Vemex, Right Power a překvapivě E.On u plynu.

Z přibližně sedmdesáti dodavatelů pouze méně jak deset zaznamenalo přírůstek vyšší než tisíc nových přípojek. Většina dodavatelů se musí spokojit se zvýšením v řádu do stovky nových zákazníků.

Tab. 2: Dodavatelé elektřiny a plynu podle počtu změn za prvé pololetí roku 2016 (Zdroj dat: OTE, a.s.)
ElektřinaPlyn
DodavatelProsinecČervenZměnaDodavatelProsinecČervenZměna
RWE Energie, s.r.o.311 300329 86218 562ČEZ Prodej, s.r.o.384 204394 62010 416
EP ENERGY TRADING, a.s.17 28931 93214 643EP ENERGY TRADING, a.s.9 26617 6768 410
ČEZ Prodej, s.r.o.74 75387 09912 346MND a.s.9 12016 1036 983
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.316 244326 47510 231Pražská plynárenská, a.s.40 04943 2513 202
COMFORT ENERGY s.r.o.55 63463 9618 327COMFORT ENERGY s.r.o.23 74126 5112 770
E.ON Energie, a.s.53 89161 4147 523Dobrá Energie s.r.o.1 3172 9741 657
Pražská plynárenská, a.s.22 95529 4096 454eYello CZ, k.s.4 7476 2221 475
X Energie, s.r.o.60 32166 5096 188X Energie, s.r.o.27 00928 1951 186
MND a.s.3 2318 0284 797Energie Pro s.r.o.0895895
Pražská energetika, a.s.16 51219 8113 299SPP CZ, a.s.6 6307 452822
ENWOX ENERGY s.r.o.6863 7063 020Erste Energy Services, a.s.7381 435697
eYello CZ, k.s.11 04313 8272 784Pražská energetika, a.s.2 7623 452690
LAMA energy a.s.34 27236 9272 655Veolia Komodity ČR, s.r.o.184703519
Dobrá Energie s.r.o.2 0914 4072 316Fosfa a.s.409911502
One Energy Česká republika a.s.1 7053 9322 227Stabil Energy s.r.o.2 7663 251485
Erste Energy Services, a.s.3 2994 7691 470One Energy Česká republika a.s.552951399
Amper Market, a.s.29 61930 8461 227QUANTUM, a.s.4 3514 700349
Energie Pro s.r.o.9271 9881 061LAMA energy a.s.31 99232 327335
Fosfa a.s.3 3184 229911FONERGY s.r.o.3 1183 416298
FONERGY s.r.o.4 2315 050819VEMEX s.r.o.159428269
Česká energie, a.s.5 1025 700598Česká energie, a.s.1 8552 100245
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.0546546Maxim Energy, a.s.0231231
ARMEX ENERGY, a.s.18 34318 800457CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.0224224
Lumius, spol. s r.o.3 5753 994419České teplo s.r.o.0210210
V-Elektra, a.s.0417417VNG Energie Czech s.r.o.149355206
Eneka s.r.o.1 3981 723325Eneka s.r.o.8801 084204
Nano Energies Trade s.r.o.288600312ENWOX ENERGY s.r.o.0179179
Energie2 Prodej, s.r.o.3 0113 317306ENRA SERVICES s.r.o.1 4511 601150
Maxim Energy, a.s.0302302Eco Power Energy s.r.o.0149149
CORASTA s.r.o.1 0821 297215Clever Energies s.r.o.0128128
TAURON Czech Energy s.r.o.9021 098196CORASTA s.r.o.9121 00795
Clever Energies s.r.o.0177177Energie2 Prodej, s.r.o.3 0743 16692
Stabil Energy s.r.o.1 6881 857169Blue-Gas s.r.o.62670781
Eco Power Energy s.r.o.0165165Karlovarská plynárenská s.r.o.79387178
ELIMON a.s.2 8823 042160ELIMON a.s.4 4104 48575
Karlovarská plynárenská s.r.o.130285155Czech Energy s.r.o.13820466
Virtuse Energy s.r.o.0127127PRIMAGAS s.r.o.81186756
Energy Trading Services s.r.o.0111111Central Energy, s.r.o.13815719
Východočeská energie s.r.o.21230593TRAXELL s.r.o.24726619
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.1 7661 82559HALIMEDES, a.s.2 7002 71212
Slovenské elektrárne, a.s.1 4561 50852Východočeská energie s.r.o.1281335
ČEZ, a. s.49854143KOMTERM energy, s.r.o.2132130
ST Energy s.r.o.32536843OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.198196−2
QUANTUM, a.s.22325027Energie pro život s.r.o.478473−5
ENERGO LaR s.r.o.49952425CONTE spol. s r.o.372340−32
oaza-energo, a.s.25828022oaza-energo, a.s.381328−53
Nano Green s.r.o.2 9112 92817Lumius, spol. s r.o.1 9101 850−60
České teplo s.r.o.21823315ČM ENERGETIKA a.s.758664−94
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.2102177CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.799700−99
Veolia Energie ČR, a.s.3 2903 2966Gas International s.r.o.5 6615 407−254
Energie pro život s.r.o.745741−4BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.181 655181 394−261
Central Energy, s.r.o.371362−9Europe Easy Energy a.s.18 90018 521−379
MDI Energy s.r.o.161127−34ARMEX ENERGY, a.s.17 58216 796−786
ČM ENERGETIKA a.s.607566−41RIGHT POWER, a.s.11 33010 402−928
Veolia Komodity ČR, s.r.o.5 6405 130−510E.ON Energie, a.s.148 240147 306−934
Synergy Solution s.r.o.753202−551RWE Energie, s.r.o.12 55611 174−1 382
RIGHT POWER, a.s.47 73747 156−581VEMEX Energie a.s.14 62611 618−3 008
Europe Easy Energy a.s.27 25226 393−859CENTROPOL ENERGY, a.s.61 78858 050−3 738
VEMEX Energie a.s.17 75715 773−1 984
CENTROPOL ENERGY, a.s.275 463259 060−16 403
 
 
Reklama