Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energy Globe Award - nominace

Energy Globe Award patří mezi významná celosvětová ocenění v oblasti ochrany životního prostředí. Pořádá se již 8 let a vyznamenává projekty, které šetrně a ekologicky využívají naše společné zdroje.

Energy Globe Award patří mezi významná celosvětová ocenění v oblasti ochrany životního prostředí. Pořádá se již 8 let a vyznamenává projekty, které šetrně a ekologicky využívají naše společné zdroje. V České republice má celkem sedm soutěžních kategorií: Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil. Vítězný projekt každé kategorie dostává finanční odměnu a celkový vítěz, kterého zvolí diváci v rámci slavnostního vyhlášení, potom postupuje do mezinárodního finále, které se uskuteční v jedné ze světových metropolí, kde bude bojovat o hlavní odměnu ve výši 10.000 Euro. Energy GlobeAward má za cíl přispívat k vytváření povědomí v oblastech ochrany klimatu nebo efektivity výroby a využívání energie, a chce na příkladech ukazovat možná řešení pro budoucnost.

Do soutěže bylo i letos přihlášeno několik zajímavých projektů a řešení, ze kterých odborná porota vybrala vždy trojici nominovaných v rámci jednotlivých kategorií. V tomto příspěvku se zaměříme na nominované projekty, které mají úzkou spojitost s obory vytápění a větrání.

1. Pěstitelská pálenice Halík - Vytápění peckami ze švestek

Projekt Zdeňka Halíka nominovaný v kategorii Země spočívá v technologii využívající k vytápění rodinného domu energii ze spalování pecek ze švestek, které jsou odpadem z pěstitelské pálenice. Pecky jsou v zařízení vyrobeném podle požadavků autora očištěny od zbytků tekutých výpalků, poté se na volném prostranství v areálu pěstitelské pálenice vysuší pomocí slunečních paprsků. Ke spalování pecek slouží automatický kotel na biomasu.

Malá pěstitelská pálenice vyprodukuje za sezónu asi 8 tun pecek, které vystačí na vytopení dvou rodinných domů. Z 1 tuny kvasu na výrobu pálenky zbývá asi 100 kg čistých pecek na vytápění. Řešení je o to zajímavější, že při investici zhruba sto tisíc korun je návratnost tohoto nápadu asi 2,5 roku. Autor navíc efektivně vyřešil problém s likvidací výpalků, které předtím vyvážel do volné přírody.

2. Sdružení ENESA a.s. a EVČ s.r.o. - Projekt energetických úspor v Národním divadle

O následováníhodném řešení úspory energie metodou EPC v objektech Národního divadla jsme na stránkách našeho portálu již informovali a v sekci Videa je záznam ze semináře, který se této problematice podrobně věnuje. Nepřekvapilo nás tedy, že se tento projekt objevil mezi nominovanými v kategorii Oheň.

V Národním divadle v Praze proběhla zásadní rekonstrukce technologického vybavení s cílem snížení nákladů na vytápění, přípravu TUV, vzduchotechniku a klimatizaci v historické budově Národního divadla cestou instalace a použití moderních technologií. Divadlo má nyní nejen nové tepelné kotle, chladicí čerpadla, ale i svou solární elektrárnu. Důraz byl rovněž kladen na efektivní regulaci a maximální využití odpadní energie.

Při realizaci byla využita metoda EPC (z anglického Energy Performance Contracting), která bývá definována jako komplexní energetická služba, jejímž cílem je snížit spotřebu energie a náklady na spotřebu energie v zařízeních zákazníka, přičemž je investice hrazena z nákladů uspořených realizací navržených opatření. Výsledkem je, že divadlo dnes dosahuje úspor 6,2 milionů ročně, zatímco původní projekt předpokládal úspory přibližně 4 miliony korun ročně. Projekt je ojedinělý také tím, že ukazuje cesty, jak lze šetrně a efektivně realizovat úsporná opatření i v historicky cenných budovách.

3. NEOSOLAR, spol. s r.o. - Free Cooling - jednotka volného chlazení

V kategorii Vzduch byl mimo jiné nominován projekt, který částečně nahradil stávající klimatizaci serverovny využitím chlazení pomocí venkovního vzduchu prostřednictvím jednotky volného chlazení Free Cooling (FC). Jednotka nasává chladný vzduch z venkovního prostředí pomocí vzduchovodu, čímž vytváří v místnosti mírný přetlak, zabraňující vniknutí prachu a nečistot z okolních prostor do klimatizované místnosti. Ohřátý vzduch je pak odveden do okolního prostoru.

Jednotka FC má nižší energetickou náročnost než běžná klimatizace, u které potřebujeme pro odvedení 3 kW tepla z běžně velké serverovny v průměru 1,2 kW elektrické energie. Při nasazení jednotky Free Cooling je ale pro odvedení stejného množství tepla potřeba pouze 0,075 kW elektrické energie. Navržené řešení vede k dosažení výrazných finančních úspor a může sloužit i jako pojistka při výpadku stávajícího systému chlazení. Návratnost investice je pouhé dva roky.

4. Město Zruč nad Sázavou - Trvale udržitelný rozvoj ve Zruči nad Sázavou - I. etapa

Projekt města Zruč nad Sázavou, nominovaný v kategorii Obec, ukazuje, jak lze provozovat městskou infrastrukturu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Město postupně přešlo na výrobu tepla za využití obnovitelných zdrojů energie, vyměnilo původní rozvody tepla a také instalovalo devětadvacet nových předávacích stanic tepla. Jako palivo pro vytápění začali ve Zruči nad Sázavou používat takzvaný EKOVER, což je granulát z rostlinného odpadu doplněný štěpkou a další dřevní hmotou. Součástí bio kotelny se stala také kogenerační jednotka o instalovaném výkonu 400kWe a 560 kWt.

Obec ve svých ulicích také vyměnila 400 lamp veřejného osvětlení. Staré lampy nahradily nové úspornější zdroje světla, a obec tak začala šetřit až 50 % původních nákladů na elektřinu.

5. Tomáš Merxbauer - Realizace Trombeho stěny na rodinném domě

Českým specifikem v Energy Globe Award je kategorie Kutil, do které spadají všechny malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti. Z nominovaných projektů stojí za pozornost realizace Trombeho stěny v rodinném domku pana Merxbauera.

Trombeho stěna je jednoduché, ale důmyslné řešení, pomocí kterého lze získat teplo na vytápění, případně i na ohřev teplé vody. Jedná se předsazenou skleněnou fasádu orientovanou na jih. Sluneční paprsky ohřívají vzduch mezi sklem a na černo natřenou zdí, ohřátý vzduch je následně prostřednictvím otvorů v obvodové zdi distribuován do interiéru.

V Česku jde o první Trombeho stěnu postavenou v rodinném domě. Díky řešení svépomocí byla investice do řešení v řádech desítek tisíc a její návratnost počítá majitel nemovitosti na dobu kolem pěti let. Navíc Tomáš Merxbauer přidal do svého řešení i systém pro ohřev teplé užitkové vody prostřednictvím dvou šneků z měděných trubek natřených černou matnou barvou a umístěných na Trombeho stěně.

Informace o projektech nominovaných v kategorii Voda uvádíme v samostatném článku.

 
 
Reklama