Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vývoj cen paliv za poslední rok

Článek přináší vyhodnocení cenového vývoje paliv v období srpen 2009 až srpen 2010. Srovnání je vyhotoveno na základě plošných cenových výzkumů provedených v šestiměsíční periodě a zahrnuje více jak 300 cenových položek od bezmála 50 dodavatelů dřevěných, rostlinných a uhelných paliv.

Po půl roce se znovu vracíme k vyhodnocení změn na trhu s dřevěnými a rostlinnými peletami a briketami, dřevní štěpkou, krbovým dřevem, uhlím a koksem v ČR. Zatímco v posledním srovnání jsme měli k dispozici pouze data z letního a následného zimního období, dnes již můžeme hodnotit nejen sezónní změnu, ale i meziroční vývoj. Navíc se podařilo zhruba o 10 % navýšit počet zařazených dodavatelů i jednotlivých cenových položek, takže můžeme s vyšší jistotou tvrdit, že výsledky věrně odrážejí skutečnou realitu. Získanými daty byl rovněž aktualizován přehled a cenový vývoj se zákonitě promítl i do pomůcky. V následujících odstavcích jsou uvedeny hlavní poznatky v členění podle jednotlivých druhů paliv.

1. Dřevěné pelety

V této oblasti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu cen, a to o 12 %. Aktuální ceny jsou dokonce o 2 % vyšší než ceny zimní, což vede k názoru, že se zvýšenou podporou zdrojů na biopaliva vznikl převis na straně poptávky, čehož výrobci plně využívají. Do posledního srovnání bylo zahrnuto 66 výrobků od 29 dodavatelů z celé republiky, přičemž sortiment obsahuje světlé a tmavé pelety a pelety s příměsí kůry, a jednotlivé druhy jsou dále sledovány podle druhu balení nebo dodávky. Průměrná cena v srpnu 2010 vystoupala na 4.701,-Kč/t, zatímco v zimě činila 4.613,-Kč/t a před rokem 4.215,- Kč/t.

2. Dřevěné brikety

Podobně je tomu i v sortimentu dřevěných briket. Přestože srovnání průměrných cen ze všech položek ukazuje na předpokládané mírné sezónní kolísání cen, při podrobnějším zkoumání zjišťujeme, že většina položek meziročně zdražila o 4 až 9 % oproti loňskému létu. V přehledu je zastoupeno 14 výrobců a prodejců a 34 položek daného sortimentu. Sortiment se opět dělí podle vstupní suroviny na světlé a tmavé brikety a brikety kůrové. Průměrná cena briket je v srpnu 2010 na hodnotě 4.789,-Kč/t, což je o 4 % méně než v zimě (4.999,-Kč/t) a o 1 % více než před rokem ( 4.276,-Kč/t).

3. Krbové dřevo

Naproti tomu ceny krbového dřeva by mohly svým zákazníkům udělat radost. Od loňského léta klesly dvakrát o 3 %, takže registrujeme 6 % meziroční pokles. V přehledu máme ceny od 10 dodavatelů a celkem 62 aktuálních položek měkkého i tvrdého dřeva v délkách od 25 cm do 100 cm. Opět je na místě připomenout, že v tomto segmentu je prosté srovnávání cen velice ošidné. Jednotlivé, na první pohled shodné, výrobky se mohou významně lišit, protože je rozdíl, zda se jedná o polena nebo štípané dřevo, a zda je mírou PRM nebo PRMS). V současné době lze krbové dřevo koupit za průměrnou cenu 3.023,-Kč/t, v zimě to bylo za 3.117,-Kč/t a před rokem byla průměrná cena 3.228,-Kč/t.

4. Dřevní štěpka

U dřevní štěpky stále platí, že patří mezi paliva, která příliš mnoho prodejců nenabízí. V současné době máme v přehledu 10 položek od 7 dodavatelů. Kvalita štěpky se liší podle vlhkosti a v cenách je dost velký rozptyl. Průměrná cena štěpky se oproti minulému roku příliš nezměnila, to znamená, že se pohybuje kolem 1.400,-Kč/t u klasické štěpky, výrazně levnější jsou piliny a naopak výrazně dražší je kůra.

5. Rostlinné pelety

Před půl rokem jsme uváděli, že dodavatelů rostlinných pelet je ještě méně než v případě štěpky, ale nabídka pomalu roste. A na tom se nic nezměnilo. Otázkou je, zda je výrobců skutečně tak málo, nebo o sobě jenom nedávají vědět. Sortiment výrobků z obilnin, řepky, slunečnice, směsi dřeva a sena nebo z rašeliny, který je sledován i podle druhu balení nebo dodávky, zaznamenal mírný cenový nárůst, ale s ohledem na nízký počet položek se může jednat o nahodilý jev. Průměrná cena se pohybuje kolem 3.600,-Kč/t.

6. Rostlinné brikety

V sortimentu rostlinných briket se opět podařilo zjistit pouze jednoho dodavatele, proto jakékoliv srovnávání stále nemá smysl. Pro úplnost uvádíme průměrnou cenu rašelinových briket, která činí 4.730,-Kč/t.

7. Hnědé uhlí

Ceny hnědého uhlí se v srpnu 2010 téměř neliší od cen z počátku roku, což znamená, že jsou meziročně o 4 % vyšší než loni. Data pochází od 14 dodavatelů z celé republiky a v sortimentu jsou zastoupeny jak tradiční kostka, ořech a brikety, tak různé směsi, celkem 70 položek. Z průzkumu vychází, že ceny většiny druhů hnědého uhlí za poslední půlrok vzrostly, a to v průměru o 5%. Aktuální průměrná cena hnědého uhlí je ve výši 2.903,- Kč/t (před 6 měsíci byla 2.910,- Kč/t, před 12 měsíci 2.779,-Kč/t).

8. Černé uhlí

U černého uhlí došlo k 5 % poklesu oproti zimním i loňským cenám, které byly prakticky totožné. Vstupní data, která čerpáme od 9 prodejců, zahrnují celkem 24 položek. Aktuální průměrná cena sortimentu černého uhlí je 4.753,-Kč/t, zatímco v předchozích zkoumaných obdobích byla v rozmezí 5.011 až 5.000,-Kč/t.

9. Koks

Nejdramatičtější změny jsme zaznamenali u koksu, jehož cena vyskočila o více jak 1/3. Zatímco v zimě šlo koksárenské výrobky pořídit v průměru za 6.220,-Kč/t (v srnu 2009 za 6.137,-Kč/t), dnes se průměrná cena blíží hranici 8.500.Kč/t! Někteří dodavatelé na tento cenový vývoj reagovali vyřazením koksu ze své nabídky, jiní nabízí jako alternativu antracit, který má při vyšší výhřevnosti nižší cenu.

Věříme, že podobná srovnání mohou posloužit pro základní orientaci na trhu s palivy, a proto další plošný cenový průzkum provedeme opět za půl roku, abychom mohli nabídnout meziroční srovnání i v topné sezóně.