Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

PŘEDNÁŠKA: Co odhalují preventivní požární prohlídky

Přes veškerá opatření, týkající se stavebního řešení objektů, zůstává stěžením problémem v bytových domech chování vlastních obyvatel domů. Poslechněte si přednášku Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., z konference Požární bezpečnost staveb 2018.

Mezi typické nešvary, se kterými se setkává v bytových domech, patří především neznalost problematiky požární ochrany v domech u nových i původních nájemníků. Prováděné jsou přestavby a rekonstrukce bez vědomí příslušných orgánů státní správy. Na únikových cestách jsou vybudovány mříže, jako ochrana před zloději.

Čtenáře TZB-info zveme na letošní konferenci Požární bezpečnost staveb 2019 (18. září, veletrh For Arch)


Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vystoupí s přednáškou o požární bezpečnosti zrekonstruované historické budovy Národního muzea v Praze. Novorenesanční budova Národního muzea architekta Josefa Schulze byla otevřena na 28. října 2018 v den 100. výročí vzniku Československa. Autorem generální rekonstrukce, která probíhala sedm let, je Ing. arch. Zdeněk Žilka. Přednáška se bude věnovat zkušenostem z vlastní výstavby, průběhu prací, doplněné množstvím fotografií. Součástí přednášky je video dokumentace z průběhu koordinačních funkčních zkoušek.


Na konferenci zazní jako jedna z klíčových přednášek také téma požární bezpečnosti obnovené historické dřevostavby Libušín na Pustevnách. Chata Libušín je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče a stojí na Pustevnách v obci Prostřední Bečva. V roce 2016 začala kompletní obnova památky po požáru v roce 2014, znovu otevřena bude v říjnu letošního roku. Autorem projektu je architektonický ateliér Masák & Partner. Na konferenci vystoupí Ing. arch. Jakub Masák.

Informace o konferenci sledujte na konference.tzb-info.cz

Ve sklepních prostorách se ukládají požárně nebezpečné látky (např. hořlavé kapaliny, propan-butan v tlakových lahvích). Na únikových cestách je skladován nábytek, zařizovací předměty a vše co už se do bytu nevešlo. Jsou zamykány hydrantové skříně. Přenosné hasicí přístroje, které byly v objektu umístěny, se během krátké doby ztrácí. Ve své přednášce se pak Martin Pospíšil věnoval kontrolám požárněbezpečnostních zařízení, předmětům kontroly, četnosti kontrol a požadovanému stavu požárněbezpečnostních zařízení a únikových cest.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., je jednatelem společnosti Peritas, s.r.o., poskytující komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revize požárně bezpečnostních zařízení, a členem prezídia Profesní komory požární ochrany.

 
 
Reklama