Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozhovor: Elektrická požární signalizace povinně pro zařízení sociální péče

Lůžková zařízení sociální péče musí být vybavena systémem EPS nebo zařízením autonomní detekce. Nově je definována kategorizace staveb s různou úrovní státního požárního dozoru. O těchto a dalších tématech hovořil v rozhovoru pro TZB-info plk. Ing. Tomáš Pavlík z Generálního ředitelství HZS ČR.

plk. Ing. Tomáš Pavlík o změnách předpisů souvisejících s požární bezpečností staveb. Rozhovor se přehraje po spuštění videa.

Zákon o požární ochraně zaznamenal změny vyplývající ze zákona č. 284/2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.

Jedna ze změn se týká zařízení sociálních služeb, a to nejen těch, které se staví nebo budou stavět, ale i starších. Klíčová je bezpečnost těchto zařízení vzhledem k obtížnější a pomalejší možnosti evakuace osob staršího věku nebo osob s omezenou možností pohybu.

Zařízení sociálních služeb, která jsou pobytová, nikoli pouze ambulantní, musí být vybavena elektrickou požární signalizací, v případě nižší kapacity lůžek zařízeními autonomní detekce a signalizace. Zároveň jsou zařízení osvobozena od poplatků za připojení na pult centralizované ochrany.

Přečtěte si také Připravované změny zákona o požární ochraně a kategorizace staveb O připravovaných změnách viz také přednášku konference z roku 2020

S novým stavebním zákonem souvisí nová kategorizace staveb. Cílem je vykonávat státní stavební dozor efektivněji, zaměřit se na stavby, kde to má význam a jsou rizikovější. U méně rizikových je přenecháno více odpovědnosti na projektantech a zhotovitelích.

Novinkou je také povinný stupeň projektové dokumentace pro provedení stavby určený k vyjádření HZS, a to i v případě, že jinak stavba nebude podléhat povolovacímu procesu s tímto stupněm projektové dokumentace.

Více informací se můžete dozvědět v záznamu rozhovoru s Tomášem Pavlíkem.

 
 
Reklama