Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

EXKLUZIVNĚ: Světový pokrok v požární bezpečnosti výškových budov

a jejich odolnost v mimořádných situacích po kolapsu věží WTC v září 2001

Jak jsou konstruovány a zabezpečeny nejnovější výškové budovy proti požáru a mimořádnému zatížení? Téma přednášel Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, na konferenci Požární bezpečnost staveb 2018.

Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, na konferenci Požární bezpečnost staveb 2018, kamera a střih: Monika Hoferová, foto: Eva Nečasová

Obsah přednášky:

  • 03:31 Konstrukční řešení původního Světového obchodního centra a jeho požárněbezpečnostní řešení
  • 16:39 Příčiny zhroucení věží World Trade Center se zřetelem na vzniklý požár a závěry z vyšetřování technických příčin zhroucení
  • 31:19 Návrh nového Světového obchodního centra, konstrukce věže 1WTC a princip odolnosti v mimořádných situacích
  • 49:31 Příklady zvýšení odolnosti a aktivní požární bezpečnosti výškových budov posílením jejich robustnosti

Autor rekapituluje příčiny zhroucení věží Světového obchodního centra v New Yorku v září 2001 se zřetelem na povahu a účinky vzniklého požáru. V přednášce jsou vysvětlena hlavní koncepční, konstrukční a technologická opatření zvyšující odolnost výškových budov vůči účinkům požáru a dalším mimořádným zatížením a vlivům zavedená globálně v bezprostřední reakci na kolaps věží WTC.

Popsána jsou praktická doporučení pracovní skupiny CTBUH Fire & Safety Working Group z roku 2014 pro navrhování a provádění výškových budov zvyšující jejich požární bezpečnost a bezpečnost jejich uživatelů v mimořádných situacích. Uvedeny jsou také příklady moderních opatření požární bezpečnosti a odolnosti dalších progresivních výškových budov světa. Přednáška zazněla na konferenci Požární bezpečnost staveb 20. září 2018 na veletrhu For Arch v Praze.

Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Projektoval v SUDOP Praha, později učil na FSv ČVUT, 1994‒1999 byl technickým ředitelem firmy Stavby mostů Praha. V období 1999 až 2014 řídil Českou betonářskou společnost ČSSI, 2001‒2006 vydavatelství BETON TKS. Od roku 2004 řídí společnost ACONSE CZ. Hlavní náplní odborné činnosti jsou konstrukční beton, betonové mosty a výškové budovy; věnuje se také popularizaci staveb a publikační činnosti.

 
 
Reklama