Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ohlédnutí za Konferencí BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018

Cílem konference bylo rozšíření znalostí bezpečnostních norem, příklady dobré praxe, ale i technické možnosti pro maximální ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi, kyberšikanou a rizikovou virtuální komunikací.

Program již 4. ročníku Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA (24. 5. 2018, NTK Praha) byl sestaven tak, aby odpovídal aktuálním problémům dnešní doby.

„Celodenní program každého ročníku našich konferencí je pestrý a dodává malé ochutnávky různých bezpečnostních problematik. Vždy chceme inspirovat, dodat nové nápady a osvěžit znalosti všech účastníků a dovolím si říci, že se nám to daří“, říká ředitel Ing. Aleš Beneš, ze společnosti Mascotte s. r.o., která tyto konference již čtvrtým rokem zajišťuje. Tedy co přesně nabídla Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018?

Posluchače přivítal PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora ČŠI (ČŠI opět převzalo záštitu nad konferencí) a Ing. Martin Svoboda, ředitel NTK, který hned na úvod podotkl, že dnešní studenti bohužel nedokáží rozpoznat realitu od fikce. Což se ukázalo v panelu RIZIKOVÉ VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE.
Julia Helena Szymanská z AVASTU, která se spolu se známým českým youtuberem Jirkou Králem podílí na vzdělávacím projektu pro školní děti „Buď safe online“ upozorňovala na fakt, že si děti již ve věku 9 – 13 let dopisují on-line s lidmi, se kterými se nikdy nesetkali. Používají v průměru 2 – 3 internetové sítě a všichni víme, že dostat se na tyto sítě mohou osoby až od 15 let.
PhDr. Ladislav Spurný z Odboru školství a mládeže Oddělení krajského vzdělávání Olomouckého kraje zmiňoval problém v komunikaci (asi zásadním problému dnešní doby), apeloval na rodinu, na komunikaci v rodině! Předpremiéra filmu Na hory společnosti Seznam.cz vyvolávala v sále emoce.
Pan Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost Seznam.cz a jeden z autorů projektu „Seznam se bezpečně“ sdělil, že problém vydírání dětí na internetu není zas tak výjimečné a týká se přibližně osmi procent dětí, přičemž jen dvě procenta z nich se svěří svým rodičům. Útočníky jsou lidé ve věku 17 – 25 let, jsou zdatnými uživateli internetu a citově velmi zploštělí, jelikož už v tomto prostředí vyrostli. Opět se tedy dotýkáme problému komunikace v rodině.
Pan plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph. D. z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje k tomu dodává: “Funkce rodiny začala být jiná, ztratil se v ní model rodič – vůdce.“
Konference bezpečná škola 2018, foto mascotte
Tomu ale v samém úvodu Konference ještě předcházely již tradiční panely věnované objektové bezpečnosti - NOVINKY V BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍCH a „ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA - NUDNÁ PREVENCE NEBO ADRENALIN KRIZOVÉ UDÁLOSTI?“, čímž byla především myšlena prevence jako základ bezpečnosti a její nesporný vliv na předcházení možným bezpečnostním rizikům.

V panelu BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ upozornili zástupci Hasičského záchranného sboru ze Zlínského a Ústeckého kraje na výukový materiál pro 2. stupeň ZŠ – HASIČI PRO ŠKOLY, interaktivní komplexní materiál k ochraně člověka při mimořádných událostech, s cílem, aby tato digitální forma děti bavila a nutno podotknout, že materiál je opravdu zdařilý. Formou soutěžních her v oblastech řešení krizových situací, brannosti, vlastenectví a znalostí vlastní historie se aktivně zabývá i Krajské vojenské velitelství Ostrava, které již třetím rokem realizuje projekt přípravy obyvatel k obraně státu (POKOS).

Program konference byl opravdu nabitý, přednášelo 25 mluvčích, nabídl vyvážený podíl teoretický a oborných přednášek. Shlédnout je můžete zpětně i Vy, a to přímo na konferenčních stáncích.

Konference Bezpečná škola 2018, foto redakce

Projekt Kraje pro bezpečný internet – Ing. Lucie Časarová

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, pedagogičtí pracovníci, sociální pracovníci, policisté a senioři. V rámci projektu vznikly e-learningové lekce pro jednotlivé cílové skupiny. Ty jsou volně dostupné na www.kpbi.cz. Pro cílovou skupinu senioři a dětí a mládež byla připravena krátká videa.

„Zdravá škola“, aneb jak chytré technologie hlídají prostředí

Jiří Konečný, ředitel společnosti ELKO EP s.r.o. půjde v současné době velmi trendy ekologickou cestou a to s tématem „Zdravá škola“, aneb jak chytré technologie hlídají prostředí. Firma ELKO EP vyvíjí a vyrábí přes 200 druhů relé, chytré elektroinstalace od bytu až po velké komerční či průmyslové budovy a zařízení pro internet věcí (IoT).

„Není nám lhostejná bezpečnost na internetu“ – Václav Koudele, Microsoft

Studie Microsoftu: Oběti útoků na internetu často své útočníky znají!
Podle výsledků nejnovější Studie slušného chování na internetu, kterou si nechala vypracovat společnost Microsoft, se online prostředí a interakce uživatelů na internetu kultivuje a odpověď na online rizika zlepšuje. Přesto má stále více než polovina respondentů osobní zkušenost s nebezpečím na internetu. Více než třetina (36 %) obětí útoků na internetu přiznává, že útočníka osobně znají. Často je to člen rodiny nebo patří k okruhu jejich přátel či známých. Mezi nejčastěji zmiňovaná rizika v online prostředí patří nevyžádaný kontakt (41 %), následovaný poplašnými zprávami a podvodnými emaily (27 %).

 
 
Reklama