Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změny počtu odběrných míst v pololetí tohoto roku

Jedním z ukazatelů úspěšnosti obchodníka s elektřinou či plynem je počet zákazníků a zda přibývá nebo naopak klesá. Minulý rok byly počty změn dodavatelů rekordní, výrazně se zdražovalo, tento rok se zdá být cenově klidný. Projeví se současný trend cen i na počtu změn dodavatelů?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Zákazníci v minulém roce měnili dodavatele elektřiny nejvíce od zahájení liberalizace trhu pro domácnosti. Podle statistiky Operátora trhu s elektřinou (OTE) loni změnilo dodavatele 570 511 odběrných míst. Tím byl překonán dosavadní rekord z roku 2012, kdy změnilo dodavatele elektřiny 473 128 odběrných míst. Počet změn neustále rostl již od roku 2016.

Lidé také více měnili dodavatele plynu, i když méně než u elektřiny, což je dáno zhruba polovičním celkovým počtem odběrných míst plynu v ČR. Rekord v počtu změn dodavatelů v odběrných místech plynu z roku 2011 (361 941) zdaleka nebyl loni překonán. Loni odběratelé změnili dodavatele na 263 425 odběrných místech. I přesto, že rekord loni nebyl překonán, počet změn dodavatelů od roku 2016 rovněž neustále roste.

Letos se cenový růst elektřiny i plynu na velkoobchodních trzích zastavil, u plynu se dá dokonce mluvit o poklesu velkoobchodních cen. Při stabilních cenách zákazníci, kteří chtějí změnu, musí čekat. Bohužel proces změn dodavatele je u nás časově dosti náročný, u smluv na dobu neurčitou proces změny trvá většinou téměř čtyři měsíce. U domácností, které mají smlouvu na dobu určitou, se reálně uvažuje z pohledu obchodníka o změně, pokud závazek je kratší než rok. Loni byla situace jiná. Mnoho domácnosti loni změnilo dodavatele ihned, protože jejich původní dodavatel zvýšil cenu a zákazníci mohli změnit dodavatele ve velmi krátké době trvající pouze několik týdnů. Loni se také vyprázdnily „zásoby“ domácností čekající na zvýšení ceny, které dříve podepsali smlouvu většinou s podomními prodejci. V posledních několika letech se také objevuje nový trend, který je typický pro dodavatele dnes moderně označované za šmejdy, kdy tito dodavatelé zaplatí sankci za zákazníka v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy – závazku.

Změny dodavatelů za elektřinu a za plyn

V první polovině roku zaznamenal Operátor trhu s elektřinou 275 915 změn odběrných míst, což je srovnatelné s celým rokem 2010 nebo 2015. I roky 2014, 2016, 2017 v počtu změn za celý rokna tom nejsou výrazně lépe. Podíváme-li se na měsíc leden, který nejvíce zrcadlí stav trhu v předcházejícím roce, byl letošní první měsíc vůbec nejlepším, co se týče počtu změn od začátku liberalizace. V lednu změnilo dodavatele 128 928 odběrných míst, což je zhruba o 30 tisíc odběrných míst více než v minulých letech.

Trend v počtu změn odběrných míst je u plynu odlišný v porovnání s elektřinou. V letošním prvním pololetí změnilo dodavatele pouhých 114 185 odběrných míst, což je sice více než za celý rok 2010, ale při vynásobení dvěma, pokud se nic výrazného nezmění, tak za celý rok 2019 bude počet změn někde na úrovni roku 2015. Rok 2015 byl za poslední roky nejslabším, nepočítám-li první rok 2010. Letošní leden s 34 731 změn odběrných míst je v porovnání s počty změn odběrných míst za několik posledních let mezi třemi nejslabšími.

Graf 1: Počet změn odběrných míst u elektřiny za celé roky a za polovinu roku 2019 (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 1: Počet změn odběrných míst u elektřiny za celé roky a za polovinu roku 2019 (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 2: Počet změn odběrných míst u plynu za celé roky a za polovinu roku 2019 (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 2: Počet změn odběrných míst u plynu za celé roky a za polovinu roku 2019 (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 3: Počty změn dodavatelů elektřiny za leden (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 3: Počty změn dodavatelů elektřiny za leden (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 4: Počty změn dodavatelů plynu za leden (Zdroj: OTE a.s.)
Graf 4: Počty změn dodavatelů plynu za leden (Zdroj: OTE a.s.)

Jak si vedli obchodníci

Když se podíváme na jednotlivé obchodníky s elektřinou, tak jsou viditelné úpravy počtu odběrných míst dominantních dodavatelů. Do systému se zapisují všechna odběrná místa, která dosud neměnila dodavatele. Proto se počty odběrných míst nedají s ostatními obchodníky porovnávat. Jedná se o dva obchodníky s elektřinou, o ČEZ a o Pražskou energetiku.

V pololetí u elektřiny zatím v počtu získaných zákazníků vede innogy, což v posledních letech není žádná novinka. Tato společnost vedle propracované nabídky produktů a nabídky doplňkových služeb čerpá z výhody dominantního dodavatele plynu. Tuto výhodu mají pouze dominantní dodavatelé a v případě innogy růst zákazníků u elektřiny působí jako kompenzace za zdroj zákazníků pro ostatní u plynu.

Potěšující je, že je zřetelně vidět, o co lidé mají zájem. Lidé mají zájem o relativně výhodné ceny, jednoduché a vyvážené podmínky, kde nejsou jednostranné podmínky pro dodavatele a finančně silné společnosti. Pokud se dlouhodobě přidají peníze do reklamy, pak je úspěch zaručen. Příkladem může být eYello, MND nebo Energie ČS. Energie ČS má výhodu proti ostatním, protože má mezi zákazníky klienty České spořitelny, největší banky u nás.

Obchodníci, kteří dlouhodobě nabízí levnou elektřinu za dobrých podmínek, ale bez reklam, u nás získávají nižší počet zákazníků, přesto se počty u Eneky, Fonergy dají označit za velmi slušné. Naopak počty zákazníků některých dodavatelů, kteří jsou označováni za šmejdy, stále rostou, i když v celkovém počtu změn nehrají významnou roli.

Velcí alternativní dodavatelé ztrácí zákazníky, protože se dostali na pozici velkých dominantních dodavatelů a stávají se zdrojem zákazníků pro ostatní. Jedná se především o Centropol, Bohemia Energy a Comfort Energy. Úbytek zákazníků může být spojený s realizací odložených smluv v důsledku zvyšování cen elektřiny na přelomu roku.

Plyn

V přírůstku odběrných míst plynu opět vede dominantní dodavatel elektřiny ČEZ a to i přes výrazné zdražení na přelomu roku. Stejně jako u innogy ČEZ může nabídnou nejen plyn ale i doplňkové služby, které ne každý má. Podobnou výhodu má i Pražská energetika.

Stálicí v popředí těchto tabulek jsou MND, opět díky výhodným cenám, péči o zákazníka a solidním obchodním podmínkám.

Překvapivé jsou výsledky obchodníků, kteří jsou dlouhodobě známí jako levní, hodně z nich je v záporných číslech. Jejich hlavní problém pravděpodobně je, že jejich zákazníci jsou velmi citliví na zvýšení cen a při zvyšování cen je reakcí hledání jiného dodavatele. Počet takových zákazníků je ale v porovnání s hlavní skupinou domácností zanedbatelný.

ElektřinaPlyn
DodavatelProsinecČervenZměnaDodavatelLedenČervenZměna
ČEZ Prodej, a.s.85918320795201220337ČEZ Prodej, a.s.40162241486213240
Pražská energetika, a.s.32003315170283167MND a.s.66219747278508
innogy Energie, s.r.o.41370243033116629ARMEX ENERGY, a.s.22217276355418
eYello CZ, k.s.279713877110800Energie ČS, a.s.9560115011941
MND a.s.432125368910477Pražská plynárenská, a.s.43301449911690
Pražská plynárenská, a.s.43913520608147Pražská energetika, a.s.835098931543
Energie ČS, a.s.25515323196804AZ Energies s.r.o.15212301078
Veolia Komodity ČR, s.r.o.357696836107Dobrá Energie s.r.o.12480135531073
E.ON Energie, a.s.111089611154694573Eneka s.r.o.24173058641
Europe Easy Energy a.s.40382445454163CONTE spol. s r.o.11701778608
EP ENERGY TRADING, a.s.34393380643671General Energy a.s.585585
Dobrá Energie s.r.o.21184244973313E.ON Energie, a.s.223801224333532
X Energie, s.r.o.72767751822415SPP CZ, a.s.1424114767526
Český Energetický Dodavatel a.s.32624372111Utylis Energie s.r.o.20722551479
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.15255168721617eYello CZ, k.s.985910263404
Eneka s.r.o.531764681151COMFORT ENERGY s.r.o.4423344601368
FONERGY s.r.o.10024110761052IN ENERGIE Prodej s.r.o.181524343
UCED Prodej s.r.o.6291505876FONERGY s.r.o.48175156339
Maxim Energy, a.s.36014409808Energie pro Tebe a.s.336649313
NWT a.s.7261391665Lidová energie s.r.o.11831470287
Utylis Energie s.r.o.33203941621Rodinná energie a.s.9661246280
EASY POWER s.r.o.597597Český Energetický Dodavatel a.s.9581226268
AZ Energies s.r.o.379923544GEEN Sale a.s.8481099251
ARMEX ENERGY, a.s.2495525472517Brodská plynárenská s.r.o.144323179
GEEN Sale a.s.14591936477BIDLI energie, a.s.217383166
Rodinná energie a.s.13361765429ZFP Energy, a.s.164164
BIDLI energie, a.s.515926411Františkovy energie s. r. o.158158
První rodinná a.s.10321424392Maxim Energy, a.s.22022351149
ELGAS Energy, s.r.o.434797363První rodinná a.s.340480140
Gas International s.r.o.9461297351NWT a.s.112242130
SPP CZ, a.s.416749333Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.346457111
CORASTA s.r.o.27433063320ELGAS Energy, s.r.o.20528479
ZFP Energy, a.s.127439312Veolia Komodity ČR, s.r.o.83891173
Lidová energie s.r.o.17181973255Zero Energy s. r. o.17424167
Česká Regionální Energetika a.s.28513087236innogy Energie, s.r.o.117791184061
General Energy a.s.568780212QUANTUM, a.s.5328538759
Teplárny Brno, a.s.325497172Karlovarská plynárenská s.r.o.1406146256
FREE for YOU s.r.o.219378159Strong energy s.r.o.49153746
IN ENERGIE Prodej s.r.o.11631318155MDI Energy s.r.o.29232937
Františkovy energie s. r. o.130130Enbezo s.r.o.18821931
Karlovarská plynárenská s.r.o.10161140124Energie na druhou s.r.o.21824123
Manta Energy s.r.o.107107CORASTA s.r.o.1146116721
L.D.Energy, s.r.o.12422096VNG Energie Czech s.r.o.30332320
Strong energy s.r.o.69078595Clever Energies s.r.o.37839719
QUANTUM, a.s.63271987Czech Energy s.r.o.64866416
Energie na druhou s.r.o.31638569A-PLUS Energie obchodní, a.s.16618115
Zero Energy s. r. o.12119069České teplo s.r.o.67769215
České teplo s.r.o.38644660FREE for YOU s.r.o.10111615
Clever Energies s.r.o.52557853ENERGO LaR s.r.o.1041117
Nano Green s.r.o.3453350552CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.9559605
V-Elektra, a.s.72377350TRAXELL s.r.o.3623664
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.3184322137Ray Energy a.s.3283313
Enbezo s.r.o.23926627ENOI S.P.A.1131152
A-PLUS Energie obchodní, a.s.25727518Východočeská energie s.r.o.1951972
Ray Energy a.s.132313329X Energie, s.r.o.31555315561
Východočeská energie s.r.o.3323364KOMTERM energy, s.r.o.2432430
Energy For Future, a .s.1921953Energie na doma s.r.o.665656-9
ENCO group, s.r.o.1341351UCED Prodej s.r.o.321308-13
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.2142151OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.208189-19
Energy Trading Services s.r.o.224221-3ČM ENERGETIKA a.s.304274-30
ČEZ, a. s.536526-10Česká Regionální Energetika a.s.25702518-52
MDI Energy s.r.o.267255-12Energie Pro s.r.o.379327-52
TAURON Czech Energy s.r.o.806794-12ELIMON a.s.47384675-63
ČM ENERGETIKA a.s.293280-13Amper Market, a.s.827757-70
ELIMON a.s.47014685-16Fosfa a.s.19801875-105
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.226192-34Blue-Gas s.r.o.13361205-131
Energie Pro s.r.o.237199-38Gas International s.r.o.42994141-158
ENERGO LaR s.r.o.618574-44PRIMAGAS s.r.o.1003836-167
Digital Energy Services s.r.o.373285-88HALIMEDES, a.s.26252453-172
CONTE spol. s r.o.636530-106EP ENERGY TRADING, a.s.2608725774-313
Moravská plynárenská s.r.o.13001090-210Lumius, spol. s r.o.22091719-490
Stabil Energy s.r.o.25892122-467Moravská plynárenská s.r.o.37463251-495
VEMEX Energie a.s.1707516556-519Stabil Energy s.r.o.35123006-506
LAMA energy a.s.4324342695-548BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.199210198495-715
Lumius, spol. s r.o.45363329-1207Europe Easy Energy a.s.2476123895-866
Fosfa a.s.67464511-2235LAMA energy a.s.3170230796-906
COMFORT ENERGY s.r.o.8686884401-2467VEMEX Energie a.s.1532714241-1086
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.397818389585-8233ČEZ ESCO, a.s.80406812-1228
ČEZ ESCO, a.s.122490111480-11010CENTROPOL ENERGY, a.s.5905254318-4734
CENTROPOL ENERGY, a.s.238780224495-14285
Amper Market, a.s.4146723161-18306

Tab. 1: Dodavatelé podle počtu získaných odběrných míst za první pololetí roku 2019 (Zdroj: OTE a.s.)

Elektřina
Obchodník2. pol. 181. pol. 19
innogy Energie, s.r.o.677016629
eYello CZ, k.s.253610800
MND a.s.679210477
Pražská plynárenská, a.s.39788147
Energie ČS, a.s.43456804
Plyn
Obchodník2. pol. 181. pol. 19
ČEZ Prodej, a.s.864013240
MND a.s.95858508
ARMEX ENERGY, a.s.22255418
Energie ČS, a.s.17861941
Pražská plynárenská, a.s.-5111690

Tab.2: Porovnání nejúspěšnějších dodavatelů elektřiny a plynu za dvě poslední pololetí (Zdroj: OTE a.s.)

 
 
Reklama