Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vývoj počtu změn dodavatelů energií v roce 2014

Leden je obdobím bilancování, obdobím statistik, ve kterých se hodnotí předcházející rok. Na trhu s energiemi je takovou zajímavou statistikou statistika změn dodavatelů elektřiny a zemního plynu. Tento údaj poskytuje informaci o tom, jak je náš trh vyspělý. Jaký byl tedy vývoj počtu změn dodavatelů v roce 2014? Kde hledat příčiny? Kteří dodavatelé byli úspěšní a kterým se dařilo méně a jaký vývoj lze čekat v tomto roce?

V uplynulém roce zákazníci v porovnání s předcházejícími třemi roky méně měnili dodavatele elektřiny. Podobný vývoj probíhá i u plynu, jen s ročním zpožděním.
Podrobnějším pohledem zjistíme, že největšího počtu změn dodavateů bylo dosaženo v lednu 2014, což je vždy na začátku roku obvyklé. Ke změnám jsou nejpříznivější podmínky, dodavatelé ke konci předcházejícího roku mění ceny i obchodní podmínky. Na začátku roku 2014 ale počet změn byl vyšší než by se v souvislosti s vývojem v minulých letech očekávalo. Nejpravděpodobnější vysvětlení spočívá v uskutečnění převodů zákazníků, kteří podepsali v roce 2013 i dříve smlouvu s podomními prodejci a možnost změny dodavatele, aniž by zákazník byl sankcionován, nastala až k prvnímu lednu 2014.
Největšího počtu změn dodavatelů elektřiny bylo dosaženo v roce 2012 a u plynu v roce 2011. Od té doby počty neustále klesají, relativně klesají více u plynu než u elektřiny. V loňském roce byl u plynu počet změn již o čtyřicet pět procent nižší než v „nejúspěšnějším“ roce 2011. U elektřiny činí pokles asi třicet procent proti nejúspěšnějšímu roku 2012.

Hlavní příčinou tak velikého nárůstu počtu změn dodavatelů několik let po liberalizaci obchodu s energiemi pro domácnosti (elektřina 2005, plyn 2006) je podomní prodej. Ten měl a bohužel dosud má rozhodující vliv na nejen počty změn dodavatelů, ale následně prostřednictvím dodavatelů, kteří si podomní prodejce najali, ovlivnil řadu dalších parametrů trhu. Nejdříve stál za růstem a nyní je jedním z hlavních viníků poklesu počtu změn dodavatelů.

V úvahu je nutno brát také počet „spících“ smluv. Jsou to smlouvy, které byly uzavřeny podomními prodejci. Uzavřeli je zákazníci, kteří měli již platnou smlouvu se závazkem, a nový dodavatel nyní čeká, až tato původní smlouva vyprší. Energetický regulační úřad odhaduje, že těchto smluv může být až 200 tis. Spící smlouvy budou i v tomto roce zkreslovat celkové počty.

Zkušenosti zákazníků s obchodníky, kteří získávají zákazníky podomním prodejem, jsou vesměs negativní. Zákazníci si v posledních letech stěžovali na poplatky spojené se začátkem a koncem smlouvy, mizerný servis, neopodstatněné zvyšování záloh, nevýhodné ceny nebo smlouvy výhodné jen pro dodavatele. Není tedy divu, že v období nižších cen, kdy na rozdíl od minulých let dodavatelé vracejí přeplatky, je ochota měnit dodavatele nižší.

Dodavatelé se také brání odchodu zákazníků, mají to velmi ulehčeno platnou legislativou, která jde na ruku méně poctivým prodejcům. Dodavatelé nemají povinnost oznamovat podstatné změny podmínek zákazníkovi. Od zákazníka nelze čekat, že bude soustavně porovnávat ceníky nebo obchodní podmínky, aby přišel na změny, které dodavatel udělal. Navíc nepoctiví dodavatelé se připravili i na tuto možnost a pro zákazníky, kteří uzavřeli smlouvu na určitou produktovou řadu v určitém období, ceny ani podmínky nemění. Dodavatelé nemusí oznamovat zákazníkům konec závazku a nedávají jim možnost se svobodně rozhodnout, zda smlouvu prodlouží nebo půjdou jinam.

Již na přelomu roku 2013 a 2014 se objevil nový jev, který je reakcí na pokles cen obou komodit. Jde o to, že dodavatelé svým věrným zákazníkům, tedy těm, kteří mají starou smlouvu na dobu neurčitou, nabízí levnější energii, ale jedině v tom případě, že podepíší novou smlouvu se závazkem. Dodavatelé tyto nabídky rádi nazývají zlevňováním.

Letos lze očekávat mnohem nižší počty změn dodavatelů než v roce 2014. Dodavatelé stále dokonaleji chrání své zákazníky před myšlenkou na změnu dodavatele. Většině zákazníků se nebudou měnit ceny ani podmínky, délka smluv na dobu určitou se zvětšuje, nyní dodavatelé standardně nabízejí tříleté smlouvy.

Z detailního porovnání změn počtu odběrných míst jednotlivých dodavatelů je vidět, že poměry se přeci jen mění. Podomní prodej již není tak účinný a společnosti, které se dříve chlubily počtem nově získaných zákazníků, již nemají důvod na své obchodní „úspěchy“ upozorňovat. Jejich roční přírůstek je na úrovni počtu zákazníku získaných za měsíc v úspěšných letech. Někteří dodavatelé dokonce vykazují úbytek zákazníků, jiné mění název společnosti nebo zakládají společnosti nové.

Naproti tomu se v posledních dvou letech objevily společnosti, které sice mají velmi mizerné ceny a ještě horší obchodní podmínky, přesto se můžou pochlubit relativně k jejich velikosti dobrým přírůstkem počtu zákazníků.

Ve statistikách jsou také společnosti, které v průběhu roku 2014 zanikly. Jedná se například Pragoplyn, který působil především na velkoobchodním trhu s plynem a který se sloučil s Pražskou plynárenskou. Společnost Lumen Energy, která sice byla vlastněna E.ONem, ale vystupovala samostatně.

Stále se daří přesvědčovat zákazníky, kteří odebírají jednu komoditu od dodavatele, který je dominantní, aby začal odebírat komoditu druhou. RWE je nejúspěšnějším prodejcem elektřiny za rok 2014 a naopak ČEZ je úspěšným dodavatelem plynu. Je sice jasné, že tito dodavatelé mají databázi zákazníků a ty přesvědčují. Ale na druhé straně zákazníci vědí, že s těmito dodavateli měli po léta dobré zkušenosti, tak proč by nezměnili dodavatele.

Potěšující je, že na domácím energetickém trhu působí stále více dodavatelů, kteří jednají se zákazníky slušně a získávají zákazníky nejen cenami, ale i servisem nebo dalšími službami pro zákazníky. Je jenom škoda, že legislativa moc těmto dodavatelů nenapomáhá. Kdyby pomáhala, tak by se mohlo diskutovat nad výsledky, ve kterém by byl větší podíl rozhodování zákazníků před taktikou dodavatelů.

Tab. 1: Pořadí dodavatelů podle počtu získaných odběrných míst elektřiny v roce 2014
DodavatelProsinec 2013Prosinec 2014Rozdíl
RWE Energie, s.r.o.257 996291 33133 335
COMFORT ENERGY s.r.o.26 41646 99420 578
X Energie, s.r.o.43 06455 95112 887
Amper Market, a.s.11 35522 96811 613
Europe Easy Energy a.s.11 60820 4548 846
E.ON Energie, a.s.49 12157 7548 633
VEMEX Energie a.s.9 99117 2207 229
ARMEX ENERGY, a.s.11 38415 9404 556
eYello CZ, k.s.2 8827 0754 193
LAMA energy a.s.26 13329 9503 817
Nano Green s.r.o.02 9182 918
Pražská plynárenská, a.s.15 35118 1972 846
Fosfa a.s.4852 9352 450
EP Energy Trading, a.s.20 59122 5531 962
COOP ENERGY, a.s.1822 0961 914
ČEZ Prodej, s.r.o.65 78667 6141 828
One Energy Česká republika a.s.1001 6341 534
FONERGY s.r.o.1 2482 4781 230
Energie2, a.s.1 7312 9111 180
Erste Energy Services, a.s.1461 3231 177
Dalkia Commodities CZ, s.r.o.2 3593 198839
Stabil Energy s.r.o.0697697
MND a.s.0664664
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.45 92246 546624
ČM ENERGETIKA a.s.0613613
Central Energy, s.r.o.0490490
AKCENTA ENERGIE a.s.1 6762 143467
Česká energie, a.s.4 2574 694437
TAURON Czech Energy s.r.o.339754415
Pražská energetika, a.s.13 83914 232393
Slovenské elektrárne, a.s.6531 045392
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.1 7582 120362
ELIMON a.s.2 1452 476331
Eneka s.r.o.7171 043326
SSE CZ, s.r.o.0299299
Elektrárna Chvaletice a.s.0249249
oaza-energo, a.s.0217217
Synergy Solution s.r.o.0193193
GLOBAL ENERGY, a.s.6 4826 673191
QUANTUM, a.s.0187187
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.0185185
MDI Energy s.r.o.0161161
CORASTA s.r.o.801961160
ENWOX ENERGY s.r.o.0120120
Dalkia Česká republika, a.s.3 1403 22686
ENERGO LaR s.r.o.37545681
Energie pro život s.r.o.70175655
ČEZ, a. s.583552−31
ST Energy s.r.o.227177−50
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.316 390315 996−394
SVT Group, a.s.603 −603
Optimum Energy, s.r.o.7 9607 321−639
Czech Coal a.s.776133−643
Pragoplyn, a.s.875 −875
Lumius, spol. s r.o.4 4623 244−1 218
V-Elektra, s.r.o.2 436194−2 242
Lumen Energy a.s.2 315 −2 315
Nano Energies Trade s.r.o.2 787 −2 787
CENTROPOL ENERGY, a.s.295 732280 971−14 761
Tab. 2: Pořadí dodavatelů podle počtu získaných odběrných míst plynu v roce 2014
DodavatelProsinec 2013Prosinec 2014Rozdíl
ČEZ Prodej, s.r.o.321 718347 35925 641
E.ON Energie, a.s.128 394139 38310 989
Pražská plynárenská, a.s.27 18135 6518 470
RWE Energie, s.r.o.6 09713 0346 937
VEMEX Energie a.s.8 38415 3186 934
COMFORT ENERGY s.r.o.12 41318 8366 423
CENTROPOL ENERGY, a.s.59 72464 0874 363
Europe Easy Energy a.s.13 04717 0273 980
QUANTUM, a.s.4774 0343 557
X Energie, s.r.o.22 01625 0513 035
EP Energy Trading, a.s.6 2499 1992 950
ARMEX ENERGY, a.s.13 73716 6012 864
MND a.s.4442 9842 540
Energie2, a.s.1 4752 9391 464
eYello CZ, k.s.3851 8181 433
GLOBAL ENERGY, a.s.5 2476 4941 247
Stabil Energy s.r.o.2971 4321 135
Gas International s.r.o.4 0885 1111 023
SPP CZ, a.s.4 0015 000999
COOP ENERGY, a.s.0995995
FONERGY s.r.o.1 3002 214914
Pražská energetika, a.s.0730730
ČM ENERGETIKA a.s.130827697
Blue-Gas s.r.o.138519381
AKCENTA ENERGIE a.s.350730380
Eneka s.r.o.316675359
PRIMAGAS s.r.o.261610349
One Energy Česká republika a.s.0292292
Česká energie, a.s.1 3451 618273
CORASTA s.r.o.675892217
oaza-energo, a.s.148350202
Dalkia Commodities CZ, s.r.o.0183183
Karlovarská plynárenská s.r.o.477642165
ENRA SERVICES s.r.o.1 1981 361163
Central Energy, s.r.o.0140140
HALIMEDES, a.s.2 6162 750134
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.251372121
CONTE spol. s r.o.0117117
Erste Energy Services, a.s.0109109
TAURON Czech Energy s.r.o.0106106
VNG Energie Czech s.r.o.0101101
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.10219997
Lumius, spol. s r.o.1 8591 93677
ELIMON a.s.4 1894 24455
Energie pro život s.r.o.45748932
KOMTERM energy, s.r.o.21224230
TRAXELL s.r.o.21823315
VEMEX s.r.o.315179−136
SVT Group, a.s.627410−217
LAMA energy a.s.30 46230 192−270
ST Energy s.r.o.346 −346
Lumen Energy a.s.710 −710
Optimum Energy, s.r.o.8 6077 897−710
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.12 03210 257−1 775
Pragoplyn, a.s.8 446 −8 446
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.195 768184 957−10 811
 
 
Reklama