Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

PŘEDNÁŠKA: Co odhalují preventivní požární prohlídky

Přes veškerá opatření, týkající se stavebního řešení objektů, zůstává stěžením problémem v bytových domech chování vlastních obyvatel domů. Poslechněte si přednášku Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., z konference Požární bezpečnost staveb 2018.

Mezi typické nešvary, se kterými se setkává v bytových domech, patří především neznalost problematiky požární ochrany v domech u nových i původních nájemníků. Prováděné jsou přestavby a rekonstrukce bez vědomí příslušných orgánů státní správy. Na únikových cestách jsou vybudovány mříže, jako ochrana před zloději.

Ve sklepních prostorách se ukládají požárně nebezpečné látky (např. hořlavé kapaliny, propan-butan v tlakových lahvích). Na únikových cestách je skladován nábytek, zařizovací předměty a vše co už se do bytu nevešlo. Jsou zamykány hydrantové skříně. Přenosné hasicí přístroje, které byly v objektu umístěny, se během krátké doby ztrácí. Ve své přednášce se pak Martin Pospíšil věnoval kontrolám požárněbezpečnostních zařízení, předmětům kontroly, četnosti kontrol a požadovanému stavu požárněbezpečnostních zařízení a únikových cest.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., je jednatelem společnosti Peritas, s.r.o., poskytující komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revize požárně bezpečnostních zařízení, a členem prezídia Profesní komory požární ochrany.

 
 
Reklama