Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Publikace "PELETY - PALIVO BUDOUCNOSTI"

Koncem roku 2003 byla vydána odborná publikace "PELETY - PALIVO BUDOUCNOSTI", která se může stát praktickou a užitečnou pomůckou zejména projektantům ústředního vytápění, tvůrcům energetických koncepcí, energetickým auditorům, energetickým poradcům, stavebním projektantům, orgánům státní správy a samosprávy, ekologickým a nevládním organizacím i odborně angažované veřejnosti.

Zajímavé informace v ní najdou také výrobci pelet a výrobci zařízení k jejich spalování. "Pelety patří mezi paliva budoucnosti, neboť umožňují s ohledem na jejich vlastnosti automatizaci vytápění a jedná se o palivo vyráběné z biomasy, která patří mezi obnovitelné zdroje energie".

V publikaci najdete například:
 • konkurenceschopnost pelet ve vztahu k fosilním palivům a jiným formám biomasy
 • ceny pelet ve srovnání s ostatními cenami paliv a energií
 • druhy pelet a jejich fyzikální a technické parametry
 • doprava a skladování pelet
 • současný stav výroby pelet v ČR a způsoby jejich distribuce k zákazníkovi
 • technologická zařízení na spalování a dopravu pelet
 • technické parametry vybraných technologických zařízení na spalování pelet
 • možnosti využití pelet v ČR
 • obecná doporučení a praktické rady týkající se využití pelet na vytápění
 • adresář výrobců a distributorů pelet v ČR
 • adresář výrobců technologických zařízení na spalování pelet
 • přepočtové tabulky a další užitečné informace.
Publikaci "PELETY - PALIVO BUDOUCNOSTI", která má více než sto stran, můžete zakoupit za 122,- Kč v knihkupectví a nebo si ji objednat na adrese:
sdružení HARMONIE
Žižkova 5
370 01 České Budějovice
tel.: 386 355 138
e-mail: lubosk@mybox.cz
 
 
Reklama