Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
   1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Laudato si'

24.12.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Hlava katolické církve sleduje výsledky vědeckého bádání a snaží se je aplikovat do návodu pro život, jímž je křesťanská víra. V encyklice Laudato si’ všem lidem na světě, ale zejména „svým“ věřícím, ukazuje, že ochrana Božího stvoření musí být každodenní samozřejmostí, a ne pouhou volnočasovou aktivitou.

Nejperspektivnější nízkouhlíková opatření jsou energetická efektivnost a úspory energie

25.10.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Naprostá většina respondentů online dotazníku uznává význam energetické efektivnosti a úspor energie pro snižování emisí skleníkových plynů. K jejich využívání je však obyvatelstvo i firmy nutno motivovat. Kromě finančních pobídek může pomoci osvěta a vzdělávání.

Širší a vyváženější debata o budoucnosti energetiky

19.8.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., RNDr. Vít Hladík, MBA, Česká geologická služba
Přechod k nízkouhlíkové ekonomice je jednou z největších výzev současnosti. Ve společnosti vzniká potřeba konstruktivního dialogu zaměřeného na udržitelná energetická řešení. Základem probíhajícího dialogu by měla být věcná a fakty podložená diskuze.

Debatě o energetice chybí vyváženost

9.8.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Obsáhlejší odpovědi na otázky položené v rámci diskusního semináře o budoucím směřování české energetiky. Souhrn názorů všech panelistů je v úvodním článku série.

Přechod k nízkouhlíkové energetice

26.7.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Skupina expertů debatovala o možnostech přechodu na nízkouhlíkovou energetiku. Panelová diskuse proběhla v Brně v polovině května v rámci mezinárodního projektu R&Dialogue. Na otázky formulované v Diskusním dokumentu může v online dotazníku odpovídat i veřejnost.
diskuse: 419 příspěvků, poslední 29.09.2015 00:16

Podpora veřejnosti jaderné energetice v roce 2015

4.7.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) provedlo v květnu 2015 průzkum, jehož výsledky zveřejnilo na svých webových stránkách. Obratem byly vydány nejméně dvě tiskové zprávy. Jednu zveřejnila ČTK, druhou ekologické sdružení Calla. Každá však interpretuje výsledky poněkud jiným způsobem.
diskuse: 80 příspěvků, poslední 22.04.2018 15:49

Bezjaderné Rakousko

27.3.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Od 1. ledna 2015 není v Rakousku využívána elektřina z jaderných elektráren. Zákon sice vyžaduje pouze certifikaci původu, odběratelé však o elektřinu z jaderných elektráren nemají zájem a obchodníci s elektřinou ji proto „dobrovolně“ nenakupují.
diskuse: 59 příspěvků, poslední 30.03.2015 14:40

Porovnávání světelných zdrojů

26.3.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Světelné zdroje je možno porovnávat s využitím celé řady kritérií včetně zabarvení (teplota chromatičnosti) nebo kvality spektra (index podání barev). Z energetického hlediska je však nejdůležitějším parametrem účinnost – kolik světla lze získat při určitém elektrickém příkonu.

Jak se pozná elektřina z obnovitelných zdrojů

22.3.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Přestože všechny elektrony jsou stejné, je možno zajistit, aby elektřina ve vaší zásuvce pocházela z konkrétního zdroje. Záleží však na způsobu, jakým je obchodována.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 26.03.2015 17:42

Zatmění Slunce a fotovoltaika

14.3.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V letošním roce dojde 20. března k výraznému zatmění Slunce, které zasáhne celou Evropu. V Českých médiích už se objevilo strašení blackoutem. Podle německé studie i podle materiálů ČEPS však blackout nehrozí.
diskuse: 23 příspěvků, poslední 19.03.2015 14:16

Německo a import (jaderné) elektřiny z Francie

13.3.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podle grafu, který zveřejňuje Fraunhofer ISE, by se mohlo zdát, že Německo importuje jadernou elektřinu z Francie. Takový závěr je však chybný nejméně ze dvou důvodů.
diskuse: 124 příspěvků, poslední 27.03.2015 09:52

Retro LED „žárovky“

16.2.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Světelné zdroje na bázi světlo emitujících diod, tzv. LED žárovky, překonávají ve všech parametrech ostatní světelné zdroje pro běžné osvětlování v domácnostech. Jsou natolik variabilní, že mohou tvarem a barvou světla imitovat i klasické žárovky.
diskuse: 1 příspěvek, 16.07.2018 11:11

Nový rekord perovskitových fotovoltaických článků

22.1.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podle jejich zastánců mají perovskity potenciál stát se materiálem pro výrobu levných fotovoltaických panelů vyráběných z dostupných surovin. Účinnost laboratorních článků již přesáhla 20 %.

Možnosti akumulace elektřiny z širšího pohledu

5.1.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Rozšíření pohledu na možnosti akumulace elektřiny i o technologie konvertující elektřinu na jiné produkty umožňuje výrazně zvýšit možnosti uložení elektřiny z obnovitelných zdrojů v době, kdy jejich výroba převyšuje poptávku. Pokud by takové technologie byly ekonomicky efektivní, otevřely by se tím možnosti pro zvýšení podílu OZE v energetickém mixu.
diskuse: 143 příspěvků, poslední 14.05.2019 06:53

Podmínky ruského úvěru pro jadernou elektrárnu Paks

23.12.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Maďarsko uzavřelo dohodu s Ruskou federací o rozšíření jaderné elektrárny Paks o dva bloky po 1200 MW instalovaného výkonu. Na výstavbu nových bloků poskytne Ruská federace Maďarsku státní úvěr ve výši 10 mld. €, který je podle smlouvy o úvěru určen na pokrytí 80 % plánovaných nákladů.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 26.12.2014 20:02

Shrnutí druhého týdne klimatické konference v Limě

21.12.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Klimatické konference v Limě se účastnili vrcholní představitelé téměř všech států světa. Jednání mělo připravit půdu pro novou globální klimatickou dohodu, která má být uzavřena za rok v Paříži. Dosažené úspěchy jsou však velmi slabé.

Barevný fotovoltaický panel bez viditelných článků

21.12.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Švýcarská společnost CSEM oznámila, že vyvinula novou technologii výroby bílých a barevných fotovoltaických panelů, které nemají žádné viditelné články a spoje. Řešení je údajně jednoduché a levné.

Výroba elektřiny z uhlí je dotována více než obnovitelné zdroje

17.12.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podle studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy způsobují uhelné elektrárny škody ve výši minimálně 51 miliard korun ročně. Tyto tzv. externality jsou v podstatě skrytou dotací, která je vyšší, než náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie.
diskuse: 51 příspěvků, poslední 20.12.2014 22:00

Shrnutí prvního týdne klimatické konference v Limě

8.12.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Ve většině témat existuje rozpor mezi postojem vyspělých států a států rozvojových. Jedná se o dohodě, která by měla navázat na Kjótský protokol, zda je cíl omezit oteplování na 2 °C dostatečný, k čemu se státy v nové dohodě mají zavazovat a jak budou financována opatření v rozvojových zemích.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 17.12.2014 07:54

Co musí vyřešit klimatická konference v Limě

30.11.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Lima, hlavní město Peru, bude od pondělí 1. prosince hostit v pořadí již 20. klimatickou konferenci, jíž se účastní zástupci téměř všech států světa. Jednání v Limě je klíčové pro přípravu klimatické dohody navazující na Kyotský protokol, která by měla být uzavřena v roce 2015 v Paříži.
diskuse: 41 příspěvků, poslední 08.12.2014 14:30
   1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Témata 2019

CAD a BIM knihovny