Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

4. revoluce – energetická soběstačnost

17.10.2010 | Bronislav Bechník
V předmluvě k promítání filmu jeho autor Carl A. Fechner uvedl, že řadu let natáčel filmy s ekologickou tematikou pro různé evropské televize. Když se zabýval ekologií, došel logicky k závěru, že je třeba se věnovat energetice. Konečný impuls pro natočení tohoto filmu přišel, když Hermann Scheer vydal svou knihu Energetická soběstačnost.

Fotovoltaika ode zdi ke zdi

30.9.2010 | Bronislav Bechník
Poněkud bulvárně řečeno se fotovoltaika v České republice měla v loňském roce "jako prase v žitě". Prasata v žitě (dnes spíše v kukuřici) chodí střílet myslivci. Do fotovoltaiky se dnes pustili téměř všichni, včetně některých méně prozíravých propagátorů jiných obnovitelných zdrojů. Vláda opakovaně deklaruje snahu omezit rozvoj fotovoltaiky a dopad tohoto rozvoje na koncové odběratele.
diskuse: 28 příspěvků, poslední 06.01.2011 00:29

Proběhla konference Nekonvenční zdroje elektrické energie

16.9.2010 | Bronislav Bechník
8. až 10. září proběhla v Býkovicích konference Nekonvenční zdroje elektrické energie. Konferenci pořádala Česká elektrotechnická společnost, ústřední odborná skupina pro chemické zdroje elektrické energie ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Energetická burza a cena elektřiny

13.8.2010 | Bronislav Bechník
Může česká (dnes již středoevropská) energetická burza ovlivnit cenu elektřiny? Jaký byl vývoj ceny elektřiny v České republice v porovnání s německem a Rakouskem?
diskuse: 5 příspěvků, poslední 31.10.2010 08:30

Budoucnost teplárenství v ČR

15.6.2010 | Bronislav Bechník
Přednostně tomuto tématu byla věnována diskuse Institutu pro veřejnou diskusi s názvem Těžba uhlí v ČR: alternativy budoucího rozvoje, která proběhla v Prague Marriott Hotel 1. 6. 2010. Přesněji: diskuse byla věnována údajné nutnosti prolomení limitů těžby, kde jediným argumentem je nutnost zabezpečit dodávky uhlí teplárnám.
diskuse: 68 příspěvků, poslední 29.12.2010 07:10

Uhlí asi zpozdí projednání Státní energetické koncepce

13.6.2010 | Vít Smrčka, Bronislav Bechník
Aktualizace Státní energetická koncepce (ASEK) je hotova, připravena v deskách, v září ji může projednat nová vláda. Zároveň s energetickou strategií by měla nová vláda projednat koncepci surovinové politiky a Politiku ochrany klimatu.

Plzeň má největší zdroj energie z biomasy

30.5.2010 | Vít Smrčka, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Plzeňská teplárenská zprovoznila největší zařízení v České republice na výrobu energie z biomasy. Výkon nového energobloku je 11,5 megawattu elektrických a 35 MW tepelných. Dosud největší instalovaný výkon v Česku u podobného zařízení pro výrobu elektřiny byl jen 3,5 MW. Jedná se o významný obnovitelný zdroj energie i v rámci Evropské unie.
diskuse: 1 příspěvek, 05.06.2010 22:38

Fotovoltaika - podpora v různých zemích Evropy

26.4.2010 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou v České republice absolutně nejvyšší v rámci celé Evropské unie. Znamená to, že podpora fotovoltaiky je v České republice nejvyšší? Porovnáním zejména klimatických podmínek se ukazuje, že tato interpretace je chybná.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 26.06.2013 08:06

Stručně z Fotovoltaického fóra 2010

14.4.2010 | Bronislav Bechník
Fotovoltaické fórum 2010 pořádala ve dnech 1. a 2. dubna poměrně málo známá společnost Czech Nature Energy. Oproti loňskému ročníku, kdy se fóra zúčastnilo asi 250 zájemců, byla letos účast sotva poloviční.

Obnovitelné zdroje, ČEPS a ochota jednat

15.3.2010 | Bronislav Bechník, Czech RE Agency
Ve čtvrtek 11. 3. 2010 uspořádala Asociace energetických manažerů jednání u Kulatého stolu mezi zástupci sdružení ČSRES, které sdružuje provozovatele všech velkých distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy, a zástupci obnovitelných zdrojů energie – větru, fotovoltaiky a biomasy.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 15.03.2010 22:34

Přehled rozvoje obnovitelných zdrojů energie

8.3.2010 | Ing. Aleš Bufka, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2008 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 5,2 %. Podíl obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích činil 5 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě tepelné energie se pohybuje okolo 7 %. V roce 2009 dosáhl podle MPO podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů 6,8 % z konečné spotřeby elektřiny v České republice.

Fotovoltaika: návrhy pro snížení výkupní ceny pro rok 2011

19.1.2010 | Bronislav Bechník
Možnost snížení výkupních cen o více než 5 % ročně se týká v současnosti výhradně fotovoltaiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo záměr snížit výkupní ceny již pro rok 2010 tiskovou zprávou ze dne 24. 8. 2009. V dané situaci – těsně před parlamentními volbami – bylo zřejmé, že ke změně v roce 2009 dojít nemůže. Přestože se situace změnila, vláda z obav před možnými arbitrážemi odsunula termín změny na 1. 1. 2011.
diskuse: 26 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Podpora obnovitelných zdrojů a cena elektřiny

18.1.2010 | Bronislav Bechník
Náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou jednou z regulovaných složek ceny elektřiny. Mezi další regulované složky patří náklady na distribuci elektřiny. Cena silové elektřiny regulována není, stanovuje se při obchodování na energetické burze na základě nabídky a poptávky.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 12.02.2012 23:15

PV Legal - první výsledky

15.1.2010 | Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency, o. p. s.
Mezinárodní projekt PV Legal, jehož se účastní 15 partnerů z 12 států Evropské unie, se zaměřuje na překonání právně-administrativních bariér pro fotovoltaiku a ve svém cíli na zkrácení doby nutné k realizaci a připojení fotovoltaických systémů do elektrické sítě.

Obnovitelné zdroje energie – energetický potenciál a jeho vývoj v čase

16.11.2009 | Bronislav Bechník, Radim Sroka
Zájem o obnovitelné zdroje energie se výrazně zvýšil v sedmdesátých letech v souvislosti s energetickou krizí. V té době byly poprvé publikovány rozsáhlejší seriozní studie, které vzaly vážně skutečnost, že konvenční zdroje energie jsou vyčerpatelné. V souvislosti s vyhlášením územních ekologických limitů těžby uhlí byla v roce 1992 přijata první Energetická politika České republiky.

Jaký je přiměřený pokles výkupních cen pro fotovoltaiku?

19.10.2009 | Bronislav Bechník
Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil "přiměřené" výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky, jak by měly být nastaveny na základě aktuální situace na trhu v ČR. Navrhuje snížit výkupní cenu u systémů do 30 kWp na 11 200 Kč/MWh a u větších systémů dokonce na 9 000 Kč/MWh.
diskuse: 23 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Historie a perspektivy OZE - biomasa II

28.9.2009 | Bronislav Bechník
Druhá část článku věnovaného biomase se zabývá energetickou bilancí pěstování biomasy a perspektivami jejího využívání v budoucnosti.

Historie a perspektivy OZE - biomasa I

14.9.2009 | Bronislav Bechník
Biomasu lze z energetického hlediska považovat za akumulované sluneční záření. Odhaduje se, že asi 30 % produkce biomasy je používáno jako potraviny a krmiva a 20 % je produkce lesů. Biomasa je v současnosti nejvýznamnější obnovitelný zdroj energie.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Lze očekávat výrazný pokles výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren pro rok 2010?

24.8.2009 | Bronislav Bechník
Česká republika je vázána směrnicemi EU k podpoře a přednostnímu výkupu elektřiny z OZE, tedy i "ze slunce". Na druhou stranu Energetický regulační úřad (ERÚ) má podle zákona č. 180/2005 o podpoře využívání obnovitelných zdrojů povinnost výkupní ceny regulovat tak, aby návratnost investic byla nejvýše 15 let a byl vytvořen přiměřený zisk.
diskuse: 42 příspěvků, poslední 16.12.2012 15:26

Bioplynová stanice s kogenerační jednotkou pro dodávky elektřiny ve špičkách

13.7.2009 | Bronislav Bechník, Pavel Bláha
Jednou z možností, které by mohly přispět k rychlejšímu rozvoji obnovitelné energetiky v ČR, jsou bioplynové stanice s kogenerační jednotkou s vysokým elektrickým výkonem. Kromě jiných výhod se takové bioplynové stanice vyznačují vyšší ekonomickou efektivností.
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Témata 2019

technická podpora výrobců