Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bezpečné bydlení z pohledu technického vybavení

Pro každého člověka má dům a byt, ve kterém žije jiný, nicméně vždy zásadní význam. K vlastnictví neodmyslitelně patří také odpovědnost - v našem případě se myslí odpovědnost za bezpečnost obydlí a bezpečné bydlení. Z pohledu bydlení občana jako obyvatele, vlastníka, nebo nájemníka. Jde o odpovědnost základní, klíčovou a nepřenositelnou. Chceme-li kvalifikovaně čelit majetkové kriminalitě, musíme věnovat větší pozornost zabezpečení obydlí - prevence kriminality a zabezpečovací technika jsou nedílnou součástí bytové výstavby.

  • Instalací bezpečnostních opatření můžete zvýšit bezpečnost vašeho domu i jeho okolí.
  • Prozíravou renovací domu snížíte nejen výdaje za energie, ale můžete předejít také škodám na majetku.
  • Promyšlenou jednorázovou investicí při renovaci přispějete ke snížení nákladů na opravu a údržbu domu.
Přečtěte si také Pozvánka na veletrh PERIMETER PROTECTION 2023 Přečíst článek

Jednou z možností, jak čelit kriminalitě, je využít možností, které nabízí situační prevence – jejím účelem je kromě jiného také znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti, zvyšování míry objasněnosti trestných činů a zabezpečení majetku. V našem případě to představuje využití možností klasické (zámek / mříž), technické (poplachový systém), fyzické (domovník / vrátný) a režimové ochrany (domovní řád). Z hlediska klasické ochrany jsou prvním krokem při ochraně obydlí mechanické úpravy a zabezpečení nejrizikovějších míst objektů – dveří a oken. Instalací mechanických zábranných prvků (systémů) dosáhneme ztížení vniknutí do objektu a také případné manipulace s chráněnými předměty uvnitř objektu.

Následným krokem je řešení technické ochrany a to s využitím jednoho nebo více poplachových systémů. Ty tvoří jakousi nadstavbu při ochraně zabezpečení majetku a plní především dva základní úkoly – podporují klasickou a zefektivňují fyzickou ochranu.

Při systémovém přístupu k ochraně bytů i společných prostor bytových a panelových domů je možné dosáhnout stejné, nebo vyšší úrovně, než u rodinných domů. Na nákladech se zde podílí více osob a také se dají rozložit do delšího časového období. Koncepce skupinového zabezpečení má ale i jiné výhody. Jednou z nejpodstatnějších je vícenásobné využití dálkového dohledu. Kromě bezpečnostního (funkčního poplachového systému) se jedná také o sociální (připojení občanů s trvalou péčí) a technologický okruh (dohled nad stavy provozních systémů, vody, plynu, elektřiny apod.).

V případě, že se rozhodnete k realizaci jakékoli z možností, které vám nabízí situační prevence, mějte na paměti, že:
  • vytipovaný výrobek musí mít platný certifikát, nebo posouzení příslušné zkušebny,
  • kvalitní dodavatelská firma se vždy prokáže patřičnými oprávněními,
  • aké váš soused má kromě povinností i svá práva,
  • a v neposlední řadě (například pokud si nebudete jisti významem
  • některých odborných zkratek, pojmů a frází) využijte možností informačních portálů TZB-info a ESTAV.cz, kde jsou informace týkající se technické bezpečnosti předkládány z více úhlů pohledu. Kromě praktických pohledů techniků a pracovníků z oblasti fyzické bezpečnosti zde také můžete využít služby právní poradny.

 
 
Reklama