Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

V rakouském Windhaagu umí využívat obnovitelné zdroje energie - postřehy z exkurze

Energy Centre České Budějovice uspořádalo dne 9. června 2005 ve spolupráci se SMOJK a OÖ ESV exkurzi pro starosty a zástupce měst a obcí z bývalých okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice pod názvem: Využívání obnovitelných zdrojů energie v obci Windhaag bei Freistadt. Cílem bylo ukázat si, jak lze v obcích využívat ekologické zdroje energie a co je pro to nutno udělat. Tato exkurze byla spolufinancována z prostředků EU.

Dobrým příkladem našim obcím při řešení energetických koncepcí a využívání obnovitelných zdrojů energie by mohla být obec Windhaag, která se nachází u Freistadtu v Horním Rakousku.


Větrná elektrárna u Windhaagu

V této obci se snaží prosazovat myšlenku využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) již od roku 1991. Zásluhu na tom, že se jim již podařilo zrealizovat celou řadu projektů, má zejména místní starosta pan Alfred Klepatsch, jenž je v obci Windhaag starostou již čtrnáct let, a také místní obyvatelé, kteří se na projektech aktivně podílejí. Za ukázkové využívání trvale udržitelných forem energie získala obec v roce 2002 v Berlíně "Evropskou solární cenu za rok 2002".

Obec Windhaag spolu s okolními menšími obcemi, které spadají pod její správu, má cca 1730 obyvatel a nachází se na území o rozloze 42,8 km2. Významnou úlohu při zásobení obcí dřevním palivem mají lesy, které pokrývají toto území ze 42 %.

Mezi nejzajímavější projekty, které obec zrealizovala, patří zejména dvě větrné elektrárny (každá o maximálním výkonu 660 kW), které již od roku 1999 vyrábí ročně cca 1.500 000 kWh elektřiny. To je téměř takové množství elektřiny, které spotřebují každý rok domácnosti obce Windhaag. Část peněz na výstavbu větrných elektráren byla vybrána od místních spoluobčanů, kteří se tak stali spolupodílníky na zisku z prodeje elektřiny.

Další významnou akcí pro obec byla rekonstrukce výtopny na dřevní štěpku, která dnes zásobuje teplem všechny budovy ve správě obce (obecní úřad, škola, školka). Ve výtopně je instalován teplovodní kotel o max. výkonu 550 kW s automatickým podáváním paliva, jímž je dřevní štěpka.

Palivo (dřevní štěpku) získává obec od čtyřiceti místních zemědělců, kteří vytvořili sdružení, v němž má každý z členů právo dodávat do výtopny určité množství štěpky (dle velikosti vložených členských podílů). Aby byla dodržena stálá kvalita a nízká vlhkost vyrobené štěpky, jsou její výrobci a dodavatelé finančně motivováni tak, že za štěpku o nižší vlhkosti dostávají zaplaceno více.

Ve Windhaagu i přilehlých obcích je mimo vlastní výtopnu instalováno mnoho menších plně automatických kotelen na spalování štěpky a řada malých kotelen na štěpku zásobujících teplem 3 až 5 domů.


Kotelna nízkoenergetického domu vytápěného peletami

Začíná se zde také rozšiřovat vytápění dřevními peletami. Toto standardizované palivo nám zaručuje vysokou výhřevnost při minimálním znečištění životního prostředí. Velkou výhodou je možnost úplné automatizace vytápění.

V obci Windhaag je také hojně využívána sluneční energie pro přípravu teplé vody i na přitápění. Je zde již instalováno cca 1200 m2 slunečních teplovodních kolektorů a několik fotovoltaických zařízení, která vyrábějí elektrickou energii pro potřebu objektů.


Fotovoltaické panely na střeše domu

Před 100 lety bylo údajně v obci Windhaag pro výrobu elektrické energie využíváno 15 malých vodních elektráren. Téměř všechny vodní elektrárny byly zrušeny. Pouze jedna byla zrekonstruována tak, že dnes vyrábí elektřinu pro cca 15 domů.

Někteří zemědělci z Windhaagu využívají údajně pro pohon svých zemědělských strojů namísto motorové nafty rostlinný olej.

Obecní úřad Windhaag neponechává v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů energie nic náhodě. Již nyní připravuje se svými spoluobčany výstavu "Cesta k energetické soběstačnosti", která by měla být zahájena v květnu 2006.

Součástí připravované výstavy by měl být například průzkum týkající se současné spotřeby energie v obci i otázky z oblasti energetiky: Odkud pochází energie, kterou spotřebováváme? (ropa, zemní plyn, uhlí, atomová energie, dřevo, slunce, voda, vítr, ...) Jaký je rozsah nevyužitých trvale udržitelných zdrojů energie? Jaký je potenciál úspor energií?

Jako symbol pro trvalou udržitelnost v rozsáhlém slova smyslu byl v roce 1999 postaven funkční stroj tzv. Wettershuttle, jenž se dá do pohybu po napršení patnácti litrů vody do nádoby ve tvaru paraboly.


Jihočeští starostové u Wettershuttle

 
 
Reklama