Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.


22.9.2011
Ing. Petr Bohuslávek, Vlastimil Růžička, Ing. Jan Blažíček, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce

Včera byl zahájen veletrh For Arch 2011. Hned první den veletrhu přinesl v rámci doprovodného programu několik zajímavých seminářů. S redakcí jsme nevštívili semináře o tepelných čerpadlech, obnovitelných zdrojích energie, nekonvenčních zdrojích elektrické energie a seminář Programy podpory bydlení pro obce.

12.9.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Článek podává srovnání výkupních cen ve vybraných zemích a přehled podpory výroby elektřiny z bioplynu v dalších evropských zemích. Výkupní ceny v České republice jsou srovnatelné s ostatními státy Evropy. Po zrušení investičních dotací lze očekávat výrazné snížení zájmu investorů.

Logo OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
8.9.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích má nahradit stávající zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů. Zároveň má aplikovat do české legislativy požadavky směrnice 2009/28/ES o podpoře obnovitelných zdrojů. Požadavky směrnice měly být zahrnuty do 5. 12. 2010. Profesní asociace mají řadu výhrad.

18.8.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Při montáži fotovoltaických panelů nad krytinu vznikají problémy s prostupem střešním pláštěm při instalaci a s opravami krytiny za provozu fotovoltaického systému. Zvyšuje se počet firem nabízejících fotovoltaické krytiny, které mohou tyto problémy zredukovat. Na výstavě Intersolar Europe 2011 byla celá řada dalších novinek i ze solární tepelné techniky.

7.6.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Na základě důkladných vědeckých technických a ekonomických studií byla v Německu vypracována strategie přechodu na domácí obnovitelné zdroje energie. Součástí plánu jsou vedle odchodu od jádra i ochrana klimatu a podpora obnovitelných zdrojů. Jaderná energetika je považována pouze za most při přechodu na obnovitelné zdroje...

3.6.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Než přesvědčovat Němce o bezpečnosti a výhodnosti jádra, bylo by dobré zeptat se, kolik bude stát elektřina, nebo požadovat, aby 95 % zdrojů bylo pořízeno na vlastním území, řekl na konferenci J. Míl. Mezi přednášejícími však zcela chyběli zástupci OZE i zástupci velkých evropských ekonomik.

2.6.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Evropské dny Slunce jsou v mnoha státech Evropské unie již tradiční akcí na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Letos poprvé se uskutečnily Evropské dny Slunce také v České republice. Mediálními partnery Evropských dnů Slunce v České republice byly odborný portál TZB-info a časopis EKO.

2.5.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie (NREAP - National Renewble Energy Action Plan) jednotlivých států Evropské unie v grafické a tabulkové podobě. Část čtvrtá - celková spotřeba energie a podíl obnovitelných zdrojů v jednotlivých segmentech spotřeby.

2.5.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie (NREAP – National Renewble Energy Action Plan) jednotlivých států Evropské unie v grafické a tabulkové podobě. Část třetí – spotřeba energie na vytápění a chlazení a podíl obnovitelných zdrojů energie na této části spotřeby.

27.4.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Czech RE Agency, o. p. s., Czech RE Agency, o. p. s.

Evropské dny Slunce podporují využití volného a neomezeného zdroje obnovitelné energie, který je dostupný všude a pro každého. Tento zdroj je možno využít k výrobě elektřiny stejně tak jako k vytápění a chlazení. Tímto unikátním zdrojem je centrální hvězda naší planetární soustavy – Slunce.

18.4.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie (NREAP - National Renewble Energy Action Plan) jednotlivých států Evropské unie v grafické a tabulkové podobě. Část druhá - výroba elektřiny v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje energie.

7.4.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

V pondělí, 28. 3. 2011 pořádala nadace Heinrich Böll Stiftung ve spolupráci s Hnutím DUHA a zastoupením Evropské komise v ČR panelovou diskusi věnovanou otázce výstavby nových bloků v jaderné elektrárně Temelín.

24.3.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce

Seminář B.I.D Services proběhl 10. 3. 2011 v Brně a byl určen pro zástupce obcí, respektive jejich samosprávy. V rámci semináře se prezentovalo několik firem s nabídkami svých technických zařízení.

16.3.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Padly dva z nejsilnějších argumentů jaderné energetiky, a sice že jaderné elektrárny jsou tak bezpečné, že je možno je stavět i v seizmických oblastech, a že v tak technologicky vyspělé zemi, jakou je Japonsko, je konstrukce a provoz jaderných elektráren na takové úrovni, že k vážné havárii nemůže dojít.

14.3.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Česká republika se v rámci jednání o vstupu do Evropské unie zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 8 % do roku 2010. V pravidelných ročních Zprávách o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo až do konce roku 2009 uváděno, že splnění cíle není reálné. Cíl byl podle předpokladu v roce 2010 splněn, dokonce byl překonán o 0,3 %.

28.2.2011
Bronislav Bechník

Zákaz povolování nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. STOP-stav vedl v loňském roce k utlumení instalací malých fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů. Dnešním dnem končí podpora pro instalace na zemi. Protože v současnosti nelze díky trvajícímu STOP-stavu připojit ani střešní instalaci na rodinném domě, začíná zítra v České republice éra fotovoltaiky bez podpory.

22.11.2010
Bronislav Bechník

Energetický regulační úřad zveřejnil cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Článek obsahuje přehled vývoje výkupních cen a zelených bonusů od roku 2002 v grafické podobě.

15.11.2010
Bronislav Bechník

Česká republika se v rámci vstupu do EU zavázala v roce 2010 dosáhnout 8 % podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny. Přestože zástupci MPO vytrvale prohlašovali, že tento cíl je nereálný, zřejmě letos splněn bude. 
 
Reklama