Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Voda, kanalizace"

bylo nalezeno 27 norem

ČSN EN 12831-3
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.1.2019

ČSN 06 0320
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
Třídicí znak:060320
Účinnost od:1.10.2006

ČSN 06 0320
Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060320
Účinnost od:1.4.1998
Platnost ukončena:1.10.2006
Opravy:*1 9.99
Změny:*Z1 6.02

ČSN EN 15316-5
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15316-3-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-3-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 15316-3-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-3-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-3-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-3-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN P CEN/TR 15378-4
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.10.2019

ČSN 06 0830
Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060830
Účinnost od:1.9.1996
Platnost ukončena:1.10.2006
Opravy:11.96
Změny:*1 9.99

ČSN 06 0830
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060830
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.9.2014
Opravy:*1 9.10

ČSN EN 26
Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
Třídicí znak:061411
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 89
Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
Třídicí znak:061414
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 13203-1
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 13203-1
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 2: Hodnocení spotřeby energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 13203-3
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 500 litrů - Část 3: Hodnocení spotřeby energie
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 13203-4
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 13203-5
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 13203-6
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 15033
Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě
Třídicí znak:061463
Účinnost od:1.7.2007
Opravy:*1 1.09

Technická pravidla H - 131 96
Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
Třídicí znak:06
Účinnost od:1.6.1996

Technická pravidla H - 132 98
Ohřívání užitkové vody - Zásady pro navrhování
Třídicí znak:06
Účinnost od:1.3.1998

 
 
Reklama