Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výstava Interlift 2007

Portál TZB-info již v květnu 2007 informoval čtenáře o chystané výstavě výtahů a souvisejících komodit. Výstava se uskutečnila v Augsburgu na výstavišti ve dnech 16. - 19. října. Tak jako při každé výstavě byl i letos překonán rekord v počtu vystavovatelů, letos to již bylo téměř 500 firem.

Nicméně očekávaný trend se stal skutečností. Všichni, kdo se výstavy zúčastnili museli být překvapeni masivní účastí Číny. Ta se předpokládala, ale ne v takovém rozsahu. Čína dnes již vyrábí a dodává téměř všechny komponenty pro výtahy a eskalátory. Počty jimi vyráběných kusů jsou pro evropské poměry neskutečné - řádově se vždy jedná o tisíce kusů - například výtahových strojů a pohonů.Totéž se týká eskalátorů. A tak jen přepravní vzdálenosti brání vniknutí Číny na malý a již obsazený trh Evropy. Kvalita dodávaných výrobků sice nedosahuje povětšinou evropského standardu, ale chyby se již dají nalézt jen v designu a fyzickém provedení - nikoli již ve funkčnosti zařízení. Všechny výrobky pak čínské firmy nabízejí levněji a to i v České republice. Počet a rozsah vystavovatelů z Číny byl extrémně velký.

Výstava neukázala žádné překvapivé trendy, ale potvrdila, že se většina stavebníků - architektů přiklání k projektování a dodávkám výtahů bez strojoven. Provedení takovýchto výtahů pak je v podstatě dvojího druhu - někteří výrobci nabízejí výtahy s klasickými lany a pomaluběžnými stejnosměrnými pohony, někteří další pak používají plochá lana pro různá provedení výtahů.

Protože se v Evropě nestaví žádné "extremní" stavby, hlavně co se týče jejich výšky, výstava se nezaměřovala na takovéto stavby. Závody v dosažení co největších výšek a tudíž potřeba i výtahů, které by tyto zdvihy obsloužily je však na středním východě a v Číně značná. Čína projektuje nejvyšší mrakodrap, co kdy byl navržen.

Výtahy v takovýchto budovách pak musí překonávat značné překážky co do problému s aerodynamikou výtahových klecí, zrychlením a zpomalením - až přes extremně rozdílné teplotní poměry.

Takovéto zakázky jsou pak prestižní, pro každou firmu, která uspěje ve výběrovém řízení. Autor příspěvku má osobní zkušenost s výtahy, které jsou instalovány v televizní věži v Torontu v Kanadě. Pocit a pohoda jízdy byly po celých zhruba 500 m bez problémů.Teprve nahoře bylo znát, jak se věž působením větru vychyluje a co teprve pohled skrz skleněnou podlahu restaurace na terén dole. Nicméně takovéto stavby jsou jak již uvedeno ojedinělé.

Jsou však stavěny i vysoké budovy, sloužící pro bydlení a kancelářské provozy - v těch je situace s obslužností značně složitější - do nich jsou pak dodávány výtahy s dvoupatrovými klecemi, skupinami výtahů, z nichž některé obsluhují jen vybraná patra. V takovýchto budovách se pak výtahy počítají na desítky a v nejnižších patrech jim zdatně pomáhají i eskalátory - ty však většinou pouze v tom, že rozdělují masu příchozích k jednotlivým skupinám výtahů.

Myslím, že Evropu nic takového v nejbližší budoucnosti nečeká. Výstava v Augsburgu je regionální a tak v ní vystavovatelé předvádí to, co zákazníci v Evropě potřebují. Ten, kdo se podívá do Číny v období mezi 22. - 25. dubnem příštího roku na výstavu "China World elevator & escalator Expo 2008 "do města Langfang jistě návrhy a komponenty pro vysoké stavby uvidí.

 
 
Reklama