Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě

V úterý 28. 11. 2017 se pod taktovkou společnosti Seminaria koná celostátní konference na téma Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě. Bezpečnost v Evropě je nyní velké téma.

Největší bezpečnostní riziko je na nechráněných místech s vysokou koncentrací osob a řada incidentů se v posledních letech udála právě ve školských zařízeních, kde za zajištění bezpečnosti odpovídá ředitel.

Konference je tedy určena zejména pro zástupce vedení mateřských, základních i středních škol a rovněž zástupce zřizovatelů na úrovni odborů školství. Na odborné akci vystoupí mimo jiné Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR a Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola, která je taktéž partnerem konference.


Většina škol v České republice není dostatečně zabezpečena u vstupu do budovy, a to nejen z hlediska technických a stavebních úprav, ale i z pohledu organizace a režimových opatření. Řada rizikových situací a „pachatelů“ se totiž generuje z řad studentů, tedy lidí, kteří jsou ve škole legálně.

Na tuto situaci reaguje nová závazná norma ČSN 734400 či Ministerstvo vnitra s preventivními programy. Přednášející se budou věnovat vazbě mezi posouzením školy, režimem a technikou, bez které žádné zabezpečení nefunguje. Bude věnována pozornost celému procesu řízení bezpečnosti i chybám, které se v něm nejčastěji vyskytují.

Konference bude orientována velice prakticky – všichni prezentující jsou v úzkém kontaktu s řadou škol, jejich řediteli i zřizovateli. Jitka Sladká a Milan Fára představí projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, který na situace reálně připravuje. Projekt řeší, jak snížit pravděpodobnost výskytu hrozby a jak na situaci vhodně a účinně reagovat, a tím zmírnit její dopady.

Hlavním cílem konference Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě je poskytnout přehled informací, co všechno může nebo by mělo vedení školy pro zabezpečení školního prostředí udělat.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz

Z programu

 • Závazná norma ČSN 73 4400 a řízení bezpečnosti ve školách
  Příspěvek představí tuto normu a ukáže vazbu mezi posouzením školy, režimem a technikou, bez které žádné zabezpečení nefunguje. Výklad bude orientován na celý proces řízení bezpečnosti i chyby, které se v něm nejčastěji objevují.
 • Audit bezpečnosti jako nezbytná vstupní „lékařská“ prohlídka bezpečnosti školy
  Častým omylem školských zařízení je pouhá instalace technických prostředků bez vzájemné vazby na režimová opatření. V rámci auditů je častým výsledkem doporučení zastavit investice do techniky až do doby, než bude zpracován smysluplný projekt. Jak bude audit probíhat a co přinese? Nestane se ze školy „vězení“?
 • Technická řešení - jejich výhody a rizika
  Seznámíte se s možnými technickými řešeními, ale i s procesem implementace bezpečnostní techniky s vysvětlením správného postupu i možných úskalí. Ve školách jsou často bezpečnostní řešení v rozporu např. s požárními normami – na příkladech vám budeme ilustrovat, co je a co není v pořádku.
 • Kamerové systémy versus ochrana osobních údajů (nové nařízení GDPR)
  Příspěvek zhodnotí často využívané kamerové systémy a výhody dálkového dohledu na certifikovaném PCO, které mají své výhody, ale i limity. Využití těchto systémů bude brzy ovlivněno aktuálním nástupem účinnosti nového evropského nařízení na ochranu osobních údajů GDPR.
 • Programy Ministerstva vnitra k prevenci kriminality
  V souladu s vládou schválenou strategií prevence kriminality je každoročně vyhlašován dotační Program prevence kriminality. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru a realizátorem projektu může být i škola, se kterou příjemce dotace coby kraj či obec uzavře smlouvu.
 • Všímejte si varovných signálů
  Řada rizikových situací a „pachatelů“ se generuje z řad studentů, tedy lidí, kteří jsou ve škole legálně! Technika zde nepomůže. Jaká organizačně výchovná opatření pak nastavit?
 • Ozbrojený útočník - prevence při výskytu mimořádné události ve škole
  Představíme vám projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, který vás na situace reálně připraví. Projekt řeší, jak snížit pravděpodobnost výskytu hrozby a jak na situaci vhodně a účinně reagovat, a tím zmírnit její dopady.

Video rozhovory, které redakce TZB-info natočila k tématice bezpečnosti škol:

 
 
Reklama