Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kalkulátor cen energií TZB-info má nově i historické ceníky

Další vylepšení nezávislého kalkulátoru cen energií

Kalkulátor cen energií TZB-info

Historie dodavatele je důležitou informací

O tom, že o nezávislý Kalkulátor cen energií TZB-info je zájem, svědčí i to, že článek s popisem kalkulátoru se dostal na první místo žebříčku nejčtenějších článků na portálu TZB-info za poslední měsíc. Díky četným reakcím uživatelů pomůcky je kalkulátor průběžně upravován a postupně uživatelsky zpříjemňován.

Významným vylepšením informační hodnoty kalkulátoru je doplnění historických ceníků dodavatelů plynu a elektřiny od roku 2009. Pomocí nich si uživatel může porovnat ceny z faktur od svého dodavatele s historickými cenami konkurence.

Graficky zpracovaná struktura ceny

Další odlišností oproti běžným porovnávačům je grafické zpracování složení ceny. Cena je v přehledném grafu rozdělena do jednotlivých složek. Je možno si udělat představu jaký podíl ceny tvoří regulované složky ceny a jaký je pak podíl neregulované složky ceny.
Příklad struktury ceny elektřiny je na následujícím obrázku.
Regulované složky ceny stanované Energetickým regulačním úřadem vždy na konci listopadu pro celý následující rok pro každé distribuční území jsou:

  • cena za distribuci
  • cena na podporu podporovaných zdrojů energie (především OZE)
  • cena za systémové služby
  • daň z elektřiny
  • cena za činnost operátora trhu (OTE)
 

Zbývající složky ceny – v tomto případě cena za odebranou silovou elektřinu ve vysokém tarifu (VT), v nízkém tarifu (NT) a pevná měsíční cena za silovou elektřinu jsou pak stanovovány a měněny dodavatelem na základě jeho rozhodnutí, někdy i několikrát za rok.

Obdobné znázornění struktury ceny je možno vidět v detailu porovnání cen dvou dodavatelů. Struktura ceny plynu je jednodušší, neboť zde nefiguruje podpora OZE a komodita (odebraný zemní plyn) není nabízena ve dvou tarifech jako je tomu u elektřiny. Příklad grafického znázornění aktuálního rozdílu ceny mezi nejlevnějším a nejdražším dodavatelem pro spotřebu 24 000 KWh je na následujícím obrázku.

 

Připravované další vylepšení kalkulátoru

Pomocí kalkulátoru si můžete dnes porovnat aktuálně platné nebo historické ceny plynu nebo elektřiny jednotlivých dodavatelů. Koncem listopadu vydá ale Energetický regulační úřad nové cenové rozhodnutí, ve kterém budou stanoveny regulované složky ceny plynu a elektřiny pro rok 2013.
Někteří dodavatelé (u plynu např. Optimum Energy, s.r.o., u elektřiny pak např. Amper Market, a.s.), zveřejnili svoje ceny na rok 2013 již v předstihu, před vydáním cenového rozhodnutí. Většina dodavatelů ale čeká se zveřejnění ceníků 2013, až na oficiální cenové rozhodnutí, přestože návrhy cenových rozhodnutí již byly zveřejněny na stránkách Energetického regulačního úřadu (Návrhy cenových rozhodnutí).

Dá se tedy očekávat, že začátkem prosince letošního roku po zveřejnění většího počtu ceníků na rok 2013 stoupne zájem o porovnání cen 2013 se současně platnými cenami roku 2012. Kalkulátor cen energií TZB-info na to bude reagovat doplněním další rubrikyBudoucí ceny“ vedle již současných rubrik „Aktuální ceny“ a „Historické ceny“.

Zvláštní kategorií jsou speciální tzv. fixní tarify, které dodavatelé v poslední době v širokém sortimentu nabízejí. Je možné si dnes zvolit fixní cenu pro rok 2013, pro rok 2014 a dokonce až pro rok 2015. Je asi poměrně riskantní se zavázat smlouvou k odběru plynu nebo elektřiny od jednoho dodavatele až na tři roky. Ceny se mohou pohybovat jak směrem nahoru (pak je fixace samozřejmě výhodná). Mohou ale i stagnovat, nebo i klesat jak je možno předpokládat u silové elektřiny. Pak je vyšší cenová hladina nastavená u „fixních“ ceníků pro zákazníky nevýhodná.

 
 
Reklama