Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Ing. Milan Bechyně


23.12.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Po půlročním připomínkovém řízení a procesu posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) včera vláda schválila Plán odpadového hospodářství pro roky 2015–2024 předložený ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Hlavními cíli strategie je jednoznačně předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.

22.10.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Po úspěšném prvním ročníku soutěže na letošní lednové výstavě Infotherma Ostrava vyhlašují pořadatelé nový ročník soutěže pro vystavovatele. Soutěž je pro ně skvělou příležitostí, jak přitažlivou formou otestovat zájem o novinky.

4.10.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

V rušném týdnu, kdy probíhal veletrh FOR ARCH, byly představeny i dva nové produkty. Byl to jednak nejnovější výrobek Junkers z řady plynových průtokových ohřívačů, průtokový ohřívač HydroCompact. Druhou novinku peletkový kotel DOR F pak představil nejmladší člen skupiny Bosch, Dakon.

28.7.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Odpojení ze soustavy centralizovaného zásobování teplem na Slovensku má přesně definované podmínky. Ty stanovuje novela zákona č. 657/2004 Sb., která vstoupila v platnost 1. května letošního roku. Článek je první z připravované série článků k problematice odpojování odběratelů od soustav CZT.

Zákon a paragraf
23.7.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Kolem připravované novely energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) je opět rušno. Za dobu platnosti zákona je již jednadvacátá. Z ministerstva průmyslu a obchodu pronikají zprávy o připravovaných změnách. Pokud se ministerstvu podaří avizované změny „protlačit“ legislativním procesem, zlepší to podmínky velkých odběratelů na úkor těch malých.

13.7.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 1/2014 programu Nová zelená úsporám přináší zejména menší administrativní zátěž pro žadatele a zvyšuje dotaci na zpracování projektu a odborného posudku u kategorie A. Nově tuto dotaci zavádí i pro kategorii C3 - Instalace solárních termických systémů.

Plynový kotel
19.4.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Do ankety bylo odevzdáno celkem 630 hlasů čtenářů TZB-info. Tato poměrně vysoká účast i výsledky hlasování svědčí o tom, že problematika odtahů spalin od plynových spotřebičů je stále diskutabilní téma a názory na ní jsou velmi rozdílné.

Temelín
12.4.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Rozhodnutí ČEZu o zrušení tendru na dostavbu 2 bloků elektrárny Temelín nebylo úplně překvapivé, přesto vyvolalo v mediálním prostoru řadu komentářů. TZB-info proto oslovilo předního odborníka na jadernou energetiku prof. Ing. Josefa Kotta, DrSc. ze Západočeské univerzity s několika otázkami.

plynový kotel
3.4.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Souboj různých výkladů současné legislativy mezi odborníky – plynaři a odborníky – kominíky vnáší zmatky a nejistoty jak u živnostníků a řemeslníků obou profesí, tak u jejich zákazníků, tedy majitelů a provozovatelů plynových spotřebičů. TZB-info se proto ptá všech zúčastněných na jejich názory.

1.3.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Prakticky všichni přednášející se shodli na tom, že současná energetická politika Evropské unie v oblasti elektroenergetiky neplní své cíle a je nutné ji velmi rychle přehodnotit. Další zvýhodňování obnovitelných zdrojů by nutně vedlo k deficitu stabilního elektrického výkonu v síti EU.

zemní plyn
5.2.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Původní záměr Energetického regulačního úřadu na zkrácení regulačního období do konce roku 2013 se neuskutečnil. Nové regulační období začíná od roku 2015 a již nyní probíhají intenzivní jednání mezi vedením Energetického regulačního úřadu a distribučními společnostmi. Stanoviska obou stran jsou rozdílná.

15.1.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce

Na úvodní tiskové konferenci při otevření specializované topenářské výstavy v Ostravě byly vyhlášeny i vítězné firmy hlasovací soutěže čtenářů TZB-info – Premiérová novinka pro Infothermu 2014.

zemní plyn
15.12.2013
Ing. Milan Bechyně, redakce

Problematika provozu plynových spotřebičů s odtahem spalin do komína a přívodem vzduchu z místa jejich umístění, (odborně spotřebičů typu B), se stala v posledních několika letech velmi diskutovaným tématem. Důvodem je vysoký počet smrtelných otrav spalinami při provozu těchto spotřebičů. Organizace debaty je příspěvkem redakce k řešení problematiky.

spalování zemního plynu
29.11.2013
Ing. Milan Bechyně, redakce

V posledních 14 dnech došlo na TZB-info k výměně názorů na toto téma jak v článcích, tak v diskusi čtenářů. TZB-info se proto rozhodlo pozvat k diskusi všechny zúčastněné a vyjasnit stanoviska. Článek je rekapitulací problematiky před setkáním účastníků.

1.10.2013
Ing. Milan Bechyně, redakce

Ostrý konkurenční boj mezi jednotlivými zdroji energie vede často ke vzniku dezinformací o konkurenčních zdrojích. Pořadatelé v pořadí už 155. Žofínského fóra se spolu s přednášejícími pokusili zažité a neopodstatněné mýty o zemním plynu pojmenovat a vyvrátit.

21.9.2013
Ing. Vladimír Stupavský, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Ing. Milan Bechyně, Ing. arch. Oldřich Rejl, redakce

Dnes končí veletrh For Arch 2013 a jeho souběžné veletrhy For Therm, For Wood, Bazény, sauny a spa, For Waste a FS Days. Doprovodný program nabídl množství zajímavých informací např. o výběru kotle, renovacích bytových domů, stavbě rodinného domu z pohledu právníka a další. 
 
Reklama