Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Velký zájem o poradenství o cenách energií a o volbě vhodného zdroje tepla těší redakci TZB-info

Návštěvníci směřují na redaktory TZB-info řadu dotazů na elektronické aukce a zastavují se u infopanelů kalkulátoru cen energií TZB-info. Hledají v přehledech svého dodavatele elektřiny a plynu a také se často ptají, jak dodavatele změnit nebo jak se vyvázat ze smlouvy.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Zájem návštěvníků výstavy INFOTHERMA 2014 se soustřeďuje do několika oblastí. Hned před příchodem k poradenskému stánku TZB-info mohou návštěvníci vidět panely s grafickým porovnáním nabídek elektřiny a zemního plynu. Zastavují se zde a hledají toho svého dodavatele a také se často ptají, jak dodavatele změnit nebo jak se vyvázat ze smlouvy. Bohužel většina z nich uzavřela smlouvu na základě návštěvy podomního prodejce, a tak ne vždy je jejich situace úplně pozitivní a není jednoduše řešitelná.

Rovněž návštěvníci směřují na redaktory TZB-info řadu dotazů na elektronické aukce. Jedni, a těch je většina, chtějí znát názor redakce na tuto metodu, protože tuto možnost zatím zvažují. Část návštěvníků stánku (i z řad vystavovatelů) má již s aukcemi své konkrétní zkušenosti, o které se s námi ráda podělila.

Velký zájem vzbudil také panel s grafickým porovnáním různých způsobů vytápění a zdrojů tepla. Ve značné míře se jedná o potvrzení jejich rozhodnutí, a tak v grafickém znázornění hledají cenovou výhodnost jejich volby. Druhá část zájemců o konzultaci s redaktory portálu teprve hledá maximum informací a zjišťuje ceny, výhody a nevýhody možných variant, které v jejich konkrétním případě přicházejí v úvahu.

Podobně jako tomu bylo v loňském roce, přicházejí i nyní do poradenského stánku TZB-info mladí lidé s plánky na stavbu nebo rekonstrukci domu. Většinou chtějí poradit s řešením stavby nebo s tím, jak dosáhnout co nejvyšších energetických úspor.

Naší velkou výhodou je možnost odkázat zájemce na přednášky v rámci doprovodného programu letošní výstavy INFOTHERMA, ke kterému redakce TZB-info ráda přispěla i se svými zkušenostmi.

S velmi solidním zájmem se setkala přednáška pod názvem Úspory změnou dodavatele plynu a elektřiny dle Kalkulátoru cen energií. Analytik cen energií Ing. Jan Schindler se podrobně věnoval vysvětlení funkcí kalkulátoru cen energií a detailních možností, jak si své loňské vyúčtování porovnat s oficiálně stanovenými cenami. V úterní přednášce Možnosti nákupu elektřiny a plynu na energetickém trhu podrobně rozebral vývoj trhu a používané metody v tomto oboru. V diskuzi se opakovaně objevovaly dotazy spojené se změnou dodavatelů a s řešením konkrétních případů včetně složitějších situací, do kterých se návštěvníci dostávají. Naše přednášky byly následovány prezentací aukční společnosti eCentre, a tak zájemci měli informace v souvislostech a pěkně pohromadě.

Již před začátkem středeční přednášky pod názvem Porovnání nákladů na vytápění a ostatní energie v budovách – výpočetní pomůcka na internetovém portálu TZB-info zjišťujeme značný zájem, a to nejen od běžných návštěvníků, ale i zástupců společností, které zde vystavují. Vedoucí redaktor oblasti Energetika a redakční garant výpočtu, Ing. Milan Bechyně, uvedl redakční výpočet nákladů na vytápění do souvislostí včetně zásadního vlivu individuálního zadání vlastních parametrů na výsledný graf a výhodnost nebo nevýhodnost jednotlivých zdrojů tepla.

Podle slov Ing. Kostelného, spolupořadatele výstavy, byla návštěvnost první den srovnatelná s loňskou návštěvností. Očekává, že ještě větší zájem, stejně jako v předcházejících letech, bude následující dny výstavy. Je patrné, že každoročně přichází stále více návštěvníků, kteří se zde chtějí poradit nejen o ekologickém a ekonomickém vytápění svých domácností.

Velmi vysoké návštěvnosti výstavy, a tím i úspěchu vystavujících firem, které chtějí své produkty a novinky představit široké veřejnosti, přispěla i intenzivní spolupráce s deníky, odbornými internetovými portály a časopisy z oboru i širší reklamní kampaň v regionu.

 
 
Reklama