Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – bezpečnost přepravovaných osob

V současné době hýbe veřejností úraz malého chlapce, který se stal v závěru minulého týdne na pohyblivém schodu v pražském metru. Úraz se stal za přítomnosti dospělého – chlapce doprovázel jeho otec – na jednom z pohyblivých schodů ruské výroby.

Tyto schody jsou samozřejmě průběžně kontrolovány a udržovány. Dlouhou dobu je udržovali pracovníci metra, nyní se na údržbě podílí i jiné firmy i samotní dodavatelé schodů, výrobci pak většinou po dobu jejich záruky. Faktor údržby hraje zásadní roli při zajišťování bezpečné přepravy uživatelů.

Obecně je veřejnosti znám fakt, který bytostně vnímají, a sice že nové pohyblivé schody jsou velmi pomalé. Je fakt, že rychlost nových schodů je téměř o polovinu menší (původní rychlost - kolem 1 m/s, nová rychlost do 0,75, m/sec). Rychlost nových pohyblivých schodů se řídí úhlem sklonu a pohybuje se od 0, 5 m/s do zmiňovaných 0,75 m/s. Rychlost a šířka pohyblivých schodů samozřejmě silně ovlivňuje přepravní kapacitu, a tak tam, kde je to z prostorových důvodů možné, jsou nahrazovány stávající 3 schody čtyřmi - jako např. na stanici I. P. Pavlova i jinde. Pohyblivý schod, na kterém se úraz stal, má rychlost podstatně vyšší.

Která hlavní nebezpečí nás na starých pohyblivých schodech mohou potkat:

  1. pád při nastupování a vystupování nebo pád vlivem nedostatečného označení stupňů
  2. sevření prstů nebo dlaně mezi pohyblivé madlo a balustrádu
  3. zachycení mezi boční sokl a stupeň
  4. sevření ve vstupu madla - u podlahy nástupiště
  5. pád přes balustrádu
  6. vtažení do vstupu madla do balustrády
  7. sevření mezi stupeň a hřeben
  8. sevření vyplývající z poklesu stupně
  9. tvoření zácpy na zaplněných východech
  10. pád vlivem nedostatečného osvětlení na nástupištích

Když si pozorně přečtete výše uvedená nebezpečí, je možné řadu z nich eliminovat pozorností, kterou si jízda na pohyblivých schodech zasluhuje. Samozřejmě se mohou vyskytnout i problémy a mohou vznikat nebezpečí, které vyplynou ze stavu starého zařízení - např. větší vůle, to zejména.

Při vystupování z jedoucího pohyblivého schodu pak hrozí největší nebezpečí - ztráta stability, pozdní nebo žádné "překročení" hřebene na výstupu.

Mimo výše uvedená nebezpečí hrozí také pád při neočekávaném zastavení pohyblivého schodu - masa přepravovaných osob pokračuje setrvačností a hrozí poražení osob stojících před nimi - velká většina uživatelů se nedrží madla - opět starší lidé s tím mají problém, protože jim madlo ujíždí (většinou se pohybuje rychleji, než vlastní schody) a oni po něm musí ručkovat - je to pro ně velmi nepohodlné.

Dále mohu ještě zmínit problémy s volnými konci popruhů u batohů, provázky, dlouhými šosy kabátů, deštníky, dámskými podpatky, mincemi apod. Leccos z toho nachází pracovníci údržby v zázemí schodů.

Samostatnou kapitolu pak tvoří děti - často po schodech běhají, předbíhají se, skáčou, jezdí bokem na madlu apod.

Velice problematický je pokyn ustanovený v Přepravních podmínkách metra o stání na schodech vždy vpravo. To umožňuje pohyb cestujících vytvořeným koridorem, což je z hlediska předcházení úrazů velice rizikové.

Předpisy

Letos bude vydána evropská norma ČSN EN 115-2 " Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků". Tato norma nebude závazná, ale bude doporučovat, aby každý pohyblivý schod a každý pohyblivý chodník byl podroben přezkoumání, jaká se na něm vyskytují nebezpečí ve formě rizik. Těch bylo v Evropě vytipováno 60 (+ 3 zvláštní pro užívání nákupních a zavazadlových vozíků).

Norma přímo nabádá představitele jednotlivých členských států, aby závazným předpisem stanovily řešení. Norma uvádí:

"Tato evropská norma nemůže stanovit závazné požadavky, které je potřeba provést a na kterých pohyblivých schodech nebo pohyblivých chodnících a v jakém časovém úseku. Takové povinnosti pro existující pohyblivé schody a pohyblivé chodníky patří národní legislativě".

V členských státech EU jezdí cca 75 000 pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. V České republice je toto číslo odhadováno na 3500 - 5000 kusů. Osobně se kloním k tomu číslu nižšímu.