Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Milan Bechyně

redakce TZB-info

Absolvoval v roce 1975 Fakultu strojní ČVUT v Praze, obor Energetické stroje a zařízení. Specializuje se na energetickou politiku, úspory energie a energetickou náročnost budov. Je jedním ze zakladatelů portálu TZB-info.

Archiv článků autora:18.5.2013
Ing. Milan Bechyně, redakce

Stavební řešení, technická zařízení, vzduchotěsnost nízkoenergetických a pasivních domů postupují rychlým vývojem. Nově jsou také diskutovány domy energeticky nulové a nezávislé. Proto kolektiv odborníků v čele s Janem Tywoniakem sestavil publikaci, která se této problematice velmi podrobně věnuje. Publikace je v prodeji již od roku 2012.

Pražské evropské energetické fórum 2013
27.2.2013
Ing. Milan Bechyně, redakce

Tradiční energetická konference se zabývala vnitřním energetickým trhem EU, investiční politikou a technologickými trendy v energetice. Přinesla opět zajímavý střet názorů na budoucnost evropské energetiky. Jedna skupina diskutujících doporučovala „více Evropy“, druhá pak co nejvíce se od evropské energetiky izolovat, popř. i vystoupit z EU.

27.12.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

Expremiér Mirek Topolánek se vrátil ke své původní profesi a aktivně vstupuje do diskuzí o směřování energetiky. Přitom jeho názory např. na problematiku energetické bezpečnosti jsou v mnohém směru kontroverzní a nerespektující skutečnost, že Česká republika je součástí jednotného energetického trhu.

16.12.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

Už jste zaregistrovali ve sdělovacích prostředcích tuto zkratku a také nevíte co znamená? Začal ji používat Energetický regulační úřad a označuje Podporované Zdroje Energie.

19.10.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

Energetika vznikala zakládáním prvních městských elektráren jako odvětví služeb se silným vztahem dodavatel–spotřebitel. Po liberalizaci trhu ale do energetiky vtrhly finanční skupiny, ztratil se odborný pohled, vztah k zákazníkovi a jediným cílem se stalo co nejrychlejší zhodnocení vložených financí.

12.10.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

Prvním krokem při hledání možností úspor nákladů na vytápění je porovnání cen nakupovaných energií od různých dodavatelů. Pokud používáte k vytápění plyn nebo elektřinu, pak jistě uvítáte nezávislý Kalkulátor cen energií TZB-info jako jednoduchou a denně aktualizovanou pomůcku pro vaše rozhodování.

20.9.2012
Ing. Milan Bechyně, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Portál TZB-info připravil na veletrhu FOR ARCH tiskovou konferenci o novele zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V době tiskové konference probíhala zároveň v Poslanecké sněmovně rozprava a hlasování, které mělo rozhodnut o dalším osudu novely. Ve hře bylo přehlasování prezidentova veta novely schválené Poslaneckou sněmovnou 20.6. a 19.7. Senátem.

15.9.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

"…Státní energetická koncepce není konkrétní projekt, ale politický dokument…“ odpověděl premiér Nečas na dotaz zástupce agentury MEDIAFAX na tiskové konferenci po středečním jednání vlády.

20.8.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

Ke zpracovanému návrhu AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE, který by měl být koncem srpna předložen k projednání ve vládě, má Ministerstvo financí ČR řadu připomínek. Jednou z nich je i zásadní nesouhlas s podporou výkupní ceny elektřiny z nových jaderných zdrojů.

9.8.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

Dva zásadní koncepční rozvojové dokumenty ČR prochází v současné době doslova bleskovým mezirezortním připomínkovým řízením, které Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc velmi „takticky“ načasovalo do období letních dovolených. Již koncem srpna by oba dokumenty měla projednat vláda. Problémem je, že obě koncepce nejsou v souladu.

21.7.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

Zásadně rozdílný pohled na zvyšování energetické efektivity provozu budov v ČR a v sousedním Německu potvrzuje i rozhodnutí vlády o rozdělení výnosů z prodeje emisních povolenek. Zatímco Němci poskytnou pro rozvoj tohoto odvětví 100 % předpokládaných výnosů, naše vláda jen 37,5 %.

12.7.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

"... Regulátor při vzniku "kauzy fotovoltaika" neplnil svoji úlohu. Kdyby využil všech svých možností v oblasti regulace, problém neúměrně dotované elektřiny z fotovoltaických elektráren by nevznikl..." řekla ve svém úvodním referátu předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

14.6.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

Ročně se v posledních 5 letech v ČR prodávalo cca 40 tisíc kotlů na tuhá paliva a z toho cca 75 % jsou kotle z 1. nebo 2. třídy podle ČSN EN 303-5. Prodej kotlů tříd 1. a 2. končí 31. 12. 2013 a od roku 2018 pak bude možno prodávat jen kotle 4. a vyšší třídy.

Dean Brabec
31.3.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce

Již osmý ročník prestižního Mezinárodního energetického regulačního fóra, které se uskutečnilo ve dnech 21. a 22. března, popsal a rozebral aktuální situaci a trendy na českém a evropském energetickém trhu z pohledu hlavních hráčů i regulátorů. Organizátorem a odborným garantem Fóra byla poradenská společnost Arthur D. Little. 
 
Reklama