Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Jan Blažíček


9.7.2012
Ing. Jan Blažíček

Příčinou propadu o 30 % nemůže být pouze pokles stavební výroby nebo odkládání rekonstrukcí z důvodu horší ekonomické situace, ale musí se jednat o určitý vývoj v navrhování otopných soustav, kdy se více uplatňují soustavy bez klasických otopných těles.

18.6.2012
Ing. Jan Blažíček

Podobně jako v letech předchozích i letos přinášíme výsledky ročních prodejů zdrojů tepla zpracovaných na základě podkladů Asociace podniků topenářské techniky (APTT).

24.5.2012
Ing. Jan Blažíček

Po dvou letech se opět v nádherných prostorách Národního domu KDŽ na Vinohradech sešli odborníci v oboru klimatizace a větrání. Pořadatel – odborná sekce OS01 Klimatizace a větrání při Společnosti pro techniku prostředí – připravil program, který odpovídá mottu letošní konference: „Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“.

pasivní domy
30.3.2012
Ing. Jan Blažíček

Ve čtvrtek 29. března proběhla v prostorách Café Imperial tisková konference požádaná společností EkoWATT. Pozvaní účastníci na ní byli seznámeni s výsledky výzkumného projektu VAV-SP-3G5-221-07 zadaného MŽP ČR, který se týká komplexních rekonstrukcí panelových domů, které tvoří zhruba třetinu bytového fondu v ČR.

27.11.2011
Ing. Jan Blažíček

Páteční doprovodný program veletrhu Aqua-therm 2011 přinesl návštěvníkům opět několik zajímavých akcí. Jednou z nich byla bezesporu konference SCHKT 2011 zaměřená na chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla. V průběhu konference, mimochodem velice pěkně navštívené, vystoupilo celkem 11 řečníků z ČR a Slovenska.

23.11.2011
Ing. Jan Blažíček

V první den veletrhu Aqua-therm 2011 proběhl na výstavišti v Letňanech první den konference TZB 2011 pořádaný naším portálem. Letošní, již 11. ročník tradiční odborné konference přinesl příspěvky na téma technologie pro úsporné bydlení. V rámci programu konference byli vyhlášeni vítězové soutěže Zlatý@TZB-info 2011 o nejlepší internetové stránky z oboru TZB a stavebnictví.

28.10.2011
Ing. Jan Blažíček, redakce

7. ročník konference Solární energie v ČR 2011 uspořádala ve středu 26. října 2011 v pražském hotelu Novotel společnost B.I.D. services. Konferenci, uspořádané do čtyř tematických bloků, předsedali a diskusi řídili pánové RNDr. Michal Pop, ředitel a jednatel pořádající společnosti, a Ing. Jaroslav Jakubes, ředitel divize OZE, ENA.

24.9.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Ing. Jan Blažíček, Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Třetí den veletrhu For Arch patřil seminářům Solární teplo pro bytové domy, Energeticky úsporné domy a nově zaváděná směrnice EPBD a konferenci Inteligentní digitální domácnost 2011. Ocenění výrobci se také na svých stáncích pochlubili diplomy a plaketami soutěže Grand Prix 2011 za nejlepší novinkové exponáty.

23.9.2011
Ing. Petr Bohuslávek, Vlastimil Růžička, Ing. Jan Blažíček, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce

Přinášíme zajímavosti z doprovodného programu druhého dne veletrhu For Arch 2011. Nabízíme např. informace o tom, jak nová ČSN 73 0540-2 definuje nulové domy. Navštívili jsme také konferenci Dřevěné stavění, seminář Obnovitelné zdroje energie a workshop Bezbariérové užívání staveb. Naše postřehy a nejdůležitější prezentace ke stažení jsou k dispozici v následujícím článku.

22.9.2011
Ing. Petr Bohuslávek, Vlastimil Růžička, Ing. Jan Blažíček, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce

Včera byl zahájen veletrh For Arch 2011. Hned první den veletrhu přinesl v rámci doprovodného programu několik zajímavých seminářů. S redakcí jsme nevštívili semináře o tepelných čerpadlech, obnovitelných zdrojích energie, nekonvenčních zdrojích elektrické energie a seminář Programy podpory bydlení pro obce.

Konference Vytápění 2011
27.5.2011
Ing. Jan Blažíček

Od úterý 24. května do čtvrtka 26. května probíhala v Kongresovém a kulturním centru Roháč v Třeboni prestižní konference Vytápění 2011 pořádaná Společností pro techniku prostředí - odbornou sekcí Vytápění.

2.5.2011
Jan Blažíček

Článek přináší vyhodnocení průzkumu cen paliv z února 2011. Autor rozdělil zkoumaná paliva do třech skupin - dřevní biomasa, rostlinná biomasa a uhelná paliva - a v grafické podobě ukazuje jejich cenový vývoj v čase. Závěr článku je zaměřen na porovnání nákladů na výrobu tepla spalováním jednotlivých druhů paliv, které je rovněž doplněno názorným grafem.

25.4.2011
Ing. Jan Blažíček

Na základě poskytnutých dat přinášíme podrobněji zpracovaný přehled o prodeji zdrojů o výkonu do 50 kW na území ČR v roce 2010 a dále srovnání vývoje prodejů za posledních šest let. Vyhodnocení je členěno podle druhu paliva a druhu kotle. Při porovnání absolutních prodejů v roce 2010 zůstávají nejprodávanějším druhem tepelného zdroje plynové závěsné kotle. V první pětce se nadále drží krby na dřevo, ocelové a litinové kotle na tuhá paliva a elektrokotle.

8.4.2011
Ing. Jan Blažíček, redakce

V rámci expozice Aircontech, která byla nedílnou součástí veletrhu ISH 2011 ve Frankfurtu nad Mohanem, bylo k vidění množství menších větracích jednotek určených pro rodinné domy navržené v nízkoenergetickém standardu.

28.3.2011
Ing. Jan Blažíček

Od začátku roku 2011 je v platnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. O tom, že se jedná o velice citlivé téma, svědčí řada článků, které se v souvislosti s jeho zavedením v médiích objevily. Autor v článku upozorňuje na určité dezinformace, které tuto problematiku provázejí.

25.3.2011
Ing. Jan Blažíček

ISH je největší světovou přehlídkou výrobků v oborech vytápění, větrání, zdravotechniky a obnovitelných zdrojů. Na pětidenní akci pořádané ve všech prostorách frankfurtského veletržního areálu (250.000 m2 výstavní plochy) se podle informací organizátorů představilo téměř 2.500 vystavovatelů. Hlavním mottem tohoto ročníku byly voda a energie - dva zdroje potřebné pro život. 
 
Reklama