Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Porovnání nákladů na vytápění na TZB-info zcela nově

1. Proč původní „POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ PODLE DRUHU PALIVA“ přestalo vyhovovat?

Těch důvodů je samozřejmě víc. Největší váhu má ale stále se snižující se potřeba tepla na vytápění. Je to trvalý proces, který začal již v druhé polovině minulého v hospodářsky vyspělých zemích západní Evropy. Především pak ve Švýcarsku, Rakousku a Německu. Postupně ale byly opuštěny původní lákavé představy, že téměř vše vyřeší solární energie, která bude pronikat do budovy velkými prosklenými plochami a takto získané teplo budeme akumulovat a následně využívat pro vytápění. A začala se prosazovat minimalizace potřeby na vytápění výrazným zlepšením tepelně-izolačních vlastností a těsnosti obvodových konstrukcí.

Souběžně se vyvíjel i obor vytápění ve zvyšování účinnosti tepelných spotřebičů a kvalitě regulace. Zcela novou kvalitu pak získal obor větrání, které u moderní nízkoenergetické výstavby s mimořádně těsnými okny, dveřmi a celou obvodovou konstrukcí domu musí zajistit hygienicky nutnou výměnu vzduchu v interiéru. Současně ale i využít teplo z odváděného vzduchu v rekuperační jednotce. Výsledkem souběhu těchto vývojových trendů ve stavebnictví a v technickém zařízení budov je výrazně klesající potřeba tepla na vytápění. Na druhou stranu se zvyšujícími se nároky na komfort stoupala potřeba tepla na přípravu teplé vody a spotřeba elektrické energie pro všechny ty pračky, sušičky, žehličky, počítače a další naše domácí pomocníky.

A podobně postupně jsme začali dostávat od uživatelů připomínky, že vypočtené náklady u některých paliv neodpovídají reálným nákladům konkrétních domů, u kterých byly sledovány spotřeby energií. Rozdíly se ukazovaly především u moderních nízkoenergetických domů, kde zdrojem tepla byla elektřina. Reálná spotřeba byla u těchto domů oproti té vypočtené výrazně nižší.

2. Co bylo příčinou rozdílů?

Po mnoha kontrolách správnosti výpočtu, kdy jsme nezjistili žádnou chybu v algoritmu ani v programu výpočtu, jsme si uvědomili příčinu rozdílů. Je to několik faktorů, které mají významný vliv na celkové náklady na vytápění. U starších rodinných domů s tepelnou ztrátou 20 kW se s nimi nepočítalo nebo jejich význam byl menší. Především to jsou tepelné zisky, s nimiž původní porovnávací tabulka neuvažovala. Jednak od slunečního záření, které rostly se zvětšujícími se plochami oken. A dále pak od vnitřních zdrojů jako jsou chladničky, mrazáky, myčky, sušičky, TV, PC, které samozřejmě také přibývají. Ale původní tabulka tyto tepelné zisky nezohledňovala.

Dalším faktorem, který ovlivňoval výsledek, je regulace teploty ve vytápěných místnostech. Je všeobecně známo, že každý stupeň navýšení teploty představuje navýšení potřeby tepla na vytápění asi o 6 %. A původní tabulka předpokládala, že kvalita regulace teploty je u všech porovnávaných paliv stejná. Je ale zřejmé, že regulace teploty v místnostech u soustavy s běžným kotlem na dřevo nebo uhlí je na zcela jiné úrovni, než regulace teploty např. u soustavy s elektrickými přímotopy.

3. V čem je TZB-info porovnání nákladů nové?

Takže zatímco ještě v devadesátých letech byly náklady na vytápění výrazně vyšší než náklady na přípravu teplé vody a ostatní spotřebu elektřiny, v současné době se tyto náklady vzájemně přibližují a u nízkoenergetických a pasivních domů se poměr dokonce obrací. Bylo proto nutno na tento vývoj reagovat a zpracovat koncepčně zcela novou výpočetní pomůcku pro porovnání nákladů podle jednotlivých paliv. A zahrnout do ní jak náklady na vytápění, tak samozřejmě i náklady na přípravu teplé vody a náklady na ostatní spotřebu elektřiny.

Další významnou změnou je možnost zahrnutí provozních a případných investičních nákladů do porovnání. To je určeno těm uživatelům, kteří si chtějí porovnat různá paliva před výstavbou nového domu nebo větší rekonstrukcí, jakou je např. přístavba nebo zateplení domu. Pomocí jednoduché kalkulačky si mohou uživatelé pro jednotlivá porovnávaná paliva nastavit výši provozních a investičních nákladů. Ty jsou pak zahrnuty jako další položka do celkových nákladů. Zahrnutí těchto nákladů je ale samozřejmě volitelné. Koho případné investiční náklady nezajímají a chce porovnat jen palivové náklady na jednotlivá paliva, může jednoduchým zrušením zaškrtávátka tuto část nákladů vyřadit z celkových nákladů. Nový porovnávací výpočet si můžete vyzkoušet na Porovnání nákladů na vytápění.

Výpočet Porovnání nákladů na vytápění si neklade za cíl nahradit energetický audit. Ten může přesně popsat a vypočítat náklady na vytápění konkrétního objektu. Je podle toho ale také patřičně pracný a drahý. Náš porovnávací výpočet může ukázat jen přibližné porovnání, protože výsledek je u jednotlivých paliv korigován koeficienty, které vyjadřují charakteristiky stavby a provozu domu. Naším cílem je ale pomocí získaných dat z provozovaných rodinných domů postupně tyto koeficienty zpřesňovat a výsledné náklady co nejvíce přibližovat reálným. Tabulka se tedy bude dále vyvíjet a zpřesňovat a uvítáme všechny náměty a připomínky v diskuzi u tabulky.

4. Co dále nabízí TZB-info v oblasti výpočtů?

Nejaktuálnější výpočetní pomůcka je Kalkulátor cen energií TZB-info, který

  • Pracuje se svým rozsahem jedinečnou databází cen energií většiny dodavatelů na českém trhu.
  • Každodenně sleduje aktuální ceny energií a ihned ceny aktualizuje, poskytuje proto nejaktuálnější údaje.
  • Zahrnuje nejen aktuální ceníky, ale sleduje i historický vývoj cen u každého dodavatele.
  • Je nezávislým porovnávačem, nepreferuje tedy prodejce v závislosti na poskytované provizi nebo jiných výhodách.
  • Umožňuje detailní porovnání vypočtené ceny s Vaší fakturou za energie.
  • Nabízí porovnání cen jednoduchým způsobem srozumitelným pro každého.

Další užitečná výpočetní pomůcka umožňuje vypočítat potřebu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Otevřením výpočtu pod názvem Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody můžete po zadání základních parametrů jako je např. tepelná ztráta, průměrná vnitřní teplota, spotřeba teplé vody vypočítat potřebu tepla pro konkrétní objekt. Dobu ohřevu teplé vody a potřebný příkon zdroje tepla pak je možno vypočítat pomocí výpočtu Ohřev vody v oddílu Tabulky a výpočty.

Velmi zajímavými nástroji pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic je pak Finanční kalkulátor. Porovnat různé varianty hypotéčních půjček pak vám pomůže Hypotéční kalkulačka.

Informační oblast Energetická náročnost budov začala být velmi vyhledávanou po zásadní novelizaci zákona o hospodaření energiemi č. 406/2000 Sb. Tato novelizace spolu s celou řadou navazujících vyhlášek vstoupila v platnost od 1. 1. 2013.

 
 
Reklama