Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Zajímavosti z prvního dne veletrhu For Arch 2011

22.9.2011 | Ing. Petr Bohuslávek, Vlastimil Růžička, Ing. Jan Blažíček, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Včera byl zahájen veletrh For Arch 2011. Hned první den veletrhu přinesl v rámci doprovodného programu několik zajímavých seminářů. S redakcí jsme nevštívili semináře o tepelných čerpadlech, obnovitelných zdrojích energie, nekonvenčních zdrojích elektrické energie a seminář Programy podpory bydlení pro obce.

Výkupní ceny elektřiny z bioplynu ve vybraných zemích EU

12.9.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Článek podává srovnání výkupních cen ve vybraných zemích a přehled podpory výroby elektřiny z bioplynu v dalších evropských zemích. Výkupní ceny v České republice jsou srovnatelné s ostatními státy Evropy. Po zrušení investičních dotací lze očekávat výrazné snížení zájmu investorů.
diskuse: 28 příspěvků, poslední 30.04.2013 15:16
Logo OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Obnovitelné zdroje: neformální schůzka asociací OZE s novináři

9.9.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích vyvolává u asociací OZE obavy, že ve stávající podobě by další rozvoj oboru spíše zabrzdil. Ztráta jistot umožní investovat do OZE pouze energetickým gigantům.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 12.09.2011 07:26
Logo OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Výhrady asociací OZE k vládnímu návrhu zákona o podporovaných zdrojích

8.9.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích má nahradit stávající zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů. Zároveň má aplikovat do české legislativy požadavky směrnice 2009/28/ES o podpoře obnovitelných zdrojů. Požadavky směrnice měly být zahrnuty do 5. 12. 2010. Profesní asociace mají řadu výhrad.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 08.09.2011 22:15

Intersolar Europe 2011

18.8.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Při montáži fotovoltaických panelů nad krytinu vznikají problémy s prostupem střešním pláštěm při instalaci a s opravami krytiny za provozu fotovoltaického systému. Zvyšuje se počet firem nabízejících fotovoltaické krytiny, které mohou tyto problémy zredukovat. Na výstavě Intersolar Europe 2011 byla celá řada dalších novinek i ze solární tepelné techniky.

Německo bez jaderných elektráren. A co Česko?

7.6.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Na základě důkladných vědeckých technických a ekonomických studií byla v Německu vypracována strategie přechodu na domácí obnovitelné zdroje energie. Součástí plánu jsou vedle odchodu od jádra i ochrana klimatu a podpora obnovitelných zdrojů. Jaderná energetika je považována pouze za most při přechodu na obnovitelné zdroje...
diskuse: 1 příspěvek, 13.06.2011 01:26

Trendy evropské energetiky v Národním technickém muzeu

3.6.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Než přesvědčovat Němce o bezpečnosti a výhodnosti jádra, bylo by dobré zeptat se, kolik bude stát elektřina, nebo požadovat, aby 95 % zdrojů bylo pořízeno na vlastním území, řekl na konferenci J. Míl. Mezi přednášejícími však zcela chyběli zástupci OZE i zástupci velkých evropských ekonomik.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 13.06.2011 01:03

Zajímavosti z Evropských dnů Slunce v České republice

2.6.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Evropské dny Slunce jsou v mnoha státech Evropské unie již tradiční akcí na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Letos poprvé se uskutečnily Evropské dny Slunce také v České republice. Mediálními partnery Evropských dnů Slunce v České republice byly odborný portál TZB-info a časopis EKO.

Národní akční plány zemí EU - souhrn

2.5.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie (NREAP - National Renewble Energy Action Plan) jednotlivých států Evropské unie v grafické a tabulkové podobě. Část čtvrtá - celková spotřeba energie a podíl obnovitelných zdrojů v jednotlivých segmentech spotřeby.

Národní akční plány zemí EU - výroba tepla a chladu

2.5.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie (NREAP – National Renewble Energy Action Plan) jednotlivých států Evropské unie v grafické a tabulkové podobě. Část třetí – spotřeba energie na vytápění a chlazení a podíl obnovitelných zdrojů energie na této části spotřeby.

Evropské dny Slunce v České republice

27.4.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Czech RE Agency, o. p. s., Czech RE Agency, o. p. s.
Evropské dny Slunce podporují využití volného a neomezeného zdroje obnovitelné energie, který je dostupný všude a pro každého. Tento zdroj je možno využít k výrobě elektřiny stejně tak jako k vytápění a chlazení. Tímto unikátním zdrojem je centrální hvězda naší planetární soustavy – Slunce.
Národní akční plány pro OZE (NREAP)

Národní akční plány zemí EU - výroba elektřiny z OZE

18.4.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie (NREAP - National Renewble Energy Action Plan) jednotlivých států Evropské unie v grafické a tabulkové podobě. Část druhá - výroba elektřiny v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje energie.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 20.07.2012 11:50

Potřebujeme nové jaderné bloky v Temelíně?

7.4.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V pondělí, 28. 3. 2011 pořádala nadace Heinrich Böll Stiftung ve spolupráci s Hnutím DUHA a zastoupením Evropské komise v ČR panelovou diskusi věnovanou otázce výstavby nových bloků v jaderné elektrárně Temelín.

Zajímavé informace ze semináře Alternativní zdroje energie

24.3.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Seminář B.I.D Services proběhl 10. 3. 2011 v Brně a byl určen pro zástupce obcí, respektive jejich samosprávy. V rámci semináře se prezentovalo několik firem s nabídkami svých technických zařízení.

Národní akční plány zemí EU - instalovaný výkon OZE elektráren

21.3.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podíl elektřiny z OZE by podle národních akčních plánů měl dosáhnout 34,3 % z hrubé konečné spotřeby elektřiny v EU. V článku je uveden v grafické a tabulkové podobě plánovaný instalovaný výkon OZE elektráren v jednotlivých státech EU.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 30.03.2011 14:35

Fukušima a Temelín

16.3.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Padly dva z nejsilnějších argumentů jaderné energetiky, a sice že jaderné elektrárny jsou tak bezpečné, že je možno je stavět i v seizmických oblastech, a že v tak technologicky vyspělé zemi, jakou je Japonsko, je konstrukce a provoz jaderných elektráren na takové úrovni, že k vážné havárii nemůže dojít.
diskuse: 50 příspěvků, poslední 22.04.2011 11:46

Obnovitelné zdroje: indikativní cíl 8 % elektřiny v roce 2010 splněn

14.3.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Česká republika se v rámci jednání o vstupu do Evropské unie zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 8 % do roku 2010. V pravidelných ročních Zprávách o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo až do konce roku 2009 uváděno, že splnění cíle není reálné. Cíl byl podle předpokladu v roce 2010 splněn, dokonce byl překonán o 0,3 %.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 30.07.2011 18:47

V České republice začíná éra fotovoltaiky bez podpory

28.2.2011 | Bronislav Bechník
Zákaz povolování nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. STOP-stav vedl v loňském roce k utlumení instalací malých fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů. Dnešním dnem končí podpora pro instalace na zemi. Protože v současnosti nelze díky trvajícímu STOP-stavu připojit ani střešní instalaci na rodinném domě, začíná zítra v České republice éra fotovoltaiky bez podpory.

Obnovitelné zdroje energie - vývoj výkupních cen

22.11.2010 | Bronislav Bechník
Energetický regulační úřad zveřejnil cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Článek obsahuje přehled vývoje výkupních cen a zelených bonusů od roku 2002 v grafické podobě.

Obnovitelné zdroje: cíl 8 % v roce 2010 bude splněn

15.11.2010 | Bronislav Bechník
Česká republika se v rámci vstupu do EU zavázala v roce 2010 dosáhnout 8 % podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny. Přestože zástupci MPO vytrvale prohlašovali, že tento cíl je nereálný, zřejmě letos splněn bude.
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Témata 2019

CAD a BIM knihovny