Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová struktura tarifního modelu regulovaných cen plynu

Energetický regulační úřad (ERÚ) aktualizoval strukturu tarifního modelu regulovaných cen v plynárenství pro domácnosti a maloodběratele.

Kalkulátor cen energií TZB-info

ERÚ optimalizoval tarifní model tak, aby zajistil vyšší stabilitu regulovaných cen za distribuci plynu, zpřehlednil celý systém a zajistil lepší odhad cen, čímž ochrání zákazníky před negativními vlivy meziročních korekčních faktorů v cenách.

„Při nižším počtu pásem bude možné přesněji plánovat počty zákazníků, což přispěje ke snížení rozdílu mezi plánovanými a skutečnými hodnotami výnosů pro jednotlivé provozovatele distribučních soustav. Nebude proto nutné vzniklé meziroční rozdíly korigovat v takové míře jako doposud, což přispěje k vyšší stabilitě regulovaných cen pro zákazníky kategorie maloodběratel a domácnost,“ uvedl místopředseda ERÚ pro oblast regulace Jan Nehoda.

Tarifní model pro rok 2015, pomocí kterého jsou stanovovány regulované ceny za distribuci plynu, byl upraven tak, aby byly přechody mezi jednotlivými pásmy spotřeby pro kategorie zákazníků maloodběratel a domácnost plynulé. Nejpatrnějším důsledkem těchto úprav je snížení počtu pásem spotřeby pro tyto kategorie zákazníků. Porovnání rozdílů ve struktuře pásem spotřeby pro rok 2015 uvádí následující tabulka.

Tab. 1 změna tarifního modelu platného od 1. 1. 2015
Přepočítaná roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně“ v MWh/rok
20142015
0–1,890–1,89
1,89–7,561,89–7,56
7,56–157,56–15
15–2015–25
20–25
25–3025–45
30–35
35–40
40–45
45–5045–63
50–55
55–63
nad 63nad 63
Tab. 2 Nový tarifní model a s tím související změna cen pro distribuční území RWE
20142015
Roční spotřeba
[MWh]
Pevná cena za odebraný plyn
[Kč/MWh]
Stálý měsíční plat
[Kč/měsíc]
Roční spotřeba
[MWh]
Pevná cena za odebraný plyn
[Kč/MWh]
Stálý měsíční plat
[Kč/měsíc]
0–1,89349,4357,620–1,89410,6165,05
1,89–7,56219,0685,081,89–7,56232,5893,09
7,56–15196,0499,587,56–15209,69107,51
15–20181,32117,9815–25191,59130,14
20–25173,68130,72
25–30163,19152,5625–45165,58184,33
30–35155,28172,34
35–40148,41192,37
40–45143,04210,28
45–50138,29228,145–63135,22298,16
50–55132,99250,2
55–63128,21272,1

Dodavatelé většinou nemění své ceny přesně podle tarifního modelu. Většinou rozlišují jen tarif pro nejnižší spotřeby, tedy do 1,89 MWh/rok, potom od 1,89 do 7,56 MWh/rok a někdy od 7,56 do 15 MWh/rok. Pro zbytek pásem spotřeby mají většinou jednotnou cenu. U stálého měsíčního platu někdy dodavatelé změnu ceny odděluje spotřeba 45 MWh/rok.