Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová technika pro úsporu energie u pohyblivých schodů

John Hurst, ředitel Engineering and Power Efficiency Corp. popisuje možnosti, které vedou ke snížení spotřeby el. energie u pohyblivých schodů.

Všichni vědí, že snížení spotřeby energie se pro Spojené státy stalo prioritou. Mnoho nových metod se zabývá snížením spotřeby elektrické energie včetně nové techniky u pohyblivých schodů. Probírala se legislativa týkající se techniky úspory energie jak v současnosti, tak v minulosti a při současné změně politické moci ve Washingtonu se takové návrhy opět objevují.

Obecně existují tři alternativy, jak snížit spotřebu energie u pohyblivých schodů:

  • Vypínání pohyblivých schodů;
  • U všech pohyblivých schodů zřídit "prozatímní provoz" instalováním frekvenčně řízeného pohonu s řadou snímačů ke snížení rychlosti pohyblivých schodů, pokud se na nich nikdo nevyskytuje;
  • Instalace zvlášť navrženého systému šetření energií měkkým rozjezdem, takovým jako je vyráběn firmou Power Efficiency Corp. Tato technika ponechává rychlost pohyblivých schodů nezměněnou, ale snižuje výkon, který je zapotřebí, když se na nich nachází málo lidí.

V roce 2005 bylo na světě v provozu přibližně 355 000 pohyblivých schodů. Podle amerického poslance Louise Slaughtera, který v roce 2005 navrhoval, aby všechny pohyblivé schody v USA měly "prozatímní" provoz: "Pohyblivé schody se v USA používají více než 90 miliardkrát za rok. Celková energie spotřebovaná při jejich trvalém provozu se rovná spotřebě energie 375 000 bytů. Náklady na energii jsou okolo 260 milionů USD za rok." Kongresman Slaughter odhaduje, že náhradou u všech domácích pohyblivých schodů prozatímním provozem by se ušetřilo v USA 104 až 130 milionů USD za rok. Při zvyšujícím se volání po národní energetické nezávislosti by se takové návrhy, jako má kongresman Slaughter, mohly dostat na přední místo.

Podle poslance Shelley Berkeely, vedoucího kongresu pro záležitosti alternativní a obnovitelné energie "Při rozšiřování zdrojů obnovitelné energie se musí stát zvyšování účinnosti spotřeby energie a úspěšné zachování životního prostředí součástí řešení."

Co můžeme skutečně udělat pro úsporu energie u pohyblivých schodů?

První možností, která se dostala do podvědomí je, že jednoduchým technickým řešením je vypínání pohonu. Nelze popřít, že nejlepší cesta k úspoře energie, je vypínání pohyblivých schodů. Na druhé straně, pohyblivé schody, které se nepohybují, jsou opravdu velice drahým druhem schodů. Ve skutečnosti bezpečnostní předpisy v mnoha jurisdikcích požadují, aby nefunkční pohyblivé schody byly zavřeny tak, aby se nový druh "high-tech" schodů nemohl využívat.

Jiným řešením jsou pohyblivé schody s prozatímním provozem. Pohyblivé schody vybavené frekvenčně řízeným pohonem (VFD) a početnými snímači se zpomalí nebo zastaví, pokud se na nich nikdo nenachází a zrychlí se, když na ně někdo vstoupí. Při zpomalení nebo zastavení elektrický motor pohonu šetří energii. Avšak při tom se u schodů s prozatímním provozem vyskytuje řada problémů. Zaprvé doplnění pohyblivých schodů zařízením pro prozatímní provoz nebo náhrada pohyblivých schodů s tímto druhem provozu je drahé. Zařízení vyžaduje pohon VFD a snímače pro snímání nastupujících cestujících a dostatek nástupního prostoru (nebo branku/turniket), aby se zabránilo vstupu cestujících dříve, než pohyblivé schody dosáhnou plnou rychlost. Podle národního institutu "Building Sciences GSA" pro studium prozatímního provozu pohyblivých schodů, konstrukce, výroba a cena zařízení činí pro jedny pohyblivé schody 15 000 až 32 000 USD. Za druhé změna rychlosti pohyblivých schodů zvyšuje potenciální odpovědnost výrobců pohyblivých schodů a majitelů zařízení za zvýšení možnosti pádu cestujícího a zavinění za pád při změně rychlosti pohyblivých schodů. Posledním problémem pohyblivých schodů s prozatímním provozem je, že v této době nesplňují bezpečnostní předpisy USA. Všechny pohyblivé schody v USA by měly být vyrobeny a instalovány v souladu s ASME A17.

Zůstává tedy úspora energie "měkkým" startem, zařízením spořícím energii, které nemění rychlost pohyblivých schodů, ale snižuje výkon pohyblivých schodů, pokud se na nich nikdo nenachází. Zařízení obsahuje pevný "měkký" startér s patentovanou technologií pro úsporu energie, která trvale sleduje zatížení motoru. Technologie sleduje napětí podle zatížení motoru, aby napájení odpovídalo požadované spotřebě energie a udržovala tak normální provozní rychlost pohyblivých schodů. Zařízení "Power Efficiency´s soft start" používá většina výrobců výtahů a pohyblivých schodů.

Při zkouškách prováděných firmou Nevada Power Co. elektrickým podnikem pro jižní Nevadu, firma Power Efficiency´s technology snížila u motorů pohyblivých schodů v kasinu v Las Vegas průměrnou spotřebu energie o 33%. Zařízení splňuje bezpečnostní předpisy USA, je certifikováno podle CSA B44.1/ASME A17.5 a je také certifikováno pro prodej v Evropě.

Na začátku roku 2007 vydá Power Efficiency novou verzi, která může být instalována místo rozjezdového zařízení v rozváděči pohyblivých schodů. Výrobek nové generace, menší a vybavený samočinně nastavitelným zařízením pro úsporu energie, bude konečně obsahovat takové prvky jako je sledování zatížení, hlášení výkonu, dálkové sledování výkonu, inteligentní řídicí software ke sledování měkkého startu, vypínání a úsporu energie. Výrobek je také určen pro úsporu energie u soustrojí motor-generátor u výtahů. Firma Power Efficiency Co. má sídlo v Las Vegas.

Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatele časopisu Elevator World pana Roberta S. Caporaleho, MSc.

 
 
Reklama