Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

FOR ARCH 2019 byl zahájen! Podívejte se, co přinesl první den

Technologické fórum, barevné paneláky, ceny nemovitostí i první produktové novinky – to byl první den veletrhu FOR ARCH 2019.

Slavnostní zahájení

Po desáté dopolední hodině se v úvodní diskusi setkali při řešení rekodifikace stavebního práva a digitalizace stavebnictví ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, první náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček, director KPMG Mojmír Hampl nebo Dušan Kunovský z Central Group. Do debaty se zapojili i předseda ČKAIT Pavel Křeček, předseda ČKA Jan Kasl, František Korbel ze společnosti HAVEL & PARTNERS nebo Tomáš Prokeš z České agentury pro standardizaci.

„Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení a také jedno úložiště dat včetně jednoho výkladu stavebního práva a další zjednodušení – to je náš cíl,“ zopakovala na TECHNOLOGICKÉM FÓRU ministryně Klára Dostálová, která zmínila nutnost vytvoření jednotné soustavy úřadů i integraci dotčených orgánů při stavebním řízení.

Technologické fórum řeší budoucnost stavebnictví

V rámci slavnostního zahájení veletrhu FOR ARCH 2019 se otevřely i brány Kongresového sálu letňanského výstaviště, kde odstartovala konference s názvem Technologické fórum. Prezentace aktuálního vývoje i diskuze se zaměřila na očekávanou rekodifikaci stavebního práva a digitalizaci stavebnictví. Pozvání přijala řada předních odborníků ze stavebnictví, stejně jako představitelé státního sektoru. Odpolední část se věnovala praktickému uplatnění BIM a příkladům digitalizace na konkrétních realizacích, nechyběly ani odvážné vize budoucnosti. Vše by mělo být součástí novely zákona, která právě míří do parlamentu.

Online vysílání z veletrhu

Redakce TZB-info a ESTAV.cz dnes začala z veletrhu vysílat svůj online přenos. Jeho obsahem jsou rozhovory se zajímavými osobnostmi ze stavebnictví a souvisejících oborů. O čem se hovořilo v úterý 17. září?

Zahájení online rozhovorů ředitelkou TZB-info Dagmar Kopačkovou a šéfredaktorem ESTAV.cz Oldřichem Rejlem
Zahájení online rozhovorů ředitelkou TZB-info Dagmar Kopačkovou a šéfredaktorem ESTAV.cz Oldřichem Rejlem

Barevné paneláky

Martin Veselý, urbánní antropolog a výzkumník hovořil o tématu barevnosti panelových sídlišť. Sídliště se po revitalizacích a barevném ztvárnění fasád přeměnila z betonové šedi na změť barev a tvarů. Na stejné téma navázala přednáška, která představila výsledky studie o barevnosti panelových sídlišť, která byla provedena na základě šetření na Praze 11 a v Plzni. Po přednášce následovala diskuze architektů a projektantů z facebookové skupiny Martina Perlíka, taktéž autora článku na ESTAV.cz. V diskuzi účastníky nejvíce zajímala příprava nové stavební legislativy a problematika nejasnosti českých technických norem.

Zdravé budovy

S Pavlem Buchtou jsme se bavili o zdravých budovách z hlediska radonu, azbestu a plísní. Česká republika má území s nadprůměrným výskytem radonu a před každou stavbou je nutné provést radonový průzkum, který stanoví řešení radonové ochrany budovy. Další z nemocí staveb, kterým se projekt Zdravé budovy zabývá, je azbest. Jeho použití je již mnoho let zakázané, nicméně při rekonstrukcích budov na něj často narážíme. Dokud se s výrobky z abzestu nemanipuluje, nepředstavují prakticky žádné riziko. Pokud se s ním manipuluje například z důvodu výměny komponetů, typicky v kanalizačních okruzích, je nutné postupovat podle přísných technologických předpisů. Třetí nemocí jsou plísně, jejichž výskyt velká spousta lidí považuje za běžný, ale představují vážné zdravotní riziko. Odstranění příčin vzniku plísní často vyžaduje nemalou investici a stavební zásahy, typu zateplení budovy, eliminace tepelných mostů, výměnu oken za kvalitnější a instalaci řízeného větrání.

Ceny nemovitostí

Jakub Žižka se vyjádřil k vývoji cen nemovitostí. Trh zasáhlo určité ochlazení, ovšem Jakub Žižka nepředpokládá, že by v dohledné době nastalo razantní snížení cen nemovitostí. Ceny budou spíše stagnovat, samozřejmě v kontextu současného ekonomického vývoje. Situace kupujícího je lepší než v předchozích letech, kdy kupující prakticky neměl šanci si koupi řádně promyslet a při zájmu o nemovitost musel jednat prakticky neprodleně. Tato situace dnes téměř nenastává a prodejci se tak musí více snažit o prezentaci kvality prodávané nemovitosti.


Střechy s vysokou požární odolností

Pavel Rydlo, technický manažer ISOVER představil v rozhovoru dva nové střešní systémy aktuálně odzkoušené v požárních zkušebnách. Je to střecha s požární odolností REI 90 a střecha s nosnou konstrukcí z trapézového plechu s perforovanými stojnami s akustickým útlumem a s deklarovanou požární odolností. V akustické laboratoři byly zkoušeny variantní skladby na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerální vlny nebo z kombinací jiných tepelných izolací. Z výsledků zkoušek je zřejmé, že střešní konstrukce s perforovaným plechem s akustickou výplní dosahuje výborné hodnoty zvukové pohltivosti. Na skladbu byla vystavena požární klasifikace s požární odolností REI 45. V současnosti probíhají práce na rozšíření požární klasifikace pro celé široké spektrum skladeb. Další podrobnosti se budou moci dozvědět posluchači na konferenci požární bezpečnost staveb, která se koná zítra v 9:30 kongresovém sále výstaviště.

Od komínu k větrací jednotce – produktová novinka Schiedel

S Jiřím Vrbou ze společnosti Schiedel jsme se bavili o jejich novince, větracím systému Combi Air. Zajímavé je spojení dodavatele komínových systémů, který nyní přichází s větracím systémem. Tato neobvyklost má své opodstatnění v tom, že komínové systémy řeší přívoz vzduchu a odvod spalin a u větracího systému je to svým způsobem podobné. Combi Air vychází ze společné základny komínových systémů a krbových kamen KingFire Parat. Větrací jednotka je určena pro standardní rodinný dům s očekávaným požadavkem na větrání 200 m2 za hodinu. Specialitou tohoto řešení je vysoký útlum hluku, který je dán vestavbou do stavebnicového systému Schiedel.

Veletržní online studio redakce TZB-info a Estav.cz
Veletržní online studio redakce TZB-info a Estav.cz

Pozor na hluk z tepelného čerpadla

V rozhovoru s Miroslavem Kučerou bylo upozorněno na problém hluku speciálně u tepelných čerpadel vzduch voda. Silně narůstající zájem o tuto techniku posiluje nutnost se tomuto problému věnovat velmi podrobně již v době návrhu tepelného čerpadla. Součástí podkladů pro kolaudační řízení musí být měření, které dokáže splnění hygienických limitů. Je proto potřeba mít tuto věc na zřeteli, aby se stavebník při kolaudaci vyhnul nepříjemnému překvapení, že jim provoz tepelného čerpadla nebude povolen.

Fotovoltaická konference

Na veletrhu FOR ARCH 2019 proběhl také další ročník odborného Fotovoltaického fóra. Mezi přednáškami zazněly například možnosti akumulace při úpravě parametrů dodávky elektrické energie v podniku od společnosti AERS, která instalovala piloní produkt ve výrobním závodě společnosti Fenix Group v Jeseníku. Zařízení jsme se blíže věnovali v samostatném článku. Dále se konference věnovala například infrastruktuře pro elektrická vozidla, nebo změnám v podmínkách a požadavcích na parametry fotovoltaických elektráren z hlediska jejich připojení k distribuční soustavě. Nové požadavky jsou i na sběr elektroodpadu, což se týká i zhruba deseti milionů fotovoltaických panelů instalovaných v České republice. Dobrá zpráva je, že recyklace těchto zařízení je pokryta systémy kolektivního sběru elektroodpadu, který v ČR zajišťuje mj. společnost ASEKOL.

Fotovoltaické fórum pořádané Českou fotovoltaickou asociací
Fotovoltaické fórum pořádané Českou fotovoltaickou asociací
Solární energie se však nemusí využívat jen přes panely a kolektory, ale i přímo. Na téma tzv. solární architektury hovořil Michal Přikryl ze společnosti Cohab, která staví domy s maximální mírou využití energie slunečního záření při zachování nízkých nákladů.

Velkoformátové stavění v praxi

V rámci doprovodného programu představila společnost Xella novinky pro velkoformátovou výstavbu. Slibují úsporu času a lidských zdrojů na stavbě. Pro developery a stavební firmy to však přináší celou řadu otázek. Některé z nich se řešily v rámci veletrhu, následovat budou debaty nazvané Ytong Dialog v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Hlavním tématem bude změna po novelizaci 2020, která přináší povinnost stavět domy s téměř nulovou spotřebou. Společnost Xella bylo možné spatřit také na Soutěžní přehlídce stavebních řemesel SUSO v hale 6. Finále českých a slovenských družstev ve zdění z pórobetonu se uskutečnilo první den veletrhu a fragmenty z Ytongu byly využity pro aplikaci dalších materiálů navazujícími řemesly – topenáři a instalatéry – a pro aplikaci obkladů a omítek.

Compress – první tepelné čerpadlo pod značkou Bosch

V předpremiéře na veletrhu FOR ARCH bylo představeno nové tepelné čerpadlo vzduch voda. Fyzicky je na veletrhu k vidění typ v kompaktním provedení. To znamená, že ve venkovní jednotce je vše, co tvoří tepelné čerpadlo a tato jednotka je propojená s vnitřní jednotkou v rodinném domě pouze potrubím s otopnou vodou. Tepelná čerpadla Compress potvrzují význam značky bosch pro oblast TZB i v oblasti moderní úsporné techniky. Na trhu budou dostupné dvě výkonové varianty, 8 a 14 kW pro rodinné domy. Tato konstrukční varianta byla zvolena vzhledem k jednoduchosti instalace, ke které není zapotřebí odborník na chladicí okruhy. Toto tepelné čerpadlo bude nabízeno i ve splitovém provedení.

Tepelné čerpadlo Bosch Compress
Tepelné čerpadlo Bosch Compress

Redakce TZB-info a ESTAV.cz pro vás i letos připravují zpravodajství, poradenství, online vysílání a doprovodný program. A máme i volnou vstupenku.

Redakce na veletrhu

Redakční stánek TZB-info a ESTAV.cz najdete v zadní části haly 1 na výstavišti PVA Letňany pod číslem F17.

Volný vstup na veletrh

Redakce TZB-info a ESTAV.cz vás zvou na veletrhu FOR ARCH 2019 a máme pro vás volnou vstupenku.

Zpravodajství

V průběhu veletrhu vám budeme přinášet rychlé textové zpravodajství na hlavní stránce TZB-info.cz. V něm se dozvíte o doprovodném programu, novinkách na veletrhu, a další bezprostřední informace o aktuálním dění na FOR ARCH 2019. V závěru každého dne pak jako vždy přineseme denní souhrn novinek z veletrhu. Všechny články z veletrhu na jednom místě naleznete v rubrice FOR ARCH 2019.

 
 
Reklama