Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sedm největších mýtů o BIM

BIM pojímá celý životní cyklus stavby. Povědomí o něm je stále na poměrně nízké úrovni a kolem něj existuje mnoho mýtů. Které jsou ty nejčastější a jak se jim vyhnout?

Informační model stavby BIM není jen samotný 3D model, jak se mnohdy mylně domnívají i profesionálové z oboru, ale především je databází informací zahrnující kompletní data od návrhu přes výstavbu, správu, a dokonce i případnou demolici, včetně ekologické likvidace a uvedení prostoru do původního stavu.

V poměrně konzervativním stavebním průmyslu stále častěji rezonuje pojem digitalizace a s ní související zavedení BIM modelu, neboť BIM je katalyzátorem digitalizace stavebnictví. Digitální technologie jednoznačně zvyšují efektivitu, stabilitu i flexibilitu stavebního průmyslu a v neposlední řadě přispívají ke kvalitě životního prostředí. V následujících letech bude pro dodavatele klíčové, aby tento potenciál dovedli využít. Příkladem může být skupina Metrostav, která již má s metodikou BIM velmi kladné zkušenosti – Metrostav a BIM.

Vzhledem k potřebě výstavby a dynamice v oblasti stavebnictví a infrastruktury je správné využití BIM jasnou nutností pro investory, včetně státní správy. BIM mandát platí ve většině západoevropských zemí a Česká republika se jeví být lídrem ve východní Evropě,“ řekl Jan Bucek, Regional Channel Manager společnosti Autodesk pro oblast východní Evropy.

Jak ukázaly události kolem koronavirové pandemie, kdy celé pracovní týmy musely přejít na vzdálenou spolupráci, digitalizace a její možnosti jsou nutné ještě více. Autodesk nabízí cloudové řešení BIM 360 umožňující vzdálený přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv. Členové všech zúčastněných týmů tak mohou pracovat nad stejnými daty, sledovat, zobrazovat, kontrolovat a řídit změny na všech úrovních projektů.

Mýtus č. 1: BIM přece nepřináší žádnou finanční přidanou hodnotu.

Každý už o BIM slyšel. Mnoho lidí, kteří se rozhodují pro jeho zavedení, se ale domnívá, že jim metodika BIM nepřinese žádnou finanční přidanou hodnotu. S metodikou BIM přitom ušetříte nejen náklady, ale také čas. Navíc BIM umožňuje odlišit se od konkurence.

Mýtus č. 2: To přece lze velice jednoduše zavést i za běžného provozu.

Zavedení BIM se dost často podceňuje. Předpokládáte-li, že se zaměstnanci práci s BIM v rámci velkého projektu „automaticky“ naučí, jen stěží uspějete. Přechod na BIM se nejlépe podaří s malým pilotním projektem. Základ tvoří pravidelná a kvalifikovaná školení a další vzdělávání a kurzy; získané znalosti se pak v projektu prakticky ověří. Tímto způsobem, kterému se také říká „Little BIM“, mohou účastníci postupně a v klidu získávat nové znalosti. Jakmile tým prakticky pochopí práci s BIM, může se zaměřit na větší projekty.
Mýtus č. 3: Myslel jsem, že BIM je software …

Pro mnoho lidí je BIM softwarový balíček, který se v průběhu pracovního procesu jen tak mimochodem integruje. Je nutné dívat se na BIM jako na metodu a na proces. BIM není software, ale komplexní proces projektování, provádění, správy a provozu stavby. Ve středu stojí digitální datový model stavby, na kterém společně pracují nejen projekční týmy, jejichž disciplíny se překrývají, ale i týmy provádějící stavbu. Využíváte-li BIM správně, můžete výrazně zvýšit kvalitu prováděných výkonů, včas odhalit chyby v projekci a citelně zjednodušit výměnu informací mezi všemi, kdo se na projektu a stavbě podílejí. Tím BIM umožňuje napříč všemi fázemi životního cyklu budovy předkládat zákazníkům výhodnější nabídky.

Mýtus č. 4: Přechod na BIM je drahý.

Mnoho projekčních kanceláří vidí BIM jako nákladnou metodu, kterou „vlastně vůbec nepotřebuje“. S BIM lze přitom dosáhnout měřitelně nižších nákladů. Odhaduje se, že Česká republika vydá na dopravní infrastrukturu v příštích dvou letech zhruba 310 miliard korun. Jak ukázaly studie, pokud by se polovina těchto projektů provedla pomocí BIM a tím by se snížily náklady projektů o 10 procent, bylo by možné ušetřit asi 31 miliard korun.

Mýtus č. 5: Zavedeme-li BIM, přidají se i naši partneři.

Metodika BIM je založená na spolupráci. Kdo plánuje ve své projekční kanceláři úspěšně implementovat BIM, měl by o tom průběžně informovat všechny zainteresované strany. Je nutné mluvit se svými obchodními partnery a vyjasnit si jednotlivé role v této nové formě spolupráce. Rozptylte případné výhrady a přesně vysvětlete, jaké výhody s sebou práce s BIM přinese. Totéž platí pro investory. Také oni jsou nedílnou a důležitou součástí procesu.

Mýtus č. 6: Bude přece stačit, když zavedu BIM až za několik let.

Často se přechod na BIM děje pouze kvůli tlaku zvenčí – například proto, že to předepisuje investor či stát. Ze zkušeností ale vyplývá následující: Chybějící přesvědčení sotva kdy vede k úspěchu. Není radno čekat na okamžik, až bude BIM povinností pro nadlimitní projekty. Mohlo by být příliš pozdě, protože konkurence tím už dávno prošla. Využívejte již teď výhody práce s BIM, neboť nezávisle na jakýchkoli předpisech můžete již dnes profitovat z jeho výhod. Začněte také od malých projektů a uvidíte: Po prvním úspěšném pilotním projektu se z „muset“ stane „chtít“. Ti, kteří do BIMu již nastoupili, se nechtějí vracet k původnímu projektování ve 2D.

Mýtus č. 7: Pro BIM přece nepotřebujeme žádnou strategii.

Některé projekční kanceláře zavedení BIM neustále odsouvají. Nebo k tomu dochází v nesprávný čas na nesprávném projektu – často s fatálními následky. BIM je komplexní proces. Úspěšný přechod na práci s BIM tudíž vyžaduje jasnou strategii. Do této strategie patří přesně definované mezníky a zodpovědnosti, stejně jako kvalifikovaná školení, která zohledňují stávající znalosti každého pracovníka. Navíc je zavedení moderních projekčních procesů perspektivním krokem k získávání zaměstnanců. V dnešní době studenti stále více pracují s moderními komunikačními a projekčními nástroji. Zaměstnavatelé, kteří stále ještě pracují pouze s 2D a s AutoCADem, pro ně nejsou atraktivní.

Potřebujete poradit se zavedením BIM? Kontaktujte odborníka společnosti Autodesk ZDE.

Zdroj a foto: Autodesk


AUTODESK spol. s r.o.
logo AUTODESK spol. s r.o.

Autodesk je předním výrobcem softwaru pro 3D navrhování, projektování a zábavu. Nabídka CAD technologie pro oblast stavebnictví (AEC), geografických informačních systémů (GIS), strojírenství (MCAD) a prostředků pro animaci.