Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy

účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech

txt

Zákon č. 133/1985 Sb.

o požární ochraně
se změnami:425/1990 Sb., ..., 152/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 34/1985 Sbírky zákonů na straně 0674
schváleno:17.12.1985
účinnost od:01.07.1986
[Textová verze]
txt

Zákon č. 320/2015 Sb.

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
se změnami:183/2017 Sb., 51/2021 Sb., 374/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 135/2015 Sbírky zákonů na straně 4307
schváleno:11.11.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 460/2021 Sb.

o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
uveřejněno v: č. 207/2021 Sbírky zákonů na straně 6274
schváleno:06.12.2021
účinnost od:11.12.2021
[Textová verze] [PDF verze (57 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 34/2016 Sb.

o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
uveřejněno v: č. 13/2016 Sbírky zákonů na straně 378
schváleno:22.01.2016
účinnost od:29.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (647 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 91/2010 Sb.

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
se změnami:zrušeno 320/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 34/2010 Sbírky zákonů na straně 1106
schváleno:01.03.2010
účinnost od:01.01.2011
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (499 kB)]
txt

Vyhláška č. 23/2008 Sb.

o technických podmínkách požární ochrany staveb
se změnami:268/2011 Sb., 232/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 10/2008 Sbírky zákonů na straně 478
schváleno:29.01.2008
účinnost od:01.07.2008
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 246/2001 Sb.

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
se změnami:221/2014 Sb., 19/2021 Sb., 377/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 95/2001 Sbírky zákonů na straně 5446
schváleno:29.06.2001
účinnost od:23.07.2001
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 202/1999 Sb.

kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
uveřejněno v: č. 69/1999 Sbírky zákonů na straně 3563
schváleno:31.08.1999
účinnost od:01.01.2000
[Textová verze] [PDF verze (60 kB)]
txt

Vyhláška č. 21/1996 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
se změnami:zrušena předpisem: 246/2001 Sb.
uveřejněno v: č. 7/1996 Sbírky zákonů na straně 0330
schváleno:11.01.1996
účinnost od:06.02.1996
zrušeno:23.07.2001
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 111/1981 Sb.

o čištění komínů
uveřejněno v: č. 32/1981 Sbírky zákonů na straně 0659
schváleno:24.10.1981
účinnost od:01.01.1982
zrušeno:01.01.2011
[Textová verze] [PDF verze (183 kB)]


Zdroj: www.hzscr.cz

Požár elektromobilu v podzemních garážích ve 2. PP

14.12.2023 | por. Mgr. Jan HAVRDA, mjr. Ing. Petra NAJMANOVÁ, mjr. Bc. Martin KAVKA, HZS hl. m. Prahy, foto archiv HZS hl. m. Prahy
Vozidlo bylo převáženo výtahem. Transportní vozíky svojí šířkou zasahovaly do zvýšené podlahy výtahu. Po vypodložení nájezdové hrany se podařil transport. Na základě kontroly termokamerou museli výtahem s automobilem v režimu požár jet i 4 hasiči, aby zajistili jeho ovládání.
Pavel Mareček, jednatel ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Kontroly komínů, rekapitulace povinností

21.10.2023 | redakce
Povinnosti rekapituluje v rozhovoru Pavel Mareček, předseda správní rady ALMEVA EAST EUROPE a.s., která vyrábí a distribuuje plastové, hliníkové a nerezové spalinové systémy, ocelové systémy odkouření a zděné komínové systémy.

Detekce požáru a zařízení pro odvod kouře v garážích pro elektromobily? Odpoví konference v září

2.8.2023 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Zásah u hořícího elektromobilu v hromadných garážích v Praze na jaře letošního roku proběhl bez větších komplikací díky včasné detekci požáru elektrickou požární signalizací a napojením budovy na pult centralizované ochrany. Na co dalšího ale zásah ukázal? Jak by měly být garáže navrhovány? Na to jsme se ptali v rozhovoru s plk. Ing. Jiřím Hoškem, náměstkem ředitele HZS hl. m. Prahy.

INTERSCHUTZ se silným programem a žhavými tématy

24.6.2022 | PROveletrhy
Právě probíhající veletrh INTERSCHUTZ proměnil Hannover na mezinárodní „hlavní město modrých majáků“. Žhavá témata, inovace a bohatý doprovodný program zahrnující konference, soutěže, workshopy a živá školení – to vše nabízí přední mezinárodní veletrh pro hasiče, záchranné služby, civilní ochranu a bezpečnost.
Zateplení šikmé střechy podle nové legislativy, zdroj foto URSA

Zateplení šikmé střechy podle nové legislativy

19.6.2022 | URSA CZ s.r.o.
Se začátkem letošního roku vstoupila v platnost nová legislativní pravidla, která mají zásadní vliv na výstavbu domů a bytů. Hlavním cílem je výrazně snížit energetickou náročnost budov a jejich negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k současné situaci přispějí tyto změny legislativy a jejich následná aplikace také k větší soběstačnosti Česka v oblasti spotřeby tepelných zdrojů jako je například plyn.
Tomáš Pavlík, GŘ HZS ČR

Rozhovor: Elektrická požární signalizace povinně pro zařízení sociální péče

13.11.2021 | redakce
Lůžková zařízení sociální péče musí být vybavena systémem EPS nebo zařízením autonomní detekce. Nově je definována kategorizace staveb s různou úrovní státního požárního dozoru. O těchto a dalších tématech hovořil v rozhovoru pro TZB-info plk. Ing. Tomáš Pavlík z Generálního ředitelství HZS ČR.

Problematika návrhů spalinových cest u zdrojů na dřevní pelety – 1. část

7.8.2019 | Ing. Waltr Sodomka, MESSY s.r.o., MESSY s.r.o. - dodavatel komínů
V příští části článku o problematice návrhu spalinových cest pro peletová kamna, resp. kotle je zpracován rozbor výpočtu dle ČSN EN 13 384-1:2016, výpočet dimenze přívodu vzduchu a návrh konstrukčního provedení spalinových cest.

Legislativní východiska pro stanovení ohrožených prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných havárií

22.1.2018 | Mgr. Václav Čihák, Ing. Jaroslav Šebek
Příspěvek vymezuje legislativní východiska pro stanovení ohrožených prvků Kritické infrastruktury (KI) domino efekty závažných havárií.

Zásadní novela zákona o požární ochraně

17.9.2017 | Neugebauer Tomáš, Vlastimil Růžička
Výzkumný ústav bezpečnosti práce upozornil na již osmnáctou novelu zákona o požární ochraně, která se nenápadně odhalila veřejnosti. Zásadním způsobem mění požadavky na provozování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím a za neplnění stanovuje pokutu až do výše 10 mil. korun.

Výzkum a metodika pro eliminaci požáru na zpřístupněných památkách

8.5.2017 | Ing. Petr Svoboda, Eva Polatová
V roce 2015 vydal Národní památkový ústav metodiku pro požární ochranu zpřístupněných památek. Od té doby ji využívají správci hradů a zámků nebo památkáři, širší odborná veřejnost s ní však zdaleka obeznámena není.

Aplikace požárně bezpečnostních zařízení pro památkové objekty

1.5.2017 | pplk. Ing. Marek Hütter, SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
Článek se zabývá problematikou požární ochrany památkově chráněných objektů, uvádí jejich specifika. Dále popisuje princip funkce vybraných druhů požárně bezpečnostních zařízení a všímá si současné legislativy, přičemž poukazuje na některé alternativní možnosti řešení problémů v oblasti požární ochrany u památkové chráněných staveb. V závěru je popsán způsob fungování zařízení zamezující iniciaci požáru.

Výměna starých oken za těsná je změnou jejich funkce

16.4.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Z konference k větrání obecně a k větrání obytných prostor a školských zařízení vyplynulo hlavní sdělení pro odbornou i širokou veřejnost: výměna oken je změnou jejich funkce, nejde o velikost a vzhled. Větrání ve školách je velký problém, zateplování situaci zhoršilo.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 19.04.2017 14:03

TZB-info připravuje 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb 2017

18.1.2017 | redakce
Vyvrcholením letošního stavebního roku bude jako obvykle mezinárodní veletrh FOR ARCH a TZB-info bude opět odborným garantem doprovodného programu. Ve čtvrtek dne 21. září 2017 se uskuteční druhý ročník konference „Požární bezpečnost staveb“ a v pátek dne 22. 9. konference s týmem ESTAV.cz „Jak bezpečněji bydlet“.

Revize komínů, nebo jen kontrola?

2.10.2016 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Kdy je povinná revize komínu a kdy stačí kontrola? Čištění a kontroly spalinových cest jsou pravidelně se opakující činnosti a jejich provedení je nařízeno v konkrétních lhůtách.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 02.10.2016 14:24

Konference TZB-info: Požární bezpečnost staveb 2016

21.9.2016 | redakce
Portál TZB-info uspořádal první ročník konference, kde se potkalo požárně bezpečnostní řešení stavby s prvky aktivní ochrany a požadavky na facility management. Konference se konala v rámci doprovodného programu veletrhu For Arch 21. září 2016 v Praze v Letňanech.

Stav požární ochrany kulturního dědictví

1.2.2016 | Ing. Rudolf Kaiser, Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (MV-GŘ HZS ČR)
Příspěvek popisuje současný stav zajištění požární ochrany kulturních památek. V příspěvku jsou uvedeny poznatky o nedostatcích, které se nejčastěji v památkových objektech vyskytují. Doplněny jsou návrhy opatření pro zvýšení úrovně požární ochrany kulturních památek.

Požární bezpečnost staveb v odborné diskusi

5.9.2015 | Vlastimil Růžička, redakce
Hlavním tématem sedmého ročníku mezinárodní mezinárodní odborné konference pořádané Profesní komorou požární ochrany (PKPO) byla aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb, od požadavků stavebního práva po realizaci a užívání staveb. Akce se konala pod záštitotu ministryně pro místní rozvoj a ČKAIT.

Umístění stavby, aneb povinnosti stavebníka v souvislosti se stavebním záměrem

10.8.2015 | Ivana Nohová, 2. viceprezidentka PKPO
Snahou většiny stavebníků je získat co nejlevnější projektovou dokumentaci a razítko stavebního úřadu, umožňující zahájení stavby. Málo pozornosti se věnuje jejímu správnému umístění. Zvyklostí je posadit stavbu co nejblíže k plotu se sousedem, aby zůstal větší prostor pro zahradu.

Výkon dozoru nad trhem v oblasti stavebních výrobků

31.7.2015 | Ing. Monika Košlerová, Ústřední inspektorát České obchodní inspekce (ČOI)
Česká obchodní inspekce obdržela podnět od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, aby prověřila, zda se na trh a dále do staveb nedostávají dveře s deklarovanou požární odolností, které by tuto deklaraci nesplňovaly.

Požáry fotovoltaiky a riziko úrazu elektrickým proudem

4.8.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Hasiči mají již druhým rokem k dispozici předpisy pro hašení fotovoltaiky. Přesto se stále objevují fámy, že budovy s fotovoltaickými panely nehasí, protože jsou pro ně údajně obzvlášť nebezpečné z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem.

další články

 
 
Reklama