Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Plynárenství"

bylo nalezeno 23 norem

ČSN EN ISO 17778
Plastové potrubní systémy - Tvarovky, ventily a příslušenství - Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu
Třídicí znak:643164
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 1566-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643176
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN 1519-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643186
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 1455-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643187
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN ISO 15494
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém
Třídicí znak:646403
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN 1555-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN 1555-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN 1555-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.5.2011
Opravy:*1 6.13

ČSN EN 1555-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN 1555-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.5.2011
Změny:*A1 8.05

ČSN EN 1555-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1555-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury)
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 1555-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Armatury
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 1555-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN 1555-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost pro použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN 1555-3+A1
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.8.2013

ČSN P CEN/TS 1555-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 14408-1
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 14408-3
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN ISO 11299-1
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN ISO 11299-2
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN ISO 11299-3
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.8.2019

ČSN ISO 17484-1
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646442
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2015

 
 
Reklama