Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový odběratel tepla v Českých Budějovicích

Českobudějovická teplárna, a. s., jejímž většinovým vlastníkem je Město České Budějovice, má nového odběratele tepla. Je jím Krumlovský most, který prostřednictvím značně poškozené tepelné izolace u parního i kondenzátního teplárenského potrubí štědře rozdává teplo také řece Malši i okolnímu vzduchu.

Je s podivem, že zatím nikdo ze zodpovědných energetiků tuto havarijní situaci od doby povodní (tj. od konce srpna roku 2002) nevyřešil.

Jaké množství tepelné energie se tímto způsobem vyplýtvalo a kolik korun to představuje, je potřeba vyčíslit.

Tento nezájem o úspory energií a ignorantství energetických zákonů a vyhlášek, týkajících se zejména hospodárného využívání energií, nás jistě neřadí k vyspělým zemím Evropské unie. Zákony by měly platit pro všechny stejně a zejména veřejná správa by nám v jejich respektování měla být příkladem.


Obr. 1: Krumlovský most v Českých Budějovicích
(zde je vidět poškozená tepelná izolace u potrubí)

K jak velkým únikům tepla dochází, bylo patrno zejména v dobách největších mrazů, kdy řeka pod mostem k radosti labutí nezamrzla. Město přitom vesele utrácí velké peníze například za "velkolepou lávku, tzv. Modrý most" přes řeku Malši, která myslím nebude nikdy patřit mezi architektonické skvosty města a ani staří lidé si ji pro svůj kopcovitý profil zřejmě neoblíbí.

Lze pochopit, že velké popovodňové škody městskou pokladnu dokázaly patřičně oslabit, ale na havarijní stavy v energetice by mělo být vždy pamatováno a můžeme se jenom ptát, kdo tuto drahocennou tepelnou energii zaplatil a nadále platí.

 
 
Reklama