Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Povinnosti výrobců v souvislosti s posuzováním stálosti vlastnosti „Reakce na oheň“ kabelů

V roce 2016 dostaly kabely od evropského komise první harmonizovanou vlastnost k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011. Pro výrobce to znamená povinnost označit všechny kabely určené pro pevné uložení do stavby třídou reakce na oheň, vydat k nim prohlášení o vlastnostech a označit značkou.

„Harmonizace“ znamená, že byl vytvořen soubor evropských norem, které popisují zkušební metody, postupy rozšířené aplikace výsledků, způsoby klasifikace a také postupy při uvádění na trh a ověřování stálosti pro tuto vlastnost. Proces harmonizace byl završen uvedením výrobkové normy pro reakci na oheň EN 50575 v oficiálním věstníku evropské unie (OJEU). Norma byla harmonizována k 10. 6. 2016, nicméně bylo stanoveno také přechodné období do 1. 7. 2017. Harmonizovanou vlastnost je tedy možné využívat již nyní, nicméně povinnost ji dodržovat je až od 1.7.2017.

Pro členské země EU to znamená, že mohou tento harmonizovaný systém využít a vlastnost „reakce na oheň“ pro kabely předepsat. Zároveň ale, v případě, že vlastnost „reakce na oheň“ předepíší, nesmí mít pro její ověření nějaké zvláštní národní postupy nebo požadavky. Tím je zajištěno, že označení „reakce na oheň“ kabelů má v celém evropském společenství stejný (harmonizovaný) význam.

Pro výrobce to znamená povinnost označit všechny kabely určené pro pevné uložení do stavby třídou reakce na oheň, vydat k nim prohlášení o vlastnostech a označit značkou . Aby tak výrobce mohl učinit, musí každý typ kabelu pro danou třídu klasifikovat a posoudit shodu s požadavky. Postupy posouzení jsou různé pro různé třídy. Některé procedury může zajistit sám výrobce, některé však musí provést oznámený subjekt.

Požadavky pro posouzení shody pro jednotlivé třídy jsou uvedeny v následující tabulce:

Třída reakce na oheňB2caCcaDcaEcaFca
Systém posouzení1+1+334
Řízení výroby
Další zkoušky vzorků odebraných výrobcem
Posouzení vlastností
Počáteční inspekce (závodu a řízení výroby)
Průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
Prověřovací zkoušky vzorků odebraných oznámeným subjektem

Legenda: = výrobce, = oznámený subjekt

Oznámeným subjektem (notifikovanou osobou) pro kabely je v ČR Elektrotechnický zkušební ústav Praha (EZÚ)

Pavel Šinka
Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR
Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci Požární bezpečnost staveb v rámci oficiálního doprovodného programu veleltrhu FOR ARCH Praha.

 
 
Reklama