Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Ing. Libor Novák


16.4.2009
Jiří Kalina, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, Ing. Libor Novák

Následující článek upozorňuje na nepříliš šťastné nastavení podmínek v rámci nového dotačního programu "Zelná úsporám", které neumožňují získat dotaci na malé instalace solárně termických kolektorů dimenzovaných pro 2 - 3členou rodinu s energeticky úspornou až standardní spotřebou TV.

22.11.2008
Ing. Libor Novák, Jana Javorčíková

Dne 19.11.2008 byla po čtyřměsíčním bezproblémovém zkušebním provozu předána do trvalého užívání solární soustava zajišťující ohřev teplé vody, umístěná na objektu kuchyně v areálu ZŠ v Lysé nad Labem. Systém byl spolufinancován z evropského fondu regionálního rozvoje.

15.8.2008
Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre a.s.

"Financování obnovitelných zdrojů a úspor energie v budovách" je hlavní téma cyklu seminářů, které se uskuteční v září v Praze, Hradci Králové a Brně. Stěžejními tématy např. jsou: "Neopakovatelná možnost financování projektů z dotací EU", "Výnos z obchodování s emisními povolenkami v řádu 10-25 mld. Kč na zateplování RD" či "Budoucnost výkupních cen elektřiny pomocí fotovoltaických elektráren".

12.5.2008
Ing. Libor Novák

Topení kusovým dřevem patří u nás k nejlevnějším zdrojům energie pro vytápění především rodinných domů. Nové spotřební daně a nižší sazba DPH měly toto vytápění ještě více zvýhodnit. Jeho cena ale stále roste. Jaký trend lze očekávat? Podle čeho volit optimální zdroj energie pro vytápění rodinného domu?

19.12.2007
Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre a.s.

Ještě než se na konferenci OSN o klimatu EU, USA a třetí svět dohodli, že se v Kodani 2009 zkusí dohodnout, než Václav Klaus představil německou verzi své knihy "Modrá nikoliv zelená planeta", byla na veletrhu Aqua-therm cítit všudypřítomná snaha k úsporám energie a většímu využívání obnovitelných zdrojů.

10.9.2007
Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre o.p.s.

Příjem žádostí o podporu na projekty z oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v rámci první výzvy Operačního programu životního prostředí byl zahájen. Žádosti je možné podávat od 3. září do 26. října 2007. Jaká bude ale skutečná podpora? Okrajové podmínky mnohde přinášejí rozčarování.

28.5.2007
Ing. Libor Novák, Ing. Renata Straková

Plnění požadavků EU ve vztahu k prosazování politiky úspor energie a implementace směrnice o energetické náročnost budov (ENB) do naší legislativy padá u nás především na hlavu ředitele odboru ekologické energetiky MPO, pana Ing. Ladislava Pazdery. Tohoto tématu se týká i první část našeho rozhovoru.

30.4.2007
Ing. Libor Novák

Červená karta větrné energii, důraz na úsporu energie, podpora výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách a kogenerace z biomasy je hlavním tématem první výzvy pro příjem žádostí v rámci Operačního programu průmysl podnikání a programu Efektivní energie v letech 2007 – 2013.

26.2.2007
Ing. Libor Novák

Podmínky čerpání podpor pro instalace obnovitelných zdrojů do rodinných domů na letošní rok vešly v účinnost. Dotaci lze nově získat i na solární systém k výrobě elektřiny. Článek se věnuje pravidlům připojení fotovoltaického systému do sítě a novinkám a doporučením při předkládání žádostí o podporu.

16.2.2007
Naděžda Lichte, Ing. Libor Novák

S rozmachem do nového roku se pustili němečtí pořadatelé veletrhu Chillventa, který se bude konat od 15. do 17. října 2008 ve veletržním centru Norimberk. Ten je na dobré cestě stát se jedním z hlavních mezinárodních specializovaných veletrhů odvětví chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel.

11.12.2006
Ing. Libor Novák

Začala česká veřejnost vnímat nový trend energeticky úsporné výstavby? Jaké poznatky a zkušenosti mají odborníci s trendem současnosti - nízkoenergetickou výstavbou? Jsou připravena a vyzkoušena typová řešení? Těmito otázkami se zabýval seminář na téma KMB Sendwix - Nízkoenergetický dům.

6.11.2006
Ing. Libor Novák

Celosvětové zdroje vodní energie jsou obrovské. Jejich největší potenciál se skrývá v oceánech v podobě energie tepelné. V ČR lze využít energii vodních toků obnovou a budováním tisíců malých a domácích elektráren. V energetické bilanci státu však tyto možné zdroje energie nehrají žádnou roli.

2.10.2006
Ing. Libor Novák, Adéla Bystřická

Největší český stavební veletrh je minulostí. Bilancovat a hodnotit ale nebudeme. Kdo tam byl, udělal si obrázek svůj. Následující článek přináší několik vybraných postřehů a představení nejlepších výrobků ze soutěže GRAND PRIX. 
 
Reklama