Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tradiční akce BIM DAY posouvá vědomosti na vyšší úroveň

Cílem letošní výroční konference nebylo pouze roční ohlédnutí za vývojem zavádění BIM do praxe v Česku, ale také snaha poukázat na celosvětové trendy při zavádění inovací ve stavebnictví. „Akce posouvá vědomosti na vyšší úroveň,“ říká v rozhovoru pro TZB-info architekt Petr Vaněk z organizačního výboru.

Petr Vaněk
Petr Vaněk

Konference BIM DAY se stala pravidelnou podzimní událostí organizovanou již od roku 2011. Letošní ročník se uskutečnil v polovině října tradičně v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze. Celodenní akce seznámila účastníky s nejnovějšími zkušenostmi při využívání metodiky BIM v zahraničí i se zaváděním metodiky do praxe v Česku. Program byl rozdělen do několika bloků: BIM jako prostředek inovace ve stavebnictví; BIM pro pozemní stavby; BIM pro dopravní stavby; BIM v projekční praxi; BIM při řízení průběhu výstavby a BIM při správě majetku.

„Oproti prvním ročníkům konference, kdy byly bloky děleny na domácí a světové dění v oblasti BIM, jsme chtěli v tomto roce zdůraznit, že BIM již není v Česku novinkou a také to, že se metodika dotýká celého stavebnictví bez rozdílu druhu výstavby,“ vysvětlil na úvod našeho rozhovoru Petr Vaněk.

Čím je podle vás tato konference výjimečná?

Neřekl bych snad ani výjimečná, ale použil bych spíše slovo přínosná. Přínosná je určitě tím, že nabízí další odborný stupeň do celé problematiky BIM. Věřím, že přinesla posluchačům možnost posunout své vědomosti na vyšší úroveň. Odborná rada pro BIM funguje již pátým rokem a mohli bychom mít pocit, že vše už musí být každému naprosto jasné. Přestože se stále ještě najdou lidé z praxe, kteří se s touto problematikou nikdy nesetkali, je (a bude) naším prvořadým cílem posouvat hranice vědomostí především u těch, kteří již BIM zaregistrovali a aktivně se o něj zajímají či jej používají v praxi.


Které letošní přednášky byste zvlášť ocenil?

Vyzdvihl bych především zahraniční přednášky. Pro výroční konferenci vybíráme takové řečníky, kteří mají bohaté zkušenosti se zaváděním v zemích, kde je BIM legislativně uzákoněn. Vítáme zahraniční zkušenosti z praktického nasazení BIM. Tím ale nechci snižovat kvalitu domácích řečníků, protože také oni již udělali velký kus práce a rozhodně si zaslouží pozornost. Jsou živým důkazem toho, že BIM se dá kvalitně provozovat za současných podmínek také u nás. Pokud bych ale měl přeci jenom vybrat mezi jednotlivci, ocenil bych přednášku portugalského řečníka Antonia Ruívoa Meirelese, který se podělil s přítomnými o zkušenosti se zaváděním BIM z celosvětového pohledu zaměřeného především na dodavatele staveb. Z domácích řečníků mě dále zaujala přednáška Martina Černého, který je příkladem mezinárodního experta, spolupracovníka prestižních firem ve Velké Británii, kde se spolupodílel na vývoji sofistikovaného nástroje NBS BIM Toolkit pro vyhodnocování veřejných zakázek vypisovaných veřejným investorem v prostředí BIM.

Co dále chystáte, jaké akce a s jakým zaměřením?

Odborná rada pro BIM chce také příští rok pokračovat ve vzdělávacích aktivitách. Rozhodli jsme se, že budeme více rozlišovat, pro koho mají být akce určeny: zdali pro úplné začátečníky, nebo více či méně pokročilé odborníky z praxe. V tomto ohledu bude nutné zamyslet se společně nad programem seminářů a školení, které v průběhu roku organizujeme sami nebo ve spolupráci s institucemi, jako je například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Toto je samozřejmě pouze jeden z příkladů formy popularizace BIM viditelné na první pohled. Ale i v méně viditelných a neméně důležitých aktivitách musejí členové Odborné rady pro BIM v příštím roce pokračovat. Budou to zejména jednání s představiteli ministerstev a vedení dialogu o otázkách zavedení BIM do českého stavebnictví po vzoru Velké Británie či Francie nebo třeba Španělska a Skotska.
Podrobné informace o konferenci na stránkách www.BIMDAY.cz

Videospot z konference