Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 Obsah čísla 6/2019
(listopad 2019)
obrázek titulky
Obsah čísla 5/2019
(září 2019)
obrázek titulkyšipka vpravoVydavatel:
ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o.
Teplická 50
190 00 Praha 9
tel.: 222 721 164
e-mail: elektroinstalater@cntl.cz
www: www.cntl.cz

Šéfredaktorka:
Ing. Barbora Jiřičná

Redaktor:
Ing. Karel Klofáč
Prodejní cena: 80,- Kč (včetně DPH)

Předplatné: (včetně DPH, poštovného a balného)
  • standardní: 454,- Kč
  • pro členy ESČ a AGA: 341,- Kč
  • pro školy a studující: 306,- Kč

Periodocita: 6x ročně

Časopis obsahuje rubriky: Elektroinstalace, elektroinstalační materiály; Kabely; Rozváděče; Měřicí a regulační technika; Systémová technika budov; Ochrana před přepětím; Elektromagnetická kompatibilita; Elektrická energie; Obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika; Zabezpečovací systémy; Osvětlení; Normy, předpisy; Nářadí; Bezpečnost práce; Zkušebnictví; Vzdělávání; Právní poradna


Začínáme s fotovoltaickými panely

23.11.2009 | Ing. Antonín Vojáček
Použití fotovoltaiky není příliš složité a lze ji snadno využívat i v malém. Fotovoltaika stále zlevňuje, pojďme se podívat, jak si postavit jednoduchou fotovoltaickou elektrárnu.

Káble a požiadavky na ich protipožiarne vlastnosti

20.4.2017 | Peter Homola, Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR
V prípade voľne vedených káblov, ktoré nie sú kryté omietkou sa požaduje, aby v určených požiarnych úsekoch mala izolácia znížený obsah halogénov, ktoré spôsobujú počas požiaru vznik škodlivých látok ako napríklad chlorovodík.

Povinnosti výrobců v souvislosti s posuzováním stálosti vlastnosti „Reakce na oheň“ kabelů

16.3.2017 | Pavel Šinka, Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR
V roce 2016 dostaly kabely od evropského komise první harmonizovanou vlastnost k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011. Pro výrobce to znamená povinnost označit všechny kabely určené pro pevné uložení do stavby třídou reakce na oheň, vydat k nim prohlášení o vlastnostech a označit značkou.

Elektrické vytápění topnými kabely I.

20.2.2016 | Ing. Karel Dvořáček
V současnosti se zavádí druhá edice normy ČSN 33 2000-7-753: „Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění“, která již obsahuje i další požadavky související s tímto typem vytápění, zobecněné pro jakékoliv využití.
diskuse: 1 příspěvek, 22.02.2016 20:57
elektrická zásuvka

Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče

2.9.2013 | Václav Macháček, ČENES
Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.

Elektrická požární signalizace

28.5.2012 | Ing. Slavomír Entler
Požární inženýrství dovoluje projektantům požární bezpečnosti získat odpovědi na otázky požární bezpečnosti, které obvyklým postupem požárně bezpečnostního řešení zjistit nelze. Požární inženýrství využívá pro nalezení odpovědí vědecké výpočetní postupy a jde daleko nad rámec norem.

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika VI

8.5.2012 | Ing. Jaroslav Novák
Nemám nic proti referenčním hodnotám aplikovaným na mobily, kde se jedná o krátkodobou expozici. Uplatňovat tyto hodnoty při výstavbě vysílačů vede k oprávněným stížnostem občanů, kteří mají základnovou stanici v blízkosti bytu. Jsou ozařováni, jako kdyby trvale volali 24 hod denně mobilem s výkonem 0,25–2 W.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 09.10.2012 11:02

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika V

26.4.2012 | Ing. Jaroslav Novák
V článku se snažím pomoci lidem, kteří mají zdravotní problémy (ať subjektivní, či objektivní) v příčinné souvislosti s elektrosmogem a hledají východiska, jak se jich zbavit. Často se stává, že například lidé, kteří kupují nemovitost, mají obavy, pokud je v blízkém okolí několik vysílačů.
diskuse: 1 příspěvek, 26.04.2012 09:19
požární ochrana

Požární ochrana elektrických instalací

30.3.2012 | JUDr. Zbyněk Urban
Problematika kabelových rozvodů v souvislosti s požární bezpečností je nově řešena podle ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. Norma doplňuje a upřesňuje požadavky na požární bezpečnost kabelových rozvodů a dodávku elektrické energie, které jsou uvedeny v ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a v normách souvisejících.
konvenční a aktivní hromosvod

Technická podstata hromosvodu

16.3.2012 | Ing. Jan Mikeš, FEL ČVUT v Praze, Ing. Jiří Kutáč, soudní znalec Praha
Přímý úder blesku do zařízení s sebou přináší často nedozírné důsledky poškození. Z hlediska připojených soustav však největší škody způsobí až následná odražená vlna, respektive přepětí indukované do vazeb, kterými jsou jednotlivé soustavy propojeny.

Elektrická požární signalizace

1.2.2012 | Ing. Slavomír Entler
Úloha zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby je legislativně ukotvena v odst. 2 § 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Alarmující je, pokud uživatel objektu připustil ve větším rozsahu režim manuálního ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

Požární ochrana elektrických instalací

25.1.2012 | JUDr. Zbyněk Urban
Z hlediska požární prevence a bezpečnosti staveb patří mezi nejvýznamnější skupinu ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb ČSN třídy 73 skupiny 08. Pro elektrické zařízení ve vazbě na stavební zákon je možno zmínit hlavně vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 30.01.2012 19:31

Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2 - 4. díl

30.11.2011 | Ing. Jiří Sluka
Téma elektrických zařízeních v umývacím prostoru z ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 vypadlo a bylo přesunuto právě do této ryze české technické normy ČSN 33 2130 ed. 2. Pro požadavky na tyto instalace byla tak trochu specialita ČR, proto je lepší, když se tato tematika nachází v české technické normě a ne v normě harmonizované.
diskuse: 1 příspěvek, 03.01.2017 10:39

Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2 - 3. díl

16.11.2011 | Ing. Jiří Sluka
V budovách se mají elektroměrové rozváděče (rozvodnice) umístit přednostně v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru nebo na chodbě či schodišti. Výběr a volba umístění elektroměrových rozváděčů na společných komunikacích musí mimo jiné odpovídat zajištění bezpečného úniku osob.

Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2 - 2. díl

9.11.2011 | Ing. Jiří Sluka
Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojí samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozváděče. Obvody těchto zařízení musejí zůstat pod napětím při odpojení ostatních elektrických zařízení v přípojkové skříni nebo v hlavním rozváděči.

Připravovaná TNI 33 2130 o elektroinstalacích v bezbariérových bytech

14.10.2011 | Ing. Karel Dvořáček
Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody Část: Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty) zvláštního určení.

Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2

10.6.2011 | Ing. Jiří Sluka
Druhé vydání ČSN 33 2130 nahradilo normu platnou od roku 1983, bylo třeba zapracovat změny, a to zejména z řady norem ČSN 33 2000. Do 1. září 2011 se souběžně může používat i původní vydání normy.

Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů

1.6.2011 | Ing. Karel Dvořáček
S ohledem na časté dotazy na úpravy bytových domů a kuchyní bylo na technické normalizační komisi rozhodnuto vypracovat TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody. Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byty zvláštního určení.

Blesková válka - okapy, čekající zabijáci

6.1.2011 | Jan Hájek, Dehn + SÖhne GmbH + Co. KG.
Okap a vše vodivé bereme jako součást jímací soustavy a pokud ji chceme zachovat izolovanou, musíme dodržovat dostatečnou vzdálenost s i od něj.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 23.05.2012 13:51

Návrh a montáž podlahového vytápění v souladu s ČSN 33 2000-7-753: Elektrické instalace budov

4.1.2011 | Ing. Karel Dvořáček
Uvedená norma předepisuje návrh a provedení elektrických podlahových a stropních topných systémů. Netýká se instalace stěnových topných systémů.

další články

 
 
Reklama