Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak se chovat zůstaneme-li uvězněni v kleci výtahu?

Unie výtahového průmyslu ČR Vám radí

Návod, jak se chovat v kleci výtahu, který se přestane pohybovat a nelze vystoupit, což se často stává, když dojde k výpadku elektrické energie (bouřky apod.) nebo když dojde k mechanické poruše. V uvedeném návodu je zdůrazněno, že je potřeba hlavně zachovat klid.

Pokud by se Vám stalo, že zůstanete uvězněni ve výtahu po jeho neočekávaném zastavení, pak zkuste respektovat následující 3 rady, které by měly napomoci bezproblémovému přežití této nepříjemné situace.

1. Nepanikařte! Zůstaňte v klidu.

I. Neobávejte se nedostatku vzduchu v kleci - každá šachta má "komínový efekt", a tudíž v ní automaticky dochází k výměně vzduchu. U nejmodernějších výtahů lze pomocí ovládače uvést do chodu ventilátor.

II. Sedněte si na podlahu klece.

2. Informujte! Volejte pomoc.

I. Je li výtah vybaven zařízením pro obousměrnou komunikaci - stiskněte tlačítko ALARM (označeno zvonečkem nebo sluchátkem) a držte jej do doby, než uslyšíte, že se telefon spojil - uslyšíte vyzváněcí tón. Oznamte osobě, která telefon zvedne, svůj problém vč. adresy a patra kde se zhruba v domě nacházíte. Vyžádejte si informaci, jak dlouho k vám servisní technik pojede. Nepokoušejte se (ani s malým násilím) otevřít klecové dveře. Následně vyčkejte příjezdu servisního technika.

II. Je li výtah vybaven pouze ALARM tlačítkem (označeno nápisem zvonek nebo symbolem zvonečku), zkuste:

  1. máte-li mobilní telefon, zjistěte v kleci ze štítku číslo na servisní firmu a informujte ji o situaci (oznamte adresu domu a zhruba patro ve kterém se nacházíte) a vyčkejte
  2. za pomoci jakéhokoliv zdroje světla (např. mobilní telefon) nalézt ovládače - opakovaně tisknout tlačítko ALARM - měli byste jej v kleci slyšet. Držte tlačítko stisknuté až do doby, než se vám někdo zvenku ozve

III. Není li možno kontaktovat servisní firmu (doporučujeme firmy s vlastním nepřetržitým dispečinkem) - volejte 150 - Hasičský záchranný sbor. Vezměte však v úvahu, že zásah hasičů může být placený.

3. Spolupracujte!

I. Pokud vás začne vyprošťovat z výtahu servisní pracovník, dozorce výtahu nebo poučená osoba z domu, dohodněte si způsob komunikace - oznamte kolik osob se v kleci výtahu nachází, aby poučená osoba mohla zvolit směr jízdy klece podle zatížení. Je také důležité odhadnout, ke které stanici máte blíže - zda k té, která se nachází výše, nebo níže. Při ručním posunu klece sledujte v rámci možností, zda se již blížíte do úrovně stanice. V okamžiku, kdy budete zhruba na úrovni stanice dejte tento stav vyprošťující osobě na vědomí - teprve v tomto okamžiku je technicky možné otevřít samočinně posuvné dveře.

II. Pokud budete vyprošťováni u starých typů výtahů a vyprošťující osoba nedokáže dopravit klec do nejbližší stanice, pak po nouzovém otevření šachetních dveří vyprošťující osobou zvenku, kdy klec bude stát nad nebo pod úrovní stanice a Vy začnete opouštět klec výtahu, dávejte pozor na možný pád do šachty - vyprošťující osoba si musí být jista, že vás dokáže udržet při opouštění klece v bezpečné poloze na nástupišti. Po opuštění klece se přesvědčte, že vyprošťující osoba opět řádně uzavřela šachetní dveře a že tyto jsou i zajištěny - to znamená, že nejdou otevřít.

III. Nepokoušejte se žádným způsobem zprovoznit výtah - v případě neočekávaného zastavení je důležité pro servisní firmu, aby mohla identifikovat závadu, kvůli které došlo k jeho zastavení.

Dobrá rada na závěr

V případě, že nastanou živelní události (bouřka, vichřice a podobně), předejděte možným problémům a výtah nepoužívejte. Pokud se v tomto případě stane, že přesto ve výtahu uvíznete, je možné, že nebude fungovat ani nouzové osvětlení v kleci - pokud je instalováno, a ani zařízení obousměrné komunikace. V tomto případě se spolehněte na osoby, které jsou vně, a jakýmkoli způsobem jim dejte na vědomí, že se nacházíte uvězněni ve výtahové kleci (boucháním, křikem apod.).

 
 
Reklama