Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Evropské dny Slunce

2.5.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Šéfredaktor časopisu All for Power svolává energetiky do "poslední bitvy" proti obnovitelným zdrojům. Předsedkyně Energetického regulačního úřadu chce podporu OZE zcela zastavit. Mohou obnovitelné zdroje, a solární energie zvlášť, fungovat bez dotací?

Experimentální požár fotovoltaiky

20.4.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V rámci 7. České fotovoltaické konference budou prezentovány výsledky měření při experimentálním požáru dvou malých fotovoltaických systémů na střeše budovy a doporučení pro případný hasební zásah. V České republice dosud k takovému požáru nedošlo.
Fotovoltaika na střeše kostela, Schoenau, E. Sequens

Křesťanský pohled na úspory a obnovitelné zdroje

9.4.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V souvislosti s nejvýznamnějším křesťanským svátkem, jímž je o Velikonoční neděli Slavnost Zmrtvýchstání Páně, si zkusme přiblížit křesťanský pohled na ochranu životního prostředí, energetickou efektivnost a obnovitelné zdroje energie.
Elektřina z fotovoltaiky a větru v Německu 2012

Vítr a fotovoltaika v Německu v roce 2012

5.4.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny v Německu přesáhl 20 %. I v mrazivých měsících se významně podílejí na pokrytí spotřeby energie.
diskuse: 67 příspěvků, poslední 27.07.2012 00:57
energetika paliva plyn pelety

Budoucnost energetiky

19.3.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V současnosti nikdo neví, jak bude vypadat energetická budoucnost lidstva. Jisté však je, že fosilní zdroje i uran mohou být vyčerpány v horizontu desítek let. Zbývají pouze tři perspektivní energetické technologie: jaderná fúze, rychlé množivé reaktory s uzavřeným cyklem paliva a obnovitelné zdroje spolu s energetickou efektivností.
diskuse: 26 příspěvků, poslední 23.12.2013 17:38

Energetický regulační úřad a zastavení podpory obnovitelných zdrojů

14.3.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podle tiskové zprávy, kterou Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal 22. 2. 2012, připravuje zastavení podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro nově instalované zdroje. V podstatě všechna média přitom poslední čtyři slova vynechávají.

Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

13.3.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Základní informace v grafické a tabulkové podobě. Závazek České republiky pro podíl obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie v roce 2020 a plánovaný průběh naplňování.
diskuse: 20 příspěvků, poslední 02.04.2012 01:08

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - seminář EUFORES

28.2.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V úterý 21. 2. 2012 pořádalo sdružení EUFORES seminář k tématu Národní akční plány pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie – implementace a perspektiva v České republice. Seminář proběhl v Senátu Parlamentu České republiky pod patronací jeho místopředsedkyně PaedDr. Aleny Gajdůškové.

Z čeho se skládá cena elektřiny

20.2.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Struktura ceny elektřiny se zaměřením na historii a výši příspěvku na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 05.04.2013 15:27

Oborový den na Infothermě: Tepelná čerpadla

18.1.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Asociace pro využití tepelných čerpadel připravila seminář s názvem Teorie a současná praxe využívání tepelných čerpadel v České republice a Evropské unii. V rámci semináře byla představena evropská značka kvality pro tepelná čerpadla.

AKTUÁLNĚ: Neplánované toky obnovitelné energie z Německa - komentář k posledním zprávám v médiích

13.1.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
ČEPS hrozí blackoutem v důsledku rozvoje obnovitelných zdrojů v Německu. Zdůvodňuje tím nutnost zvyšování přenosové kapacity. Ve skutečnosti plánuje kapacity pro nové velké elektrárenské bloky.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 26.01.2012 10:46

Zajímavosti z 6. České fotovoltaické konference

2.1.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V úterý 13. 12. 2011 proběhla již pošesté Česká fotovoltaická konference, tentokrát na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Zúčastnili se 42 zájemci, kteří vyslechli celkem 16 odborných přednášek rozdělených do pěti tematických bloků.

Omezení fotovoltaiky v Německu?

19.12.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Německé Ministerstvo pro hospodářství a technologie oznámilo záměr omezit rozvoj fotovoltaických elektráren v Německu na 1000 MWp ročně. Lze očekávat reakci Ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost.
diskuse: 46 příspěvků, poslední 27.01.2012 08:36

Postřehy z třetího dne veletrhu Aqua-therm 2011

25.11.2011 | Ing. Petr Bohuslávek, Ing. Milan Bechyně, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Miroslav Šafařík
Doprovodný program třetího dne veletrhu Aqua-therm byl nabitý odbornými informacemi. Proběhl jednak seminář Energetický management pro města a obce s nejnovějšími informacemi o novelách zákona 406/2000 Sb., O hospodaření energií, a také třetí den konference TZB 2011 na téma akumulace energie.

Zajímavosti z druhého dne veletrhu Aqua-therm 2011

24.11.2011 | Ing. Petr Bohuslávek, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Vlastimil Růžička
V rámci druhého dne veletrhu Aqua-therm 2011 proběhl seminář Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, seminář o pasivních domech a o navrhování tepelných čerpadel. Slavnostně byly předány zlaté medaile a čestná uznání za nejlepší vystavované exponáty.

Nový právní rámec pro obnovitelné zdroje energie

15.11.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V pátek 11. 11. 2011 proběhl na Právnické fakultě Univerzity Karlovy odborný seminář zaměřený na problematiku, jíž se zabývá zákon o podporovaných zdrojích, který o dva dny dříve prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Biomasa pro ekonomický rozvoj ČR

6.11.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se konala diskuse u kulatého stolu, jíž se kromě zástupců ministerstev mělo zúčastnit široké spektrum diskutujících z Poslanecké sněmovny, Senátu, profesních organizací a průmyslu. Jednalo se o upoutávku na konferenci s obdobným názvem.

Recyklace fotovoltaických panelů na konci životnosti

26.9.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Životnost fotovoltaických panelů je v současnosti odhadována na minimálně 30 let, v ideálním případě však může být až dvojnásobná. Panely jsou přitom zdrojem cenných surovin. Přestože FV panely nespadají pod působnosti evropské direktivy o odpadech, výrobci a dodavatelé vytvořili dobrovolný program PV Cycle.

Veletrh For Arch 2011 ve své druhé polovině

24.9.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Ing. Jan Blažíček, Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Třetí den veletrhu For Arch patřil seminářům Solární teplo pro bytové domy, Energeticky úsporné domy a nově zaváděná směrnice EPBD a konferenci Inteligentní digitální domácnost 2011. Ocenění výrobci se také na svých stáncích pochlubili diplomy a plaketami soutěže Grand Prix 2011 za nejlepší novinkové exponáty.

Postřehy z druhého dne veletrhu For Arch 2011

23.9.2011 | Ing. Petr Bohuslávek, Vlastimil Růžička, Ing. Jan Blažíček, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Přinášíme zajímavosti z doprovodného programu druhého dne veletrhu For Arch 2011. Nabízíme např. informace o tom, jak nová ČSN 73 0540-2 definuje nulové domy. Navštívili jsme také konferenci Dřevěné stavění, seminář Obnovitelné zdroje energie a workshop Bezbariérové užívání staveb. Naše postřehy a nejdůležitější prezentace ke stažení jsou k dispozici v následujícím článku.
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Témata 2019

Tabulky a výpočty