Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Jan Blažíček


31.1.2011
Jan Blažíček, redakce

Článek se zabývá porovnáním cen dodavatelů zemního plynu v jednotlivých regionech České republiky. V grafických výstupech názorně ukazuje potenciál finančních úspor daný přechodem zákazníka k jinému, levnějšímu, dodavateli plynu.

5.10.2010
Jan Blažíček

Článek se vrací k semináři pořádanému společností SEVEn, na kterém byly prezentovány možnosti využití metody EPC (Energy Performance Contracting) v projektech zaměřených na energetické úspory. Kromě informací popisujících principy a možnosti využití EPC bylo představeno několik realizací z praxe.

23.9.2010
Jan Blažíček

Dvoudenní doprovodný program 21. mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2010 pokračoval ve středu 22. září tématy zaměřenými na úpravy bytových domů v oblastech vytápění a větrání, a dále na využití solární energie. Stejně jako v předchozím dni vystoupili na konferenci špičkoví odborníci, kteří posluchačům poskytli cenné informace a seznámili je s praktickými řešeními v oblasti uvedených témat.

27.8.2010
Jan Blažíček

Článek přináší vyhodnocení cenového vývoje paliv v období srpen 2009 až srpen 2010. Srovnání je vyhotoveno na základě plošných cenových výzkumů provedených v šestiměsíční periodě a zahrnuje více jak 300 cenových položek od bezmála 50 dodavatelů dřevěných, rostlinných a uhelných paliv.

24.8.2010
Jan Blažíček, redakce

Energy Globe Award patří mezi významná celosvětová ocenění v oblasti ochrany životního prostředí. Pořádá se již 8 let a vyznamenává projekty, které šetrně a ekologicky využívají naše společné zdroje.

27.5.2010
Jan Blažíček, redakce

V pondělí 24. května uspořádala Česká rada pro šetrné budovy v prostorách Národního divadla Konferenci certifikačních systémů. Byla prezentována česká metoda certifikace budov SBToolCZ, která bude podrobně představena na konci června 2010.

22.1.2010
Jan Blažíček, redakce

Článek přináší vyhodnocení cenového vývoje paliv v období srpen 2009 až leden 2010. Srovnání je vyhotoveno na základě plošných cenových výzkumů provedených v letním a zimním období a zahrnuje více jak 250 cenových položek od 42 dodavatelů dřevěných, ostatních rostlinných a uhelných paliv.

31.12.2009
Jan Blažíček, redakce

V poslední den roku přinášíme poněkud netradiční pohled na řešení vnitřního prostředí v kancelářském objektu. Žádné vytápění, žádné chlazení, žádné svícení, ventilace ovládaná klikou, a přesto osm spokojených pracovníků. Dalo by se říci, že se v tomto případě potvrzuje známé „Někdy méně znamená více“. Pravda, příklad není zrovna z našeho klimatického pásma, ale kde máme jistotu, že za pár let tomu tak stále bude. Takže nechme se inspirovat...

30.12.2009
Jan Blažíček, redakce

Energetický regulační úřad zveřejnil v říjnu 2009 materiál nazvaný „Vyhodnocení cen tepelné energie k roku 2008“. Vstupy byly získány z regulačních výkazů, které úřadu předložili držitelé licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie. V následujících odstavcích přinášíme „spotřebitelsky“ nejzajímavější informace, které lze z materiálu získat.

11.12.2009
Jan Blažíček, redakce

Článek se vrací ke zveřejnění cen elektrické energie na rok 2010. Stručně rekapituluje cenotvorbu v oblasti elektroenergetiky a proces regulace cen s ohledem na základní parametry regulace u regulovaných společností. V závěru přináší předpokládaný vývoj parametrů regulačního vzorce pro III. regulační období u čtyřech hlavních subjektů na trhu s elektrickou energií.

20.7.2009
Jan Blažíček, redakce

Podobně jako v případě zdrojů tepla dochází i v oblasti otopných těles k postupnému vývoji preferencí koncových uživatelů. Tento úzce souvisí s volbou otopné soustavy, investičními a provozními náklady. Z výsledků uplynulých několika let lze potom vypozorovat určité trendy v tomto segmentu trhu.

13.7.2009
Jan Blažíček, redakce

Prodej kotlů na trhu ČR se neustále vyvíjí v závislosti na aktuálních potřebách zákazníků, cenách vstupů a technickém pokroku v této oblasti. Je zajímavé sledovat, jak se preference zákazníků mění v průběhu několika málo let. 
 
Reklama