Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Účinnější a rychlejší evakuace díky nové řadě výstražných zařízení Siemens

Kompletní nabídka akustických, optických a hlasových výstražných zařízení na zeď i na strop. Možnost řízení evakuace objektu postupně, bez paniky a zahlcení únikových cest.

  • Kompletní nabídka akustických, optických a hlasových výstražných zařízení na zeď i na strop
  • Výstražná zařízení odpovídají normám ČSN EN 54-3, ČSN EN54-23 a ČSN EN54-17
  • Možnost řízení evakuace objektu postupně, bez paniky a zahlcení únikových cest
  • Hlasové zprávy pro rychlejší průběh evakuace mohou být vysílány ve dvou jazycích
  • Vysokáspolehlivost zařízení je fyzicky ověřována každých 24 hodin nerušivým způsobem

Siemens Smart Infrastructure rozšiřuje nabídku elektrické požární signalizace o nová stropní a nástěnná poplachová akustická a optická výstražná zařízení. Toto rozšíření portfolia zahrnuje sirény a jejich kombinace se světelnými majáky a hlasovým hlášením.

Nová řada výrobků pro signalizaci poplachu odpovídá trendům vývoje v oblasti zařízení požární bezpečnosti ve smyslu integrace hlasových hlášení o poplachu do systémů elektrické požární signalizace.

Zkušenosti ukazují, že v případě požáru nebo jiné nebezpečné situace je jednoduchý výstražný tón sirén často ignorován z důvodu mylné interpretace (falešný poplach, cvičení). V důsledku toho ohrožené osoby reagují opožděně nebo nereagují vůbec. Poplachové hlášení předávané srozumitelnou hlasovou zprávou naopak zkracuje evakuační čas a tím minimalizuje ohrožení osob. V každém prostoru objektu lze navíc vysílat v různých časových fázích evakuace individuální hlasové pokyny a tím docílit plynulé a postupné evakuace objektu bez vzniku paniky a přetěžování únikových cest a nouzových východů.

Sirény mají 16 integrovaných tónů a tři různé hlasitosti (Min / Mid / Max) s akustickým tlakem až 99 dBA. Hlasové sirény mají stejné vlastnosti jako tónové sirény, ale zároveň obsahují v paměti předem nahrané srozumitelné zprávy, které mohou být vysílány ve dvou jazycích, střídavě s výstražným tónem. Celkem je na výběr z 15 jazyků pro 5 předem definovaných kategorií zpráv: evakuace při požáru, evakuace při jiném stavu ohrožení, pohotovostní varovné hlášení, testovací hlášení a odvolání poplachu. Tóny a hlasové zprávy odpovídají normě ČSN EN54-3 a jsou synchronizovány kvůli zachování srozumitelnosti napříč všemi linkami požární ústředny.

Hlasové zprávy ve dvou jazycích zkracují dobu reakce, zejména pro lidi neznalé prostředí. Nad rámec standardních předem nahraných zpráv umožňují hlasové sirény přidat i další zprávy v jakémkoli dalším jazyce nebo znění (například Modrý kód, školní zvonek apod.).

Optická signalizační zařízení (majáky) je možno v souladu s normou ČSN EN 54-23 nastavit ve třech stupních, které lze přizpůsobit různým velikostem místností a střežených oblastí. Kromě toho mají další nastavení, které umožňuje použití zařízení jako doplňkové optické signalizace s úsporou energie. Jsou vhodná při rozšiřování a modernizacích systémů EPS. Všechna zařízení jsou adresovatelná, napájená přímo z hlásičové linky a jsou k dispozici s červenými a bílými LED diodami s vysokým jasem.

Originálním řešením Siemens je kratší délka impulsu optické signalizace při vyšší intenzitě světla. Toto řešení kromě možnosti instalovat na linku více výstražných optických prvků zároveň zvyšuje účinnost varování. Studie ukázaly, že tato kombinace podstatně zvyšuje intenzitu vnímání výstražného signálu v případě poplachu. Majáky s těmito funkcemi jsou obzvláště cenné v oblastech s vysokou úrovní okolního hluku, kde snadno zaniká akustický signál sirén. Také pomáhají varovat osoby se sluchovým postižením, ochranou sluchu nebo sluchátky.

Společnost Siemens, která jde ve vývoji o krok napřed, zvyšuje spolehlivost svých poplachových zařízení také prostřednictvím každodenních samočinných testů, a to nejen elektrických obvodů, jak je běžné, ale i periodickým testováním reproduktoru a světelného zdroje každého poplachového zařízení. Během testování jedenkrát za 24 hodin jsou spouštěny nepostřehnutelné testovací zvuky a záblesky, limitované tak, aby nedocházelo k rušení přítomných osob, ale dostatečné pro fyzickou kontrolu správné funkce každé sirény i majáku.

Na systémové úrovni pak ústředna požární signalizace skrytě periodicky testuje všechna poplachová zařízení. Výsledky testu ukazují, zda je výkon linky, přidělený pro každé poplachové zařízení, aktuálně dostatečný, nebo zda není na lince problém v přetížení nebo v chybném zapojení.

Stejně, jako ostatní periferie EPS Siemens, fungují všechna nová poplachová zařízení v souladu s normou ČSN EN 54-17 i při poruše linky. Integrované oddělovače v každém zařízení zajišťují funkčnost i v případě zkratu na lince.

Konference Požární bezpečnost staveb 2019

Požární bezpečnost památek bude jedním z témat čtvrtého ročníku konference Požární bezpečnost staveb 18. září 2019 na veletrhu For Arch. Zazní mimo jiné přednášky o systémech nového požárního zabezpečení obnovené památky Libušín na Pustevnách a historické budovy Národního Muzea v Praze. Informace o připravované konferenci a přihlašovací formulář naleznete na stránkách konference konference.tzb-info.cz


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...