Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Lubomír Klobušník


29.12.2014
Energy Centre České Budějovice, Lubomír Klobušník, Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB

Málokterý výrobce zdrojů tepla v technických podkladech uvádí spotřebu elektřiny nutnou pro provoz. Elektřinu spotřebováváme např. při provozu oběhových čerpadel, při zapalování paliva, při provozu spalinového ventilátoru, při provozu šnekového podavače a při provozu řídící automatiky zdroje tepla.

26.9.2005
Lubomír Klobušník, Sdružení Harmonie

Autor jediné ucelené publikace o peletách u nás vydané v roce 2003 se v druhé části článku zabývá novými trendy v Evropě, ve světě i u nás a poukazuje na nástup nových technologií a nejnovějších zařízení spalujících pelety včetně odkazu na zajímavé konference podporující pelety.

19.9.2005
Lubomír Klobušník, Sdružení Harmonie

Vytápění peletami se u nás doposud nepodařilo rozšířit tak jako v jiných státech západní Evropy. Nejenom příčinami tohoto stavu, ale i související problematikou a novými trendy se v článku zabývá autor ucelené publikace o peletách vydané v roce 2003.

22.6.2005
Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB

Energy Centre České Budějovice uspořádalo dne 9. června 2005 ve spolupráci se SMOJK a OÖ ESV exkurzi pro starosty a zástupce měst a obcí z bývalých okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice pod názvem: Využívání obnovitelných zdrojů energie v obci Windhaag bei Freistadt. Cílem bylo ukázat si, jak lze v obcích využívat ekologické zdroje energie a co je pro to nutno udělat. Tato exkurze byla spolufinancována z prostředků EU.

23.3.2004
Lubomír Klobušník, Sdružení HARMONIE

Českobudějovická teplárna, a. s., jejímž většinovým vlastníkem je Město České Budějovice, má nového odběratele tepla. Je jím Krumlovský most, který prostřednictvím značně poškozené tepelné izolace u parního i kondenzátního teplárenského potrubí štědře rozdává teplo také řece Malši i okolnímu vzduchu.

23.1.2004
Lubomír Klobušník, sdružení HARMONIE

Koncem roku 2003 byla vydána odborná publikace "PELETY - PALIVO BUDOUCNOSTI", která se může stát praktickou a užitečnou pomůckou zejména projektantům ústředního vytápění, tvůrcům energetických koncepcí, energetickým auditorům, energetickým poradcům, stavebním projektantům, orgánům státní správy a samosprávy, ekologickým a nevládním organizacím i odborně angažované veřejnosti.

2.7.2003
Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB, Energy Centre České Budějovice

Na rozdíl od jiných energetických průkazů, štítků, či jiných materiálů, které zpravidla hodnotí pouze dodržení ČSN a vyhlášek a kdy se majitelé domů nedozví nic o tom, kolik korun je bude stát vytápění domu a zda je jejich dům šetrný vůči životnímu prostředí, je Energetický průkaz ECČB užitečnou pomůckou pro majitele či uživatele rodinných domů.

23.12.2002
Lubomír Klobušník

Vize o tom, jak by mohl vypadat dnešní den v budoucnosti. 
 
Reklama