Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak se změnily ceny paliv za poslední půlrok

Článek přináší vyhodnocení cenového vývoje paliv v období srpen 2009 až leden 2010. Srovnání je vyhotoveno na základě plošných cenových výzkumů provedených v letním a zimním období a zahrnuje více jak 250 cenových položek od 42 dodavatelů dřevěných, ostatních rostlinných a uhelných paliv.

Náklady na vytápění tvoří významnou část rodinných rozpočtů, a proto snad každý z nás sleduje vývoj na trhu s palivy, zvláště pak s těmi, které k vlastnímu vytápění využívá. Zatímco u elektřiny, plynu a dálkového tepla se ceny stanovují většinou jednou ročně a s jejich výší se víceméně musíme smířit, uživatelé zdrojů na ostatní paliva se pohybují v tržním prostředí tvořeném podstatně více dodavateli, kteří by o své zákazníky měli bojovat. Ceny se proto mění častěji a reflektují podmínky dané místním trhem.

Tento týden jsme na stránce Ceny paliv zaktualizovali ceny dřevěných a rostlinných pelet a briket, dřevní štěpky, krbového dřeva, uhlí a koksu. Při této příležitosti se nabízí provést srovnání, jak se jednotlivé ceny změnily oproti srpnu 2009, kdy byl proveden náš poslední plošný cenový průzkum uvedených paliv. Ceny většiny druhů paliv oproti letnímu období vzrostly, což je přirozeně způsobeno vyšší zimní poptávkou.

1. Dřevěné pelety

K porovnání cen tohoto druhu paliva jsme použili poměrně reprezentativní vzorek 24 výrobců a prodejců ze všech částí republiky. V létě jsme měli 47 cenových položek, v zimě ještě o 10 více, ale z toho 44 v aktuálních cenách. Sortiment obsahuje světlé a tmavé pelety a pelety s příměsí kůry. Jednotlivé druhy jsou dále sledovány podle druhu balení nebo dodávky. Obecně lze říci, že ceny všech druhů pelet za poslední půlrok vzrostly, a to v průměru o 9%. Zatímco srpnová průměrná cena činila 4.215,- Kč/t, v zimě dosahuje již 4.613,-Kč/t.

2. Dřevěné brikety

Rovněž v sortimentu dřevěných briket je v Česku z čeho vybírat. V našem lednovém přehledu je zastoupeno 11 výrobců a prodejců a 34 položek daného sortimentu (v létě bylo dodavatelů 9 a položek 30). Sortiment se opět dělí podle vstupní suroviny na světlé a tmavé brikety a brikety kůrové. Průměrná cena briket vzrostla o něco méně než u pelet, a to o 6%. Ze 4.276,-Kč/t v srpnu se tak na 1 korunu přiblížila hranici 5.000,-Kč/t.

3. Krbové dřevo

V segmentu krbového dřeva máme zastoupeno 8 dodavatelů a celkem 49 aktuálních položek oproti 56 položkám v létě. Dodavatelé nabízejí jak měkké, tak tvrdé dřevo v délkách od 25 cm do 100 cm. Při porovnávání cen je třeba dát pozor na to, zda se jedná o polena nebo štípané dřevo a zda je cena vztažena na 1 PRM nebo 1 PRMS (přepočet na hmotnost je pod cenovými tabulkami). Ceny krbového dřeva ve srovnání s letním průzkumem mírně klesly - o 3%, a proto lze nyní toto palivo pořídit v průměru již za 3.117,-Kč/t, zatímco v létě byla průměrná cena 3.228,-Kč/t.

4. Dřevní štěpka

Dřevní štěpka patří mezi paliva, která příliš mnoho prodejců nenabízí. Podařilo se nám zjistit 6 dodavatelů, kteří jsou v přehledu zastoupeni 7 položkami. Kvalita štěpky se liší podle vlhkosti a v cenách je dost velký rozptyl (1 t štěpky lze pořídit od 444 do 1809 Kč). Průměrná cena štěpky za půl roku poklesla o 10% ze srpnových 1.621,-Kč/t na lednových 1.467,-Kč/t.

5. Rostlinné pelety

Dodavatelů rostlinných pelet je ještě méně než v případě štěpky (v srpnu 3, v lednu 5), ale nabídka pomalu roste (v zimě 10 položek). Sortiment je s ohledem na omezený počet položek poměrně rozsáhlý a zahrnuje výrobky z obilnin, řepky, slunečnice, směsi dřeva a sena nebo z rašeliny. Jednotlivé druhy jsou dále sledovány podle druhu balení nebo dodávky. Ceny opět mírně vzrostly, nárůst průměrné ceny z 3.282,-Kč/t na 3.348,-Kč/t činí 2%.

6. Rostlinné brikety

V sortimentu rostlinných briket se podařilo zjistit pouze jednoho dodavatele, proto jakékoliv srovnávání nemá smysl. Pro úplnost uvádíme průměrnou cenu slunečnicových a rašelinových briket, která činí 3.333,-Kč/t.

7. Hnědé uhlí

Nejvíce položek je obsaženo v průzkumu cen hnědého uhlí, a to 81 v létě a 70 v zimě. Data pochází od 14 dodavatelů z celé republiky. V sortimentu jsou zastoupeny jak tradiční kostka, ořech a brikety, tak různé směsi. Z průzkumu vychází, že ceny většiny druhů hnědého uhlí za poslední půlrok vzrostly, a to v průměru o 5%. Aktuální průměrná cena je ve výši 2.910,- Kč/t, kdežto v létě činila 2.779,-Kč/t.

8. Černé uhlí

U černého uhlí máme k dispozici data od 8 prodejců, která ukazují, že ceny jsou v tomto segmentu poměrně stabilní. Průměrná cena tradičního sortimentu (kostka, ořech) doplněného o ostatní výrobky z černého uhlí se drží kolem ceny 5.000,-Kč/t.

9. Koks

Cenový vývoj v případě koksu je podobný jako u hnědého uhlí, alespoň, co se tradičních položek týče. Ořech1 a ořech2, tedy sortiment, který u 8 sledovaných prodejců představuje 2/3 z nabízeného koksárenského zboží, zdražil o 5%. Naproti tomu klesla cena otopové směsi, takže nárůst průměrné ceny za poslední půlrok je pouhé 1%. 1 tunu koksu lze pořídit v průměru za 6.220,-Kč, přičemž v létě to bylo 6.137,-Kč.

Výše uvedené plošné cenové průzkumy budeme opakovat v pravidelných půlročních intervalech. Teprve meziroční srovnání mohou ukázat, zda se cena daného sortimentu nějak vyvíjí, nebo se jedná o běžné kolísání ceny v průběhu roku.

 
 
Reklama