Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druhý den na FOR ARCH 2019 – požární konference, online rozhovory a právní poradna

O čem se mluvilo na čtvrtém ročníku požární konference? Na co se lidé ptali v právní poradně? Jak ideálně nakládat s odpady nebo čím lze snižit spotřebu pitné vody? Tato a další témata zazněla ve středu na veletrhu FOR ARCH 2019.

Konference požární bezpečnost staveb

Hlavním bodem dnešního dne byl čtvrtý ročník odborné konference Požární bezpečnost staveb. Po předchozích ročnících, které se zaměřovaly na známé zahraniční požáry, jako byl požár Grenfell Tower v Londýně, nebo stavba nového Světového obchodního centra, se letošní konference věnovala tuzemským stavbám. Hlavním tématem tak byly rekonstrukce významných českých památek s důrazem na zajištění jejich požární bezpečnosti.

Na 300 účastníků konference si vyslechlo přednášky například o požárním zabezpečení chaty Libušín na Pustevnách, která shořela v roce 2014. Vzhledem k tomu se při kompletní obnově této památky věnovala zvýšená péče zajištění požární bezpečnosti. Téma si návštěvníci vyslechli přímo od architekta Jakuba Masáka z ateliéru Masák & Partner, autora projektu.

Konference Požární bezpečnost staveb 2019
Konference Požární bezpečnost staveb 2019

Další přednáška se zabývala generální rekonstrukcí Národního muzea v Praze, která trvala 7 let. Přednášku vedl Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. z Profesní komory požární ochrany a společnosti Peritas s.r.o., a i on se zaměřil na hledisko požárního zabezpečení zrekonstruované budovy. Mezi další témata patřil vývoj požárního kodexu v ČR, řešení požárního zabezpečení v dřevostavbách nebo obecně požáry památek. Bližší poznatky z konference přineseme v samostatném článku.

Online vysílání z veletrhu

Online rozhovory můžete sledovat na titulní straně TZB-info (pozor, okno s videem není vidět v mobilní verzi), nebo na našem Youtube kanálu, kde najdete i záznamy z předchozích dnů.

Značná část středečních rozhovorů se věnovala cirkulární ekonomice a využití odpadů, zejména těch stavebních. Podle Laury Mitroliosové z Institutu cirkulární ekonomiky končí 45 % českých odpadů na skládkách, což není dobře. Opakovaně zaznělo, že skládkovací poplatky jsou v ČR příliš nízké a lidem ani firmám se tak příliš nevyplatí nakládat s odpady jinak. Vizí cirkulární ekonomiky přitom je, aby odpadu vznikalo jen minimum, většina nepotřebných materiálů se znovu využila a odpad, který už nejde využít lépe, se využil alespoň energeticky.

Levné a přitom zcela vyhovující materiály lze na určité druhy staveb získat využitím druhotných surovin, o kterých hovořil Cyril Klepek, ředitel burzy druhotných surovin CYRKL. Druhotné suroviny pocházejí ze stavebního odpadu, který vzniká při demolici stavby. Demolice tomu ovšem musí být přizpůsobena. Mezi využitelné materiály patří betony, sádrokartonové desky, zemina, dřevo, plasty a další. Ty se nově shromažďují na burze druhotných surovin CYRKL. Ta nefunguje jen jako klasický online bazar, ale nově umí inzerát automaticky přečíst a propojit s potenciálními zájemci. K hlavním výhodám patří mimo positivních dopadů na životní prostředí také vynechání prostředníků a zkrácení fyzické vzdálenosti mezi stranami nabídky a poptávky. Obojí se pozitivně projevuje na ceně materiálů.

Jaké jsou dopady staveb na životní prostředí? O tom jsme hovořili s Marií Nehasilovou, výzkumnicí Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT. Nejvíce budova zatíží životní prostředí kvůli velké spotřebě energie během svého užívání. Druhou největší zátěží pro životní prostředí je potom výroba materiálů na stavbu. A protože seznam použitých materiálů je znám z rozpočtu stavby, je možné k němu přiřadit údaje z databáze environmentálních dopadů a získat tak přehled o „ekologické stopě“ zanechané stavbou budovy. Na UCEEB momentálně spolupracují se společností DEK Projekt s cílem zakomponovat environmentální dopady jednotlivých materiálů do BIM nástroje a začít je používat při přípravě projektů.

Další rozhovory se zabývaly převážně právními a formálními náležitostmi staveb.

Zdeněk Petrtyl, energetický specialista, hovořil o možnosti dosažení energetických úspor v rodinných a bytových domech. Zdůraznil komplexnost a koordinaci veškerých investic a varoval před laickým řešením.

Jan Cimburek, ředitel společnosti Refaglass nám popsal možnosti využití pěnového skla při zakládání staveb. Zdůraznil jednodušší technologické řešení založení domu na tepelněizolačním podsypu z pěnového skla bez využití betonových základových pasů. Nejen, že je to pro založení technologie jednodušší, ale i ekonomičtější.

Projektová dokumentace pro rodinný dům bylo téma rozhovoru a Romanek Kučírkem. Rozhovor byl zaměřen především na laiky a koncové stavebníky a zdůraznil rozdíly mezi jednotlivými fázemi projektové dokumentace. I přes to že stavebníci často nevyžadují dokumentaci k provedení stavby, architekti, projektanti i právníci její vypracování důrazně doporučují. Jedině taková dokumentace je vhodným podkladem pro sestavení smlouvy o dílo.

Na téma stavebního práva mluvil Vítězslav Dohnal. Představil především novou příručku portálu ESTAV.cz Jak na povolení rodinného domu, na které se sám podílel jako garant a recenzent. Příručka je volně dostupná na veletrhu na stánku TZB-info a ESTAV.cz.

Další z dam v našem online studiu byla Michaela Pánková, manažerka komunikace akce Open House Praha, kde je ESTAV.cz mediálním partnerem. Pátý ročník proběhl letos v květnu a Michaela Pánková pozvala diváky na šestý ročník. Zajímavostí je, že akce se z Londýna, kde před 25 lety koncept vznikl, rozšířila více než do 40 světových měst. Pražská akce Open House pak úzce spolupracuje s akcí Open House ve Vídni.

Recepce stánku TZB-info a ESTAV.cz
Recepce stánku TZB-info a ESTAV.cz

Produktové novinky

Nádrž pod vanu na šedou vodu

Zajímavým pomocníkem pro rodinné domy při nedostatku pitné vody může být nádrž pod vanu. Tyto nádrže jako novinku představila jako novinku na veletrhu FOR ARCH 2019 firma Noe. Princip spočívá v tom, že nádrž se umístí pod vanu, případně se na ní napojí odpad od umyvadla nebo pračky. V nádrži se voda shromažďuje a malým čerpadlem je z ní čerpána do splachovací nádržky toalety. Naplňování nádržky je řízeno prostřednictvím časového spínače, který je zapnut po opuštění toalety. Využitím šedé vody se snížíspotřeba pitné vody na splachování toalety, což se hodí zejména v oblastech s nedostatkem vody, kde vysychají studny. Nižší spotřeba pitné vody na splachování se pak vyplatí i finančně.

Lindab solární střecha

Společnost Lindab představila svůj nový koncept střechy s integrovanými fotovoltaickými panely. Tenkovrstvá fotovoltaika je tak přímo součástí střechy, nikde z ní nevyčnívá a při tmavých odstínech střechy není ani vidět. Střecha se montuje úplně stejně jako jiná plechová střecha, elektrikář pak jen zapojí kabely na svá místa. Váha střechy s fotovoltaikou vzroste o pouhé 2 kg na metr čtvereční. Fotovoltaika má obvykle výkon okolo 5 kW a lze na ni čerpat dotace z Nové zelené úsporám.

Trendy ve vytápění

V letošním roce je patrný značný odklon od vytápění uhlím, domácnosti jsou si vědomy zdražování uhlí a nedostupnosti uhlí v příštích letech. Prodejci kotlů a kamen tyto zdroje skoro neprodávají, protože jsou nahrazovány zdroji na dřevěná paliva. Meziročně vzrostla v ČR výroba pelet i briket a boom zažívají i dřevozplyňovací kotle na kusové dřevo. V topenářské hale č. 7 je vidět řada nových modelů peletových kotlů a kamen, zatímco kotle jsou převážně domácí produkce, kamna a menší zdroje jsou obvykle z dovozu. Začínají se objevovat i hybridy, kdy v jednom zdroji lze topit například kusovým dřevem a potom peletami. V příštím roce očekáváme výstavbu několika nových peletáren a česká výroba by měla překročit 400 tis tun ročně. Posiluje také výroba dřevních briket.

Právní poradna ESTAV.cz

Ve středu byla na stánku TZB-info a ESTAV.cz k dispozici zdarma poradna stavebního práva s Radkem Motzkem, právníkem, který je zároveň autorem mnoha článků na ESTAV.cz. „Přišlo hodně návštěvníků, první hodinu nic, ale pak jsem se skoro nezastavil, poradnu lidé využívali hodně,“ hodnotí den na veletrhu Radek Motzke.

Témata v poradně byla velmi různorodá, například jak reklamovat nepovedený rodinný dům a co dělat, když stavební firma otálí se záručními úpravami. Nebo kdo nese odpovědnost za špatné podlahové topení nebo překopnutý kabel v řetězci stavební firma – první majitel domu – druhý majitel domu a do kdy lze odpovědnost na jednotlivých úrovních uplatnit. Dalším dotazem byla i možnost vybudovat zázemí pro lesní školku na vlastní zahradě – jaké jsou podmínky a omezení, co se postavit dá a nedá. Přišly i dotazy z oblasti obnovitelných zdrojů, kdy například úřady nechtějí stavebníkovi povolit instalaci střešní solární elektrárny v CHKO.


Radek Motzke v rozhovoru pro ESTAV.cz
Radek Motzke v rozhovoru pro ESTAV.cz

Redakce TZB-info a ESTAV.cz pro vás i letos připravují zpravodajství, poradenství, online vysílání a doprovodný program. A máme i volnou vstupenku.

Redakce na veletrhu

Redakční stánek TZB-info a ESTAV.cz najdete v zadní části haly 1 na výstavišti PVA Letňany pod číslem F17.

Volný vstup na veletrh

Redakce TZB-info a ESTAV.cz vás zvou na veletrhu FOR ARCH 2019 a máme pro vás volnou vstupenku.

Zpravodajství

V průběhu veletrhu vám budeme přinášet rychlé textové zpravodajství na hlavní stránce TZB-info.cz. V něm se dozvíte o doprovodném programu, novinkách na veletrhu, a další bezprostřední informace o aktuálním dění na FOR ARCH 2019. V závěru každého dne pak jako vždy přineseme denní souhrn novinek z veletrhu. Všechny články z veletrhu na jednom místě naleznete v rubrice FOR ARCH 2019.

 
 
Reklama