Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie

29.6.2009 | Bronislav Bechník
Náklady na těžbu a zpracování surovin a paliv stoupají. Naproti tomu investiční náklady větrných a fotovoltaickýc elektráen klesají. Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou prozatím vyšší než ceny konvenční elektřiny. Budou-li však uvedené trendy pokračovat, je pouze otázkou času, kdy se setkají.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Energetický management měst a obcí - zpráva z konference

19.6.2009 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Portál TZB-info je odborným partnerem projektu EMMO, jehož cílem je nabídnout městům, obcím, krajským úřadům a dalším organizacím veřejné správy praktické informace pro realizaci energeticky úsporných opatření, energetické plánování a využívání obnovitelných zdrojů energie. V následujícím článku uvádíme informace z konference, která proběhla 15. a 16. 6. v Praze.

Bioplyn, kogenerace a biomasa - synergická kombinace

1.6.2009 | Ing.Bronislav Bechník, Ph.D. ve spolupráci s Pavlem Bláhou (SKANSKA) a Milanem Kazdou (starosta obce Kněžice)
O energeticky soběstačné obci Kněžice je už na TZB-info několik zmínek. Podrobnější popis projektu a zkušenosti z provozu však dosud chyběly.
diskuse: 1 příspěvek, 22.10.2011 17:04

Biomasa - definice a členění

15.5.2009 | Bronislav Bechník, redakce
Biomasa obecně je veškerá organická hmota na Zemi, která se účastní koloběhu živin v biosféře. Jedná se o těla všech organismů, živých i mrtvých, od největších druhů až po mikroskopické – tj. živočichů, rostlin, hub, bakterií a sinic.

Historie a perspektivy OZE - fotovoltaika, méně rozšířené technologie

30.3.2009 | Bronislav Bechník
Do nedávné doby byl vývoj fotovoltaických systémů zaměřen přednostně na zvyšování účinnosti jednotlivých komponent. S masivním rozvojem fotovoltaiky v posledních letech je spojen větší důraz na snižování investičních nákladů fotovoltaických elektráren.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Historie a perspektivy OZE - fotovoltaika, technologie krystalického křemíku

9.3.2009 | Bronislav Bechník
Od roku 1975 do roku 2006 se energetická návratnost fotovoltaických systémů zkrátila na 1/10. Uvedená skutečnost má zásadní vliv na pokles ceny i environmentální dopady výroby elektřiny z fotovoltaických systémů. V uvedeném období vzrostla roční produkce fotovoltaických systémů 25 000krát, přičemž cena poklesla na 1/20. Největší podíl na trhu mají krystalické křemíkové články.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 21.10.2014 00:27

Solární ohřev venkovních bazénů

9.2.2009 | Bronislav Bechník
Česká republika patří v rámci EU k zemím s energeticky nejnáročnějším hospodářstvím a s tím spojená produkce CO2 na osobu patří rovněž k nejvyšším v EU. Jedno z ekonomicky nejlepších opatření ke snížení emisí CO2, ale i nákladů na ohřev vody, je využití solární energie. Investiční náklady do solárních systémů jsou sice obvykle vyšší ve srovnání s konvenčními systémy, Slunce však nikdy nevystaví fakturu za dodanou energii.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 10.12.2015 20:51

Historie a perspektivy OZE - úvod

19.1.2009 | Bronislav Bechník
Od začátku vývoje lidského druhu až do doby nedávné byly využívány výhradně obnovitelné zdroje energie, jiné ani nebyly k dispozici. Bude-li lidská civilizace na Zemi pokračovat, pravděpodobně se lidstvo opět dostane do stavu, kdy obnovitelné zdroje budou dominovat.
diskuse: 46 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

3. česká fotovoltaická konference

17.11.2008 | Bronislav Bechník
Portál TZB-info byl hlavním mediálním partnerem 3. fotovoltaické konference, která proběhla v Brně za velkého zájmu ze strany odborníků i jiných zájemců.

Zpráva Pačesovy komise z pohledu OZE (II)

3.11.2008 | Bronislav Bechník
Každý z primárních energetických zdrojů má svá rizika, proto je nutné založit celkovou strategii na energetickém mixu všech dostupných zdrojů, u jednotlivých komodit pak i na diverzifikaci dodavatelů. Z hlediska ochrany klimatu jsou přijatelné pouze dvě skupiny - jaderné a obnovitelné zdroje.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Zpráva Pačesovy komise z pohledu OZE

20.10.2008 | Bronislav Bechník
Zprávu vypracovala "Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu" (zkráceně "Nezávislá energetická komise", NEK), která byla zřízena na základě usnesení vlády č. 77 ze dne 24. ledna 2007.
diskuse: 17 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

CCS = Separace CO2 a jeho ukládání v geologických formacích

28.7.2008 | Bronislav Bechník
Od ukládání CO2 kdesi pod zem, si mnozí slibují řešení globálního problému lidstva. Autor článku se domnívá, že jde o slepou uličku. Jak dokládá, není technologie udržitelná. Logicky jí propagují především tažební společnosti. Zda jde skutečně pouze o uhelnou či ropnou lobby napoví následující článek.
diskuse: 15 příspěvků, poslední 27.01.2013 19:15

Trvalá udržitelnost a její hodnocení (II)

7.7.2008 | Bronislav Bechník
Ve druhé části rozšířil autor přehled hodnocení trvalé udržitelnosti o komplexní indikátory, zabývá se místními obnovitelnými zdroji, environmentálním prostorem, ekologickou stopou a svým hodnocením shrnuje tak velmi ucelený pohled k tomuto tématu.
diskuse: 15 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

Trvalá udržitelnost a její hodnocení (I)

30.6.2008 | Bronislav Bechník
V současnosti jsou ve všech médiích neustále skloňovány termíny "trvalá udržitelnost", "trvale udržitelný rozvoj", nebo dokonce "trvale udržitelný růst". Co však tyto termíny znamenají a jak lze trvalou udržitelnost měřit? Jak souvisí s obnovitelnými zdroji a znečišťováním této planety?
diskuse: 534 příspěvků, poslední 08.10.2012 15:39

Pitná voda jako zdroj energie?

21.2.2005 | Bronislav Bechník
Deficit vlhkosti při intenzivnějším větrání v zimním období se ukazuje jako problém u nízkoenergetických a pasivních domů. Originálním námětem autora je využít energie získané z vody při zvlhčování vzduchu jako příspěvek do energetické bilance objektu.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 30.05.2011 12:03

Vztah vlhkostní a energetické bilance stavby

26.3.2004 | Bronislav Bechník
Vzájemný vztah vlhkostní a energetické bilance stavby je dosud málo popsanou problematikou, ve které se prolínají obory stavebnictví a TZB. Článek, který vychází z disertační práce autora, je originálním příspěvkem k tématu.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

Vliv sorpce vlhkosti v konstrukcích na energetickou bilanci stavby

3.7.2003 | Bronislav Bechník
Rovnovážná vlhkost stavebních materiálů závisí na relativní vlhkosti okolního vzduchu. Při sorpci vlhkosti v konstrukčních materiálech se uvolňuje teplo. Obráceně při desorpci (vysychání) se teplo spotřebovává. Energetické efekty spojené se sorpcí a desorpcí vlhkosti ve stavebních materiálech jsou ve výpočtu energetické bilance staveb podle ČSN EN 832 pominuty. Ukazuje se, že pro stavby s výrazně vyšší úrovní tepelné ochrany, tzv. stavby pasivní, může být vliv vlhkosti na energetickou bilanci významný.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Porovnání vybraných způsobů akumulace tepelné energie

21.5.2003 | Bronislav Bechník
Porovnání způsobů akumulace tepelné energie z hlediska rozměrů zásobníku, ceny akumulační látky a ztráty energie v průběhu akumulace. Srovnávány jsou čtyři principy akumulace tepla popsané v předchozím článku. Z hlediska ceny pracovní látky mohou být zajímavé některé hygroskopické materiály. Z hlediska objemu a ceny akumulátoru se jeví perspektivní chemická absorpce vlhkosti. Výzkum v této oblasti je však teprve v počátcích.
diskuse: 13 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Akumulace tepelné energie - fyzikální principy

14.5.2003 | Bronislav Bechník
V České republice se zhruba 1/3 energie spotřebovává ve formě nízkopotenciálního tepla k pokrytí tepelných ztrát budov (vytápění a větrání) a na ohřev teplé užitkové vody (TUV), srovnatelná situace je i v jiných státech s obdobným klimatem jak v Evropské unii tak v USA. Vedle přednostního snižování tepelné propustnosti stavebních konstrukcí je akumulace tepla jednou z cest snižování energetické náročnosti budov.
diskuse: 19 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Témata 2019

Tabulky a výpočty